Kennis, Belangen & Netwerken

Organisaties die actief zijn op het gebied van belangenbehartiging, kenniscentra en netwerken.

COB

Het COB is een kenniscentrum en netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik.

CLOK

Stichting CLOK (Centrum voor Lokale Ondernemerskringen) biedt diverse partijen, (gemeenten, parkmanagers en ondernemersverenigingen) een pakket van diensten en producten om ze samen te brengen, te verbinden en te ondersteunen.

Goede Doelen NL

Goede Doelen Nederland is de branche-organisatie van diverse goede doelen en richt zich op het gezamenlijk belang van haar leden. Ze wil o.a bijdragen aan het publieksvertrouwen in de sector eh informatie bieden over de rol en het werk van goede doelen organisaties.

KNSB

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) is een overkoepelende organisatie die zich inzet voor de versterking en promotie van de schaats- en inlineskatesport. Zowel op recreatief als professioneel niveau.

logo KNSB

SIKB

SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijk- gerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor (water)bodembeheer en archeologie. Ook bevordert SIKB de implementatie van technische innovaties in de uitvoering.

Sociocratisch Centrum

Het Sociocratisch Centrum Nederland in een adviesbureau dat bedrijven en organisaties bijstaat bij het invoeren van Sociocratie, een bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van individuen bij besluitvorming.

Stichting Cefina

Stichting Cefina, opgericht in 1947, heeft als doel Joods Nederland, vertegenwoordigd door de aangesloten instellingen en aangewezen organisaties, tegemoet te komen in zorg- en beveiligingskosten.

Stichting Childsmile

Stichting Childsmile houdt zich bezig met het helpen van kinderen met een gezichtsafwijking, zoals schisis. De hulp wordt gegeven in de vorm van (het financieren van) operaties, de verzorging erna en het begeleiden van de kinderen in een langer traject.

Spieren voor Spieren

Stichting Spieren voor Spieren wil structureel onderzoekprojecten financieren die erop gericht zijn om spierziekten bij kinderen de wereld uit te helpen. Tevens streeft de stichting ernaar om de kwaliteit van leven van deze kinderen te verbeteren.

Stichting Villa Joep

Stichting Villa Joep is in het leven geroepen om geld in te zamelen voor onderzoek specifiek gericht tegen neuroblastoom kinderkanker. Alle donaties die Villa Joep ontvangt worden voor 100% besteed aan onderzoek.

Stimulansz

Stimulansz is een onafhankelijke stichting die adviseert en diensten aanbiedt op het gebied van werk & inkomen en welzijn & gezondheid. Hiermee helpt de organisatie opdrachtgevers bij hun dienstverlening aan burgers en cliënten.

STOWA

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om waterbeheerders te ondersteunen.