Archie CRM updates

Archie Updates (Releases)

Release 1.66
februari ’22 

 • Koppeling Kamer van Koophandel
 • Online offertes tekenen
 • Interne goedkeuring offertes
 • Uitgebreidingen en verbeteringen  App/Portal

    MEER INFO HIERONDER

 

 

Release 1.64
juni ’21

 • QR code scannen contact
 • Uitbreidingen app
 • Two Factor Authentication (2FA)  geoptimaliseerd
 • Sessiemanagement via mobiel

    MEER INFO HIERONDER

 

 

Release 1.62
februari ’21

 • ELD: Two Factor Authentication (2FA)
 • ELD: Sessiemanagement
 • ELD: Extra kleurinstelling
 • ELD: Uitbreiding analyses
 • App: Push notificaties (alleen ELD)

    MEER INFO HIERONDER

 

Archie release 1.66 (februari '22)
 • Koppeling Kamer van Koophandel
  De API koppeling met de Kamer van Koophandel biedt de mogelijkheid om basisgegevens van bedrijven in het handelsregister op te vragen en in Archie toe te voegen en eventueel te updaten. Het betreft gegevens van de hoofdvestiging, de activiteiten die bij dit KvK-nummer horen. Je kunt ook de nevenvestigingen opvragen.
  N.B. Je hebt hiervoor een separaat basisprofiel abonnnement nodig bij de Kamer van Koophandel. Wil je gebruik maken van deze API koppeling? Neem dan contact met ons op. We bespreken met jou de mogelijkheden.

Zoeken in KVK

 • Sales: Online offertes maken en ondertekenen (Sales Module)
  Een offerte kan online geplaatst en ondertekend worden.
  Je vindt een uitgebreide omschrijving bij het onderdeel Acties bij Sales in de online handleiding van Archie. Dit kun je vinden als je zoekt op “Offerte online plaatsen voor ondertekening”.
 • Sales: Offertes intern goedkeuren (Sales Module)
  Vanaf Release 1.66 is het mogelijk om offertes intern te laten goedkeuren.
  In Archie Systeembeheer kan je instellen dat offertes intern goedgekeurd moeten worden. Dit doe je bij [Systeembeheer] Algemeen-Sales onder het kopje Vraag goedkeuring.
  Hierbij kan je aangeven dat deze goedkeuring bij elk bedrag of vanaf bepaalde bedragen gegeven moet worden. Het gewenste bedrag geef je daar ook aan.
  Ook kan je de initialen van gebruikers opgeven die de offertes mogen goedkeuren. Zijn er meerder initialen opgegeven bepaalt degene die de offerte maakt welke persoon de offerte moet goedkeuren.Wordt de offerte gemaakt en is er goedkeuring nodig, dan wordt dit aangegeven. Via de actie “Vraag goedkeuring” wordt de offerte via een bepaalde lay-out als PDF aangeboden aan degene die deze moet goedkeuren. Als deze persoon ook de Archie app geïnstalleerd heeft, ontvangt hij/zij een notificatie op de telefoon en in Outlook. In Archie kan je bij de offerte via de link “Aanvraag voor goedkeuring offerte” de offerte bekijken.  Afhankelijk van of akkoord gegeven kan worden kies je voor de actie Goedkeuren of Afwijzen. Wanneer een offerte niet goedgekeurd wordt kan je een reden opgegeven. Degene die de offerte heeft gemaakt ontvangt ook een notificatie hiervan.
 • Sales: Overig
  In Sales zijn de velden Kans en Reden verplicht als invoer. Dit kan nu uitgeschakeld worden. Dit doe je in Beheer-Opties-Workflow bij het onderdeel Sales. Als vervolgens een offerte gewijzigd wordt, komt de vraag niet meer naar voren of de Beslisdatum aangepast moet worden of concurrenten gekoppeld moeten worden.
  Als een offerte wordt omgezet naar order wordt nu gevraagd of gekoppelde activiteiten gearchiveerd moeten worden.
  In de Salesmonitor is het bij Offertes en Orders mogelijk om op te geven of de intake geteld moet worden. Dit houdt bij de Orderintake dat daar ook facturen meegeteld worden van orders die in die periode zijn ontstaan. Bij Offertes worden orders en facturen meegeteld van offertes die in die periode zijn ontstaan. Zo ontstaat een accurater beeld van de gehele intake.
  In de Sales lay-out (Sales Module) is het mogelijk om op het subdetail 2 RTF-databoxen (voor uitgebreide artikelomschrijvingen) op te nemen. Je kan zo de tekstomschrijvingen breder of smaller dan de “gewone” artikelen of diensten maken en afdrukken. Bij zo’n databox kan in de eigenschappen opgegeven worden welke gebruikt moet worden voor tekstartikelen. In een sales lay-out wordt de RTF-databox gebruikt voor een uitgebreide artikelomschrijving. Deze wordt standaard geprint in het font dat in de body van de offerte staat. Als in de sales lay-out bij de eigenschappen van de databox de checkbox “standaard lettertype” wordt aangevinkt, zal het standaard lettertype gebruikt worden dat per gebruiker in het onderdeel Beheer-Opties-Tekstverwerking is ingesteld.
  Is in een geopende offerte/order de laatst geopende tab Body of Details geweest, dan zal de volgende keer als de sales geopend wordt deze als eerste in beeld komen (Sales Module).
 • E-mailing
  In een Outlook mailing kan je de variabele [K27] opnemen. Deze wordt vervolgens omgezet in aanspreekvorm, voornaam en achternaam, bijvoorbeeld “meneer John de Boer”.Je kunt bij het aanmaken van een e-mail bestand nu ook contacten met een bepaalde kleur uitsluiten van de mailing.

