CRM back-office

Import – export mogelijkheden

Integratie back office (BOCP)

De Back Office Connection Packs (BOCP) van Archie zijn een set connectoren die ervoor zorgen dat gegevens uit financiële, e-commerce of andere pakketten in Archie beschikbaar komen of juist vanuit Archie naar de backoffice gaan. Het is een schil die dubbele invoer of opzoeken overbodig maakt. Hierdoor heeft iedere medewerker in één oogopslag alle belangrijke klantgegevens bij elkaar.

Database verrijken

Via de website, aangeleverde adresbestanden of de back office kan je de Archie database verrijken. Dit hoeft niet alleen om NAW- of sales gegevens te gaan; gegevens uit bijvoorbeeld document management systemen kan je ook in Archie importeren. Het kan ook de andere kant op. Als de facturatie in Archie plaatsvindt dan worden journaalposten en debiteuren aangemaakt die uitgewisseld worden met de financiële administratie.

Financiële gegevens

Je kunt jouw financiële systeem (o.a. Exact, SAP en AccountView) aan Archie koppelen. Hierdoor hebben gebruikers direct inzicht in het koopgedrag en commercieel belang van klanten. Door de aanwezigheid van bijvoorbeeld omzetinformatie in Archie, ontstaat er een beter beeld van de waarde van een klant of product. Het voordeel van het koppelen van de back office aan Archie is dat de medewerkers die in contact staan met de klant alle informatie die ze nodig hebben in Archie CRM vinden. Ze hoeven niet constant te switchen tussen meerdere applicaties. Bovendien wordt door de koppeling met het financiële systeem handmatige invoer tot een minimum beperkt.

Informatie delen

Om een goede datakwaliteit te waarborgen hoeven er geen eigen adreslijsten op bijvoorbeeld smartphones of tablets meer rond te zwerven, alles kan ingelezen worden in de centrale Archie database. Hierdoor wordt informatie gedeeld  en komt het beveiligd beschikbaar op laptops, mobiles en tablets.

Import gegevens van website

Deze module importeert en verwerkt gegevens die op een website worden ingevoerd. Op basis van deze gegevens kan in Archie workflow worden gegenereerd. Zo kunnen automatisch activiteiten en opportunities worden gemaakt die aan de juiste Archie gebruikers worden gekoppeld. Dit maakt een snelle en adequate opvolging mogelijk. Ook kan je  aan de hand van de gegevens campagnes en respons registreren.