Wilt u meer weten over Archie, GDPR en dataminimalisatie? In deze whitepaper leggen wij uit waar u rekening mee moet houden als u met Archie CRM werkt. Aan bod komt:

  • Organisatie- en persoonsgegevens vastleggen
  • Persoonsgegevens in Archie
  • Bewaartermijnen persoonsgegevens
  • Recht op inzage,overdracht en vergetelheid
  • Toestemming
  • Verantwoordingsplicht
  • Veiligheidsmaatregelen
  • Archie Cloud
  • Verwerkersovereenkomst
  • Archie CRM Helper (dataminimalisatie)

Na het invullen van onderstaand formulier ontvangt u direct een e-mail met een link naar de whitepaper