Hoe houdt u uw relatienetwerk onder controle?

door | apr 18, 2016 | CRM

Op de site van Archie CRM is een gratis whitepaper terug te vinden waarbij dieper ingegaan wordt op het relatienetwerk en het onder controle houden daarvan. De publieke sector bevindt zich op dit moment in een situatie dat de bronnen waaruit vroeger de geldstromen kwamen opgedroogd zijn of niet meer als een zekerheid te boek staan. Een belangrijke factor is het wegvallen van subsidiegelden, giften en privatisering, maar ook de marktwerking is veranderd.

Dat betekent een zoektocht naar andere financiële stromen om het hoofd boven water te houden. Organisaties hebben dan als optie om bijvoorbeeld de aanwezige kennis in te zetten als verkoopobject of de bestaande relaties te benutten bij het aanboren van nieuwe bronnen.

Hiervoor is een diep inzicht nodig in het klanten- en relatienetwerk en dat is een uitdaging want in de publieke markt is gestructureerd relatiebeheer vaak een ondergeschoven kindje. Bij commerciële bedrijven zie je dat er veel tijd en geld wordt gestoken in het up-to-date houden van de klantendatabase en het leveranciersnetwerk. Dit heeft een tweezijdig doel. De klantendatabase levert geld op en door een goed inzicht te hebben in het netwerk van leveranciers kan dit besparingen opleveren.

Deze manier van werken is voor veel organisaties zoals overheden, kennisinstellingen of kunst en cultuur een nieuwe uitdaging: de organisatiedoelen op een andere manier halen door het inzetten van het relatienetwerk.

Relatienetwerk onder controle

Whitepaper Non-Profit

In deze whitepaper wordt ingegaan op de kansen die goed relatiemanagement biedt en de meerwaarde die het oplevert. Bijvoorbeeld het vastleggen van onderlinge relaties tussen organisaties en personen in de database; op een manier zoals dat bij LinkedIn gebeurt. Dat is nog niet alles want er kan bijgehouden worden welke nevenfuncties een contactpersoon heeft bij andere organisaties of stichtingen, zonder dat deze persoon daarvoor meerdere malen in de database hoeft te worden opgeslagen.

Het centraal bijhouden van gegevens in een centrale database. Dan moet je denken aan telefonisch contact, afspraken en correspondentie zoals e-mail. Er ontstaat een soort collectief bedrijfsgeheugen waarin medewerkers informatie kunnen opzoeken over hun contacten en welke contactmomenten er geweest zijn.

De e-mail, hierboven al genoemd, kan direct aan een bestaande relatie worden gekoppeld zodat het dubbel bijhouden van gegevens overbodig is. Door een verregaande specificering binnen de CRM-database kan er heel gericht informatie gestuurd worden richting een bedrijf of een contactpersoon. Dat kan op functie zijn, de omvang van de organisatie, het soort organisatie maar ook het interesseprofiel van de contactpersoon of zijn of haar behoefte en welk criterium u ook wil gebruiken.

Dit alles is uitgebreid terug te inden in deze Whitepaper: “Hoe houdt u uw relatienetwerk onder controle?”, die u hier kan aanvragen.