 • Attachments
  Via Deepsearch kan ook gezocht worden in attachments die gekoppeld zijn aan activiteiten en helpdeskcalls.

 • Activiteiten
  Als je in het Kalender-overzicht met de muis over een activiteit gaat wordt de gekoppelde relatie getoond.
  In de Archie lijst Activiteitenarchief worden nu ook Relatiecode en Plaats afgedrukt.
 • Systeembeheer
  In Systeembeheer kan je bij de tabellen Organisaties – Vrije Velden een hint koppelen aan deze velden. Een hint (extra omschrijving) geeft gebruikers aan wat de bedoeling van het invoerveld is.
 • Company.info
  De koppeling met Company.info is uitgebreid. Het vestigingsnummer wordt nu ook overgenomen, zodat gerichter (financiële) info opgevraagd kan worden.
 • Projecten
  Bij een project kan je een organigram aanleggen. Dit is te vergelijken met het concernoverzicht van relaties.
 • App en Portal
  In de app en portal zijn veel uitbreidingen en verbeteringen aangebracht.
  Een uitgebreide beschrijving vind je op deze pagina

 

Deze release is beschikbaar in de Cloud vanaf 7 februari 2022. 

 •  
Archie release 1.64 (juni '21)
Nieuw
 • Relaties / Contactpersonen
  Via de laatste tab met de 3 puntjes op de Organisatie-tab kan nu gekozen worden:
  – Of de laatst geraadpleegde contactpersoon direct geopend moet worden als je de relatiekaart oproept.
  – Of dat eerst een lijst met alle gekoppelde contactpersonen getoond wordt. In dit geval kan je ook aangeven dat een gekozen contactpersoon full screen in beeld komt.
  Via de 3 puntjes op de Contact-tab kan je regelen dat de door jou meest gekozen tab direct getoond  wordt als de contactpersoon in beeld komt, bijvoorbeeld Historie, Telefoon/E-mail adressen of Activiteiten.
  Zie een verdere toelichting in deze VIDEO.
 • Contactpersoon
  Bij de Acties bij een contactpersoon is de optie Toon QR code toegevoegd. Door deze QR code te scannen met je telefoon voeg je de persoon heel eenvoudig toe aan je contactenlijst in je telefoon.

