Privacy statement

Het privacybeleid van Archie Europe bv is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Op dit privacybeleid is de regelgeving zoals beschreven in de GDPR/AVG van toepassing.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

  • Archie Europe verwerkt persoonsgegevens voor relatiebeheer. De verwerking heeft betrekking op marketing, verkoop, hosting, implementatie, opleiding en onderhoud van CRM software en de daarbij betrokken personen, medewerkers en leveranciers.
  • Wij kunnen persoonsgegevens die wij verzamelen combineren met informatie uit andere bronnen. Hierdoor kunnen wij de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en ons relatiebeheer optimaliseren.
  • Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen met betrekking tot uw bezoek en/of gebruik van archie.nl. Hiervoor gebruiken wij diverse technieken zoals het verwerken van webformulieren, cookies en webbeacons.

Waar worden persoonsgegevens voor gebruikt:

  • Voor alle werkzaamheden die voor de continuïteit van Archie Europe van belang zijn.
  • Voor het opbouwen en onderhouden van duurzame relaties zoals beschreven in onze Missie en Visie.

Rechten van betrokkene:

  • Als iemand van de rechten van betrokkene in de GDPR gebruik wil maken, kan die ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar privacy@archie.nl. Na verificatie zal daar zo spoedig mogelijk gehoor aan gegeven worden.
  • Cookies kunnen uitgeschakeld worden in de browser.