Waarom non-profits met CRM werken

door | jan 15, 2015 | CRM

Waarom non-profits met een CRM-systeem werken

Als we het over een CRM-systeem hebben, komen vaak termen als verkoopondersteuning en lead generation aan bod. Allemaal leuk en aardig, maar heeft een CRM dan nog toegevoegde waarde voor een non-profit, zoals een zorginstelling of een overheid? Daar liggen geen commerciële doelstellingen aan ten grondslag.

Waarom non-profits met CRM werken

Hoewel non-profits geen doelstellingen hebben in de commerciële zin van het woord, hebben ze natuurlijk net zo goed zaken die ze willen realiseren. Zoals het creëren van betrokkenheid van de achterban. Burgers informeren over een nieuwe wetswijziging. Huurders betrekken bij de vernieuwing van hun wijk. Leden die meedenken over hoe de vereniging financieel gezond kan blijven. Of een zorginstelling die wilt weten wat behoeften van patiënten zijn. Om deze zaken te realiseren, kan een CRM-systeem ingezet worden.

Inkaderen

Iedereen over van alles informeren, is als schieten met hagel. Je kiest daarom je project, formuleert een meetbare doelstelling en bepaalt de doelgroep. Geen keiharde garantie voor het welslagen van een project, maar wel een goed begin en het CRM kan hier bij helpen. Met het systeem selecteert men de bewoners om te betrekken bij de wijkvernieuwing. Of patiënten uit het verleden en heden voor het ziekenhuis dat de zorgverlening wilt verbeteren. Inkaderen zorgt ervoor dat duidelijk wordt waar je het CRM voor kunt gaan inzetten. Een goed begin is het halve werk.

Relevante interactie

Interactie is belangrijk, maar door het grote informatieaanbod en onze drang online steeds meer zelf uit te zoeken, vormt ook een steeds grotere uitdaging. Hoe bereik je nog je doelgroep? Een CRM-tool helpt non-profits de relatie persoonlijk en relevant te houden. Zeker als er een koppeling is met social media en andere systemen. Dat helpt non-profits de achterban betrokken te houden en zelfs groter te maken, omdat er gericht kan worden ingespeeld op behoeften, acties of onduidelijkheden.

Uit een onderzoek van Heller Consulting in 2012 blijkt dat non-profits nogal eens te maken hebben met diverse systemen en data-stromen die niet zijn geïntegreerd. Dat vormt een grote uitdaging bij het creëren van interactie met hun doelgroep. Non-profits zien steeds meer toegevoegde waarde in optimale inzet van een goed werkend CRM-systeem, omdat het hen helpt de interactie te verbeteren. Alle systemen kritisch bekijken en daar waar mogelijk integreren in het CRM is dus raadzaam.

Gerichte informatie

Non-profits die gebruik maken van een CRM-tool profiteren direct. Zij kunnen al heel veel informatie ontsluiten uit het systeem. Wat is er al bekend? Zijn er bijvoorbeeld al mensen in het verleden betrokken geweest bij een vergelijkbaar project? Wat is hun relatie met jouw organisatie? Is er eerder interactie geweest en was dat positief of negatief?

Welke data mis je nog om het project te laten slagen? Ook hier biedt het CRM uitkomst. Je kunt heel specifiek mensen targeten. Juist patiënten die een klacht hebben ingediend, kunnen het ziekenhuis helpen de zorg te verbeteren door met hen de diepte in te gaan. Oud-leden kunnen weer warm gemaakt worden om weer lid te worden of bestaande leden kunnen met een leuke actie worden gemotiveerd leden voor hun vereniging te werven.

Welk project het ook is of welke systemen je ook integreert, het doel is om het CRM systeem te verrijken met relevante informatie die je organisatie nu en in de toekomst zal verder helpen. Of je nu een commerciële organisatie bent of een non-profit.