Archie CRM uitgaande koppelingen

 • Sales
 • Bij het toevoegen van een artikel in een offerte of order kan gekozen worden uit de Verkoophistorie (mits aanwezig bij die organisatie). Je kunt hierbij aangeven of de destijds gegeven korting overgenomen moet worden.
 • Tekstverwerker
  In de tekstverwerker bij Brieven, Sales en Artikelen kunnen niet-standaard plaatjes en tekst gelijktijdig via een Copy-Paste actie worden toegevoegd. Dit voorkomt vervuiling of ongewenste uitkomst bij printen omdat onderliggende HTML- of MS Word coding soms lastig te interpreteren is. Alleen een plaatje of tekst kan wel. Is het toch noodzakelijk dan kan je dat via de toetscombinatie CTRL ALT V voor elkaar krijgen. We kunnen niet garanderen of de print dan altijd in orde is.
 • Filterveld
  In elk filterveld, zoals dat van Deepsearch, Selecties en Brieven, kan je de ingevoerde tekst met een X-je verwijderen. Snellere functionaliteit.
Aanpassingen en Uitbreidingen
 • De opmaak (uitlijning, letterafstand en positie) van afbeeldingen in Sales en Lijsten is aangepast.
 • De pijlen iconen van interne/externe afspraken in de activiteiten zijn duidelijker zichtbaar.
 • Brieven worden meteen in de opmaak modus geopend in plaats van platte tekst.
 • Wanneer een mail gekoppeld wordt aan een Helpdesk call dan worden de LW datum en de initialen bijgewerkt. Daardoor is het overzicht van de laatste contactmomenten overzichtelijker (uitbreiding op functionaliteit van Release 62).
App
 • Het hoofdmenu is nu te vinden onderin het scherm (bottom navigation). Zo zijn de belangrijkste en veel gebruikte features/onderdelen snel te bedienen.
 • Bij contactpersonen zijn de volgende tabs toegevoegd:
  – Campagnes; Aan welke acties is deze contactpersoon gekoppeld.
  – Connecties; Aan welke andere persoon is deze contactpersoon gekoppeld en wat is de connectie.
  – Projecten;  Direct inzichtelijk bij welk project de contactpersoon betrokken is.
IT gerelateerd
 • Twee zaken die in Release 62 zijn gemeld zijn nu volledig geïntegreerd:
  – In Sessiemanagement kun je nu ook via je telefoon sessies op andere locaties beëindigen.
  – 2FA (tweestapsverificatie) : zie hiervoor deze VIDEO.

 

  • Deze release is beschikbaar in de Cloud vanaf 8 juni 2021.
Archie release 1.62 (februari '21)
Nieuw in Archie El Dorado

 

    • Two Factor Authencation (2FA) 
     Je kunt je toegang tot Archie ELD beter beveiligen door de 2FA, of te wel een uitgebreidere vorm van tweestapsverificatie. Door middel van een extra authorisatie sleutel van zes cijfers regel je dit. Via Beheer – Account kun je dit aanzetten. Zo weet je dat je de enige persoon bent die toegang heeft tot jouw Archie inlog.Als je dit wilt activeren, neem dan eerst contact op met onze afdeling support. Die helpen je verder.
    • Sessiemanagement 
    • In Beheer- Account is het mogelijk om het aantal openstaande sessies van jouw Archie te beheren. Jij bepaalt dus zelf welke Archie sessies je op verschillende devices (plekken, telefoon, etc.) open laat staan of waar je uitlogt. Zo voorkom je dat andere personen in jouw Archie kunnen als bijvoorbeeld jouw laptop gestolen is.
    • Kleurinstelling scherm (skin)
    • Naast de Dark en Grey modus is er een extra toevoeging bij gekomen: Orchid.
    • Relaties
     – Vanuit de Analyses en Selecties kan je geselecteerde relaties meenemen in de Geomap (voor een grafisch overzicht). Deze geselecteerde relaties kun je vervolgens exporteren naar Excel. De export van data is aangevuld met een aantal bedrijfsvelden; Huisadres, Postcode, Tel/Fax/E-mail, inclusief de vrije velden. Mer lezen over de Geomap en de voordelen? Kijk dan eens hier
     – Als er geen attachments aan een relatie zijn gekoppeld, zie je nu een paperclip (onder de B-groepen). Door erop te klikken voeg je meteen een nieuwe attachment toe.
     – Wanneer je een nieuwe contactpersoon toevoegt bij een relatie, vraagt Archie automatisch of je een e-mail adres, telefoon etc. wilt koppelen. Deze vraag wordt na de eerste invoer herhaald zodat je sneller makkelijker extra info kunt toevoegen.
    • Sales
     – De sales voorwaarden zijn uitgebreid met Marge% en Nettoprijs. Een van beide kan gebruikt worden. Je kunt dit toepassen wanneer je een offerte maakt.
     – Wanneer je een nieuwe offerte of order maakt, wordt direct een Salesnummer toegevoegd. Je hoeft deze offerte of order niet eerst op te slaan.
    • Selecties
     Je hebt een selectie gemaakt en gaat vervolgens naar je Filter (geselecteerde relaties of projecten). Je hebt nu de mogelijkheid om met de selectiepen meteen een andere selectie van jouw keuze op te roepen. Archie toont deze meteen, zonder dat je het eerst opnieuw deze selectie moet draaien.
    • Mailchimp 
     – Het tabblad van Mailchimp is nu ondergebracht bij het onderdeel E-mailingen.
     – Wanneer je de Mailchimp lijst klaar hebt staan in Archie om te exporteren, kan je nu direct via een hyperlink naar een relatie toe, waar je misschien nog even iets wilt controleren of wijzigen.
    • Spotler
     – De tabbladen van Spotler zijn verhuisd naar het onderdeel E-mailingen
     – De tijdelijke lijsten van Spotler zijn uitgebreid van 20 naar 60.
   Nieuw in de App

   – Wanneer iemand voor jou een afspraak maakt en jij bent zelf onderweg, dan krijg je automatisch een Notificatie op je telefoon. Super handig om snel even te kijken en meteen door te klikken naar de betreffende relatie. (de Notificatie knop met je wel eerst aanzetten in Beheer-Account).– Als je lang drukt op een B-groep of K-groep (long press) kan je deze verwijderen.
   – In de Historie kan je tekst nu ook bold, italic of onderstreept zetten.

Deze release is beschikbaar in de Cloud vanaf 2 februari 2021.

Archie Release 1.60 (november '20)
Nieuw in Archie El Dorado

 

  • Mailchimp koppeling
   Archie ELD heeft naast de integratie met Spotler nu tevens een (bêta) koppeling met de e-mailmarketing software van Mailchimp. Contactgegevens uit Archie biedt je aan, o.a. op Interest groups in Mailchimp. Vanuit Mailchimp komen reply updates, (un) subscribes en bounces terug (bij Activiteiten).
   Deze module is kosteloos aan te vragen voor jouw ELD licentie.
  • Kleurinstelling scherm
  • Voor de liefhebber is het scherm in te stellen op Dark en Grey modus.
  • Relaties
   – Bij het opvragen van een relatiekaart komt meteen de detailinfo van de contactpersoon in beeld die je het laatst hebt opgevraagd. Vooral als je vaak contact hebt met een bepaald iemand in een organisatie is dit handig.
   – Wanneer je gegevens wijzigt bij een relatie, laat Archie bij de “look up” (opvragen) van een tabel, bijvoorbeeld Functie, het overzicht beginnen bij de code die voldoet aan de beginletters van het filter. Handig als je met grote tabeloverzichten werkt.
  • Sales
   – Als je in de Sales Monitor en de Sales Cockpit een overzicht wilt krijgen van een selectie dan hoef je die nu niet meer eerst te laten draaien. Je kiest deze gewoon uit je selectie-tabs die je al eerder hebt aangemaakt (bijvoorbeeld klanten in regio Noord). De resultaten worden getoond van alle relaties die aan die criteria voldoen. Snel en efficiënt.
   – Maak je een offerte of orderbevestiging in een andere taal (Engels, Frans, Duits) en verstuur je die als pdf, dan wordt de bestandsnaam aangepast naar die taal. Bijvoorbeeld: proposal.pdf. Beter herkenbaar voor de ontvanger.
  • CVO
   In de CVO (klantenpiramide) kan je nu ook tijdelijke piramides maken op basis van een selectiebestand in plaats van het hele relatiebestand. Zo heb je de flexibiliteit om bijvoorbeeld van een bepaald rayon of productgroep de klantsegmentatie te bekijken.
  • Lijsten
   In Lijsten zijn nieuwe variabelen beschikbaar in de Relatieband. Dit zijn: betalingstermijn, BTW-nummer en BTW J/N. Zo worden overzichtslijsten nog uitgebreider.
  • Projecten
   In Projecten kan je op verschillende plekken op het scherm met een splitter schuiven om onderdelen groter of kleiner te maken.  Zo kan je de weergave aanpassen naar de grootte van je beeldscherm.
Nieuw in Archie XRM
  • Sales
   Maak je een offerte of orderbevestiging aan in een andere taal (Engels, Frans, Duits) en verstuur je die als pdf, dan wordt de bestandsnaam aangepast naar die taal. Bijvoorbeeld: proposal.pdf. Beter herkenbaar voor de ontvanger.
Nieuw in de App

