Voorwaarden voor succesvol CRM

door | sep 12, 2016 | CRM

Het aanschaffen van software voor relatiebeheer is niet voldoende om succesvol aan de slag te gaan met CRM. Het is de basis om voor succesvol CRM te zorgen, maar er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden, zoals bijvoorbeeld het beheer van de gegevens en de training van de medewerkers. Het gekozen CRM systeem is an sich een voorwaarde voor succes met CRM, niet alleen omdat het CRM systeem een belangrijk hulpmiddel is, maar ook omdat het gekozen CRM-systeem de basis legt voor onderstaande punten

Het CRM systeem

Het draagvlak voor relatiebeheer met behulp van een CRM-systeem kan verdwijnen wanneer het gekozen systeem bijvoorbeeld niet gebruiksvriendelijk is. Ook de mogelijkheden van het gekozen Customer Relationship Management systeem zijn een belangrijk punt; zonder voldoende mogelijkheden zal nooit het maximale uit het relatiebeheer worden gehaald. En dat zal een punt van frustratie vormen dat het draagvlak voor CRM flink kan aantasten. Praktisch gezien moet het CRM-systeem simpelweg passen bij de organisatie, de wensen en eisen van de organisatie en het budget van de organisatie.

Gegevens

Zonder gegevens is een Customer Relationship Management-systeem niets waard. Het succesvol implementeren van CRM begint dan ook met het invoeren van gegevens in het CRM-systeem. Het vaststellen van de gegevens die in het systeem ingevoerd moeten worden is een eerste stap. Vervolgens kan het CRM-systeem gevuld worden met deze gegevens. Overigens is dit ook een goed moment om eventuele ontbrekende gegevens op te vragen en aan te vullen. Zo kan in ieder geval worden gestart met een actueel en volledig gegevensbestand.

Het beheer van de gegevens

Het systeem kan niet werken zonder actuele en correcte gegevens. Het actueel houden van de gegevens kan door een enkele persoon worden gedaan, maar dat levert een hoop extra interne communicatie op. Het komt dan ook vaak voor dat de persoon aan wie de wijzigingen worden doorgegeven, verantwoordelijk is voor de invoer in het CRM.

Voorwaarden voor succesvol CRM

Training van de medewerkers

Bovenstaande onderstreept dan ook meteen het belang van een goede training van de medewerkers die met het CRM-systeem moeten werken. Een basis training van het CRM kan voor de meeste medewerkers voldoende zijn. Naast training is het draagvlak voor het gebruik van software voor relatiebeheer van belang. En dat laatste is ook van belang voor de volgende punten.

Het gebruik van de gegevens

Gegevens die niet worden gebruikt zijn waardeloos. Het gebruiksgemak van een CRM kan een hoop ellende op dit gebied besparen, maar dat is niet de enige cruciale factor. Het CRM is niet alleen een systeem, maar ook een strategie. Het begrip CRM is immers een begrip met verschillende definities.

Het gebruik van de gegevens voor marketing en communicatie

Het gebruik van de gegevens door de verkopers en de buitendienst is een mooie start, maar wie een CRM-systeem alleen voor deze doeleinden gebruikt, maakt niet maximaal gebruik van de mogelijkheden. CRM-systemen kunnen bijvoorbeeld worden geïntegreerd met software voor e-mail marketing. Naast de integratie met e-mail marketing kan het CRM-systeem ook voor meer inzicht in het klantgedrag zorgen, denk bijvoorbeeld aan het gebruik van database marketing en het creëren van segmenten. Vervolgens kunnen deze segmenten voor de marketing en communicatie worden gebruikt. Ook voor ouderwetse direct marketing campagnes.

Het creëren van draagvlak binnen de organisatie

Het creëren van een breed draagvlak voor CRM binnen de organisatie is misschien wel één van de meest cruciale factoren. Zonder een breed draagvlak zal het CRM niet optimaal worden gebruikt en zullen de gegevens verouderen en vervuilen. Het draagvlak kan niet worden gecreëerd zonder de medewerkers bewust te maken van de kansen die het CRM biedt. En met kansen bedoelen we dan niet alleen de kansen voor de organisatie. Zoals men het in de wereld van marketing en communicatie zou zeggen: “What’s in it for me?” Laat de gebruikers (lees: de medewerkers) van het CRM ook weten welke kansen het systeem voor hun kan creëren en hoe hun werkzaamheden sneller en eenvoudiger kunnen worden uitgevoerd met behulp van het CRM-systeem.

En “last but not least” CRM moet niet allen een stuk software zijn, maar ook een strategie en beleving binnen het bedrijf.