+ 31 299 - 411 800 archie@archie.nl

Klanten

Kennis, Belangen & Netwerken

Organisaties die actief zijn op het gebied van belangenbehartiging, kenniscentra en netwerken.

Modint

“Ons klantenbestand kunnen we nu goed in beeld brengen met Archie”

Modint is een branche-organisatie voor zo’n 800 leveranciers van mode, interieur en textiel. Vanuit de vereniging wordt het collectieve belang behartigd en vanuit de BV bieden wij een breed modulair zakelijk dienstenpakket. Met onze leden (en klanten) communiceren wij dus op verschillende niveaus en vanuit verschillende disciplines.”
“Als fusie-organisatie is er een duidelijke behoefte aan CRM en kozen wij destijds voor Archie vanwege de uitbreidingsmogelijkheden en de prima contactregistratie. Hiermee kunnen we ons leden- en klantenbestand nu goed in beeld brengen en sindsdien is onze interne communicatie sterk verbeterd. Met het systeem kunnen we ook al onze activiteiten goed beheren en monitoren, inclusief onze Duitse dochtervennootschap.”

Frans van der Hoorn – directeur

COB

Het COB is een kenniscentrum en netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik.

CLOK

Stichting CLOK (Centrum voor Lokale Ondernemerskringen) biedt diverse partijen, (gemeenten, parkmanagers en ondernemersverenigingen) een pakket van diensten en producten om ze samen te brengen, te verbinden en te ondersteunen.

Goede Doelen NL

Goede Doelen Nederland is de branche-organisatie van diverse goede doelen en richt zich op het gezamenlijk belang van haar leden. Ze wil o.a bijdragen aan het publieksvertrouwen in de sector eh informatie bieden over de rol en het werk van goede doelen organisaties.

Herita

Herita is een onafhankelijke Belgische ledenbeweging en een netwerkvereniging, die zich hard maakt om waardevolle gebouwen, landschappen en archeologische sites te behouden en open te stellen.

SIKB

SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijk- gerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor (water)bodembeheer en archeologie. Ook bevordert SIKB de implementatie van technische innovaties in de uitvoering.

Sociocratisch Centrum

Het Sociocratisch Centrum Nederland in een adviesbureau dat bedrijven en organisaties bijstaat bij het invoeren van Sociocratie, een bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van individuen bij besluitvorming.

Stichting Cefina

Stichting Cefina, opgericht in 1947, heeft als doel Joods Nederland, vertegenwoordigd door de aangesloten instellingen en aangewezen organisaties, tegemoet te komen in zorg- en beveiligingskosten.

Stichting Childsmile

Stichting Childsmile houdt zich bezig met het helpen van kinderen met een gezichtsafwijking, zoals schisis. De hulp wordt gegeven in de vorm van (het financieren van) operaties, de verzorging erna en het begeleiden van de kinderen in een langer traject.

Spieren voor Spieren

Stichting Spieren voor Spieren wil structureel onderzoekprojecten financieren die erop gericht zijn om spierziekten bij kinderen de wereld uit te helpen. Tevens streeft de stichting ernaar om de kwaliteit van leven van deze kinderen te verbeteren.

Stichting Villa Joep

Stichting Villa Joep is in het leven geroepen om geld in te zamelen voor onderzoek specifiek gericht tegen neuroblastoom kinderkanker. Alle donaties die Villa Joep ontvangt worden voor 100% besteed aan onderzoek.

Stimulansz

Stimulansz is een onafhankelijke stichting die adviseert en diensten aanbiedt op het gebied van werk & inkomen en welzijn & gezondheid. Hiermee helpt de organisatie opdrachtgevers bij hun dienstverlening aan burgers en cliënten.

STOWA

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om waterbeheerders te ondersteunen.