De App is voor Archie El Dorado en Archie XRM hetzelfde.

   • Visitekaartjes
    Je kunt nu makkelijk een visitekaartje scannen met de app. Vervolgens heb je mogelijkheid om op basis van de gegevens van het kaartje een contactpersoon te koppelen aan een bestaande relatie of een totaal nieuwe relatie toe te voegen. Velden kun je aan de hand van de informatie op het kaartje (bijvoorbeeld tel/e-mail) vullen. Zelf kan je nog aanvullende informatie, zoals Notities, B-groepen etc., toevoegen. De afbeelding van het kaartje wordt als attachment bij de relatie opgeslagen.
    Deze gegevens zijn ook meteen beschikbaar in Archie op alle andere devices, zodat iedereen meteen op de hoogte is.
   • Kalender/Agenda
    Wat je ook aan het doen bent in de app, de kalender is overal oproepbaar, zodat je snel en makkelijk een afspraak kunt plannen en vastleggen.
   • Relaties
    – Organisaties kunnen worden toegevoegd, gewijzigd en verwijderd.
    – Als je lang drukt op een B-groep of K-groep (long press) kan je deze verwijderen.
   • Startpagina
    Zelf je startpagina van de app bepalen kan nu ook in Beheer. Zo kies je zelf wat je als eerste in beeld krijgt; relaties, activiteiten, dashboards etc.
   • Projecten (alleen voor Archie ELD)
    Archie ELD gebruikers kunnen nu ook Projecten toevoegen, wijzigen of verwijderen.

  Deze release is beschikbaar in de Cloud vanaf 9 november 2020. Ook voor on-premise gebruikers te downloaden vanaf deze datum.
  Download Releases

Archie Release 1.58 (juli '20)

 

