Hulp op afstand

 

Disclaimer

Archie Europe maakt gebruik van het programma TeamViewer om op afstand mee te kunnen kijken op jouw scherm of om tijdelijk de controle over te nemen.

De programmatuur waarmee Archie Europe de sessie opstart is met zorgvuldigheid gekozen en samengesteld maar het kan toch gebeuren dat om welke reden ook het niet zo functioneert als beoogd. Hierbij kan niet uitgesloten worden dat schade ontstaat aan bijvoorbeeld programmatuur of data op jouw pc of server. Archie Europe is niet aansprakelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook die voortvloeit of verband houdt met het gebruik van de hulp op afstand service.

Op het moment dat medewerkers van Archie Europe via deze sessie inzicht krijgen in de persoonsgegevens van jouw organisatie, zoals bedoeld onder artikel 4.1 GDPR/AVG zal dat altijd onder auspiciën en verantwoordelijkheid van een medewerker van jouw organisatie plaatsvinden. Derhalve is Archie Europe geen verwerker in de zin van de GDPR/AVG. De medewerkers van Archie Europe zullen op grond van de interne gedragsregels van Archie Europe strikte geheimhouding in acht nemen wat betreft de persoonsgegevens waarin zij tijdens de sessie inzicht krijgen. Aanbevolen wordt om in de sessie test data te presenteren.

Met het uitvoeren van de handelingen om Archie Europe toegang te geven tot jouw systemen vrijwaar je Archie Europe van iedere aansprakelijkheid in geval van schade aan jouw systemen of data.

Het programma TeamViewer bevat de volgende kenmerken in verband met veiligheid:

  • Het programma TeