fbpx

Roi van CRM

door | jun 11, 2015 | CRM

Wat levert een CRM op en verdient de investering zich terug? Het zijn vragen die – als we eerlijk zijn – nooit exact kunnen worden beantwoord. Het gaat immers om een toekomstscenario, waardoor een vooraf berekende ROI altijd gebaseerd is op aannames. Toch zijn er gelukkig wel wat zaken die helpen in kaart te brengen wat je mag verwachten van een CRM-systeem.

Doelstellingen

Om de ROI van CRM vast te stellen, is het van belang om te bepalen waaraan het CRM moet bijdragen: kostenefficiënt werken, meer leads, het verhogen van de omzet, hogere klanttevredenheid of eventueel een combinatie. Je zult dus eerst goed moeten weten wat je wilt meten. Wat zijn doelstellingen en kpi’s? Op basis hiervan bepaal je als organisatie wat voor resultaat je wenst (denkt) te behalen met de inzet van CRM.  

Kosten

Nu je weet wat je wilt bereiken, kun je ook beter bepalen waaraan je CRM-systeem moet voldoen. Belangrijk om een helder zicht op de investering te krijgen. Naast de eenmalige kosten van het CRM-pakket, is het ook belangrijk rekening te houden met andere kosten: training van het team, tijd en mankracht die je investeert, terugkerende kosten van beheer en onderhoud.

Roi van CRM

ROI-methode

Wil je de investering in een aantal jaar terugverdienen of wil je per jaar een X bedrag terugverdienen? Bij de eerstgenoemde methode kijk je hoeveel de kosten zijn, dit deel je door het aantal jaar en dan weet je hoeveel je CRM per jaar moet opleveren. Bij het tweede kijk je wat je realistisch vindt om per jaar te verdienen met het CRM en op basis daarvan weet je hoeveel jaar je nodig hebt om het CRM terug te verdienen.

Het is en blijft nattevingerwerk en je hebt geen invloed op externe factoren als faillissementen van grote afnemers of economische ontwikkelingen, maar natuurlijk kunnen ervaringen uit het verleden (van je eigen organisatie of vergelijkbare organisaties) een hele goede indicatie zijn voor wat een realistische ROI is. Ook Archie kan u uiteraard hierbij helpen. Bovendien is het goed te weten dat een goed werkend CRM een organisatie tijd bespaart, bijdraagt aan beter relatiebeheer waardoor klantenuitval afneemt en crossselling veelal toeneemt.