Nieuw in Archie El Dorado
  • Sales
   – In de Sales Module heb je nu een quick preview van je offerte, voordat je gaat printen. Je krijgt alle pagina’s te zien op basis van de laatste lay-out die je gebruikt hebt. Dus een snelle controle zonder veel moeite en papierverspilling.
   – In de algemene cockpit zie je wanneer een offerte voor het laatst is bijgewerkt. Zo hou je grip op de status en looptijd van je aanbiedingen.
   – Offertes, orders en facturen die als attachment worden meegestuurd krijgen voortaan de naam in combinatie met een getal (Offerte-1020) in plaats van de initialen van de gebruiker met een getal (EZ-1020). Door deze rubricering zijn ze makkelijk terug te vinden, wanneer je bijvoorbeeld zoekt met Deepsearch.
  • Multi Purpose Module (MPM)
   – Individuele regels binnen een 1 op n tabblad kun je op slot zetten. Zo kan persoonlijke of  waardevolle informatie niet door anderen gewijzigd worden.
   – Ook kan je nu een veld van een ander 1 op 1 MPM tabblad (van een relatie, contact, artikel of project) doorkoppelen. Je hoeft het dus maar een keer in te voeren en hebt het over meerdere MPM tabs beschikbaar.
  • Activiteiten en E-mail
   – Bij de export van een e-mail bestand wordt nu ook een unieke key meegeleverd. Dit is handig om te gebruiken wanneer je koppelt met een extern mailpakket of wanneer je aanvullende of gewijzigde gegevens weer wilt terugzetten in Archie.
   – Een e-mail die je krijgt over een gewijzigde afspraak (activiteit) begint met de melding “Notification”. Je kan deze bijvoorbeeld meteen laten binnenkomen in een aparte Outlook map. Zo hou je altijd overzicht en je prioriteiten helder.
   – Heb je een afspraak met een relatie die in een andere tijdszone zit (UTC), dan zie je, wanneer je de activiteit opent, de begintijd voor die relatie in een blauwe kleur te zien.
   Je weet zo precies hoe laat het bij de andere partij is en kan door op anticiperen.
  • Tabs tijdelijk raadplegen
   Tabs in het hoofdmenu bieden je de mogelijkheid om te switchen naar de verschillende onderdelen van Archie. Je bepaalt zelf wat je tot je beschikking wilt hebben. Wat je niet wilt gebruiken activeer je niet. Soms heb je wel even bepaalde informatie nodig. Je kunt ze nu via de laatste …-tab even snel raadplegen zonder dat je ze standaard hoeft aan te zetten. Snel en efficiënt.
  • Nieuwe variabele Lijsten en Brieven
   In Lijsten en Brieven kun je een nieuwe variabele opnemen, <K27>. Hierin worden Aanspreekvorm + Voornaam of Intialen + Achternaam in 1 x bij elkaar gezet.
  • API
   De API heeft nieuwe opties. Je kan nu ook van een Project data van Betrokkenen, P-groepen, Tijdregistratie, Planning en Bedrag mutaties ophalen, wijzigen, toevoegen en verwijderen.
Nieuw in de Portal en de App

De Portal en de App zijn voor Archie El Dorado en Archie XRM hetzelfde.

  • MPM
   Individuele regels binnen een 1 op n tabblad kun je op slot zetten. Zo kan  persoonlijke of  waardevolle informatie niet door anderen gewijzigd worden.
  • Sales
   In de algemene cockpit zie je wanneer een offerte voor het laatst is bijgewerkt. Zo hou je grip op de status en looptijd van je aanbiedingen.
Nieuw in de Mobile App (specifiek)
  • Uitbreiding MPM functies
   De Multi Purpose Module is aangepast. Gegevens in deze module kunnen gewijzigd en verwijderd worden.
  • Afspraak andere tijdszone
   Heb je een afspraak met een relatie die in een andere tijdszone zit (UTC), dan krijg je wanneer je de activiteit opent de begintijd in een blauwe kleur te zien.

 

Deze release is beschikbaar in de Cloud vanaf 7 juli 2020. Ook voor on-premise gebruikers te downloaden vanaf deze datum.
Download Releases

Archie Release 1.56 (mei '20)

 

Nieuw in Archie El Dorado en Archie XRM

 

