Monitoring

Er zijn verschillende manieren om het gebruik en de werking van Archie CRM te monitoren. In het systeembeheerders gedeelte kun je via het systeemlog precies zien wanneer er belangrijke wijzigingen hebben plaatsgevonden. Hierbij moet gedacht worden aan het verwijderen van relaties of het versturen van e-mailings. 

Logbestanden

Voor systeembeheerders zijn er diverse logbestanden die geraadpleegd kunnen worden als er bijvoorbeeld een gebruiker is die connectieproblemen heeft omdat het internet is uitgevallen of een module geen contact kan maken met een Exchangeserver.

Management systeem

In het AMEE management systeem, de Archie aansturing vanuit de clients, kun je Real Time bekijken wie op dat moment verbinding met de database heeft en waarvandaan. Hier is ook een uitgebreide logging te vinden van de gebruikte SQL-statements.

Beheer Modules

CRM Zakelijk