De juiste bedrijfsinformatie met Company.info

Met de module Archie en Company.info is het mogelijk om bedrijfsgegevens te raadplegen en toe te voegen uit Company.info. Company.info is de grootste online database met bedrijfsinformatie uit meer dan 500 bronnen. Door de koppeling met Archie heb je via Archie toegang tot deze bedrijfsgegevens die o.a. komen uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Belangrijke basisgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, bedrijfsklasse en hoofdbestuurder heb je direct in Archie staan. Vervolgens is aan de relatiekaart in Archie het Company.Info dossier gekoppeld waarin je de organisatiestructuur, jaarrekeningen van de Kamer van Koophandel en tot slot de balans en diverse financiële ratio’s kunt raadplegen.

Met Archie en Company.info:

  • voer je snel nieuwe relaties in met de juiste NAW
  • heb je financiële gegevens van een organisatie tot je beschikking
  • krijg je direct de holdingstructuur en het management in beeld en ben je geen tijd kwijt aan het zoeken naar de juiste beslissers
  • kun je prospectlijsten importeren in Archie

Functionaliteit

  • Company.info relatiedossiers raadplegen
  • relatiegegevens toe- of samenvoegen
  • bestuurders met een klik toevoegen
  • hyperlinks om direct de juiste relaties in Company.info weer te geven
  • PDF met Kamer van Koophandel verslag(en)

Archie CRM en Company.info kun je ook inzetten om waardevolle leads te genereren.