 • Archie – Outlook koppeling
  – Je kunt aan een bestaande mailkoppeling met een relatie ook een Helpdesk call linken. Zo heb je een handig overzicht van
  alles wat met die call te maken heeft, dus ook gerelateerd mailverkeer.
  – Wanneer je e-mailingen verstuurt via Outlook is het nu mogelijk om T-variabelen (tekstvariabelen) van de vrije velden
  van een relatiekaart mee te nemen, bijvoorbeeld branche omschrijving, accountmanager etc.
 • API
  De API heeft nu een optie om meerdere attachments tegelijkertijd te downloaden. Ook zijn de keuzes om universele velden te bewerken uitgebreid.
 • Meerdere Sales soorten
  Bij het analyseren van de Omzet- en Margestatus of bij de Orderontvangst van een relatie kun je nu meerdere Sales soorten tegelijkertijd opnemen. Door specifieke Sales soorten te combineren krijg je een gedetailleerder beeld van de omzet bij een relatie.
 • Target & Trend Monitor (TTM)
  De mogelijkheid om je marketing- en verkoopdoelstelling vast te leggen en te analyseren is uitgebreid met de optie om meerdere Sales soorten te selecteren voor de berekening.
 • Multi Purpose Module (MPM)
  – Je gekoppelde bestand in de MPM wordt opgeslagen in de Cloud, als je geen andere padverwijzing gebruikt. Dus altijd veilig.
  – De extra gegevens die je in een MPM-veld bij bijvoorbeeld een relatie, contact, project of artikel vastlegt kun je nu ook aanvullen
  met gegevens van een ander MPM-tabblad.
 • WordXRM
  Met deze module beheer je via Word-sjablonen je huisstijl, zoals correspondentie en documenten. Nu kan je ook een BTW-nummer opnemen. Dit is met name handig voor facturering naar het buitenland.
 
Nieuw in Archie El Dorado (specifiek)
 • Social Media
  Bij de Social Media koppelingen bij een contactpersoon zijn nu ook SoundCloud en Instagram toegevoegd. Nog meer mogelijkheden om je contact online te volgen!
 • Serie afspraken individueel aanpassen
  Je kunt in de planner een serie afspraken opslaan, bijvoorbeeld om een wekelijks terugkerende vergadering te registreren. Maar ook als je bij het maken van een afspraak met een klant meerdere opties wilt vastleggen (plannen onder voorbehoud). Nu heb je de mogelijkheid om één of meerdere afspraken in die reeks aan te vinken om deze te wijzigen, dupliceren, archiveren of te verwijderen.
  Simpel en snel.
Nieuw in de Portal en de App

De Portal en de App zijn voor Archie El Dorado en Archie XRM hetzelfde.

 • Multi Purpose Module (MPM)
  Als je de MPM gebruikt, dan kun je hier bestanden, zoals foto’s, pdf documenten etc. in een tabblad opnemen (zie Release informatie 1.52). In de portal en de app kun je deze nu makkelijk uploaden naar de Cloud en vervolgens later weer downloaden. Makkelijk als je onderweg bijvoorbeeld informatie over een project wilt vastleggen die je collega’s later op de zaak weer nodig hebben.
Nieuw in de App (specifiek)
 • Locatie bij afspraak
  Wanneer je een afspraak vastlegt kun je nu ook de locatie aan die afspraak koppelen, dus ook een ander adres, bijvoorbeeld van een andere vestiging. Je weet zo altijd meteen waar je naar toe moet. De locatie is ook zichtbaar in Outlook.
 • Activiteit wijzigen
  Een bepaald item van een afspraak (tijd, locatie, etc.) is nu sneller te wijzigen. Je hoeft het alleen aan te klikken om het bij te werken.
 • Postcode
  Makkelijk en snel switchen tussen adres met plaatsnaam of postcode met plaatsnaam als je onderweg bent. Je hoeft alleen het adres aan te klikken.
 • Planner
  Wanneer je switcht tussen de planner en het activiteitenoverzicht zit je meteen op de huidige dag. Scrollen is dus niet meer nodig.

Deze release is beschikbaar in de Cloud vanaf 5 mei 2020. Ook voor on-premise gebruikers te downloaden vanaf deze datum.
Gedetailleerde informatie en download

 

Archie release 1.54 (maart '20)
 
 
Nieuw in Archie XRM
 • Als je met de Sales Module werkt dan is het nu mogelijk om e-facturen volgens UBL (Universal Business Language) te maken en versturen.  Een UBL factuur is een digitale factuur in standaard XML-formaat. Dit maakt het mogelijk voor organisaties deze facturen eenvoudig in te lezen en te verwerken in een factuur- of boekhoudprogramma. Gerichte service.
  Dit is ook beschikbaar in El Dorado.
Nieuw in Archie El Dorado
 • Over je contactpersonen is veel informatie te vinden via openbare externe bronnen, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. De koppelingen naar deze informatie leg je eenvoudig vast in het tabblad Privé bij je contactpersoon. Hieraan zijn nu ook Pinterest en YouTube toegevoegd. Leuk om meer te weten te komen over interesses of wellicht filmpjes die betrekking hebben op je contact.
Nieuw in de Portal en de App

De Portal en de App zijn voor Archie El Dorado als Archie XRM hetzelfde.

 • Faciliteiten
  Als je bij het plannen van activiteiten beschikt over de faciliteiten mogelijkheid, dan kun je dit nu ook toepassen als je onderweg bent. Bij het vastleggen van een afspraak voeg je eenvoudig een vergaderkamer of projector toe. Zo is iedereen die bij die afspraak betrokken is op de hoogte of alles geregeld is.
 • Navigatie en bediening
  De app heeft een nieuw vereenvoudigd en overzichtelijker hoofdmenu. Je navigeert makkelijk naar de pagina’s door en het scrollen door de pagina’s is logischer. Kortom, intuïtief en snel.
 • Netwerken
  In de app zijn nu ook concernoverzichten en connecties tussen contactpersonen beschikbaar. Ideaal als je voor je afspraak nog even snel achtergrondinformatie wilt checken.
 • Invoer telefoon en e-mail
  De invoer van telefoonnummers en e-mail adressen is vereenvoudigd en daardoor sneller te bewerken.

Deze release is beschikbaar in de Cloud vanaf 3 maart 2020. Ook voor on-premise gebruikers te downloaden vanaf deze datum. Gedetailleerde informatie en download

Archie Release 1.52 (december '19)

Nieuw in versie 1.52  december ’19

 • El Dorado beschikbaar
 • Makkelijker filteren en zoeken
 • Attachments openen bij MPM en Aandachtsmonitor
 • Nieuwe en vereenvoudigde functies in app
Nieuw in Archie XRM
 • Makkelijker filteren bij het zoeken
  Bij het zoeken in Deepsearch is het filterscherm vereenvoudigd; contacten, organisaties, en andere onderdelen waarbinnen gezocht kan worden zie je in één oogopslag. Met een simpel vinkje geef je aan waar Deepsearch moet zoeken en in welke volgorde het getoond moet worden. Snel en makkelijk zoeken naar een document, offerte, bijlage etc.
 • Attachments bij Aandachtsmonitor
  Als je een overzicht van aandachtsmomenten hebt, kun je vanuit een regel die betrekking heeft op een e-mail bericht een meegestuurd attachment openen. Zo kun je snel bij relevante informatie komen zonder dat je in een berg gegevens moet spitten.
 • Bestanden bij een MPM tabblad
  De Multi Purpose Module kun je gebruiken om zelf gemaakte schermen met invoervelden aan een relatie, persoon of project te koppelen. Handig als je specifieke gegevens wilt vastleggen. Als je over deze module beschikt  kun je nu ook bestanden (zoals foto’s, pdf documenten, Excell sheets etc.) daarin opnemen én meteen openen.
Nieuw in de App
 • Planner
  Als je de planner opent wordt een volle week vanaf de zondag getoond, afgestemd op de week waarin je zit. Zo kun je makkelijk en snel afspraken invoeren, verplaatsen of archiveren.
 • Organigram en Connecties
  Voordat je een relatie bezoekt kun je nu eenvoudig in de App vanuit het hoofdmenu bij een relatie snel even kijken naar concernrelaties of eventuele connecties die het bedrijf heeft met anderen. Achtergrond informatie dus altijd bij de hand.
 • Campagnes
  Snel even checken of de relatie betrokken is geweest bij (marketing) campagnes die je hebt gedaan.
 • Bestanden bij een MPM tabblad
  Ook in de App kun je bij een MPM tabblad bestanden openen. Dus, zowel op de zaak als onderweg handig.

Deze release is beschikbaar in de Cloud vanaf 19 december 2019. Ook voor on-premise gebruikers te downloaden vanaf deze datum.

Gedetailleerde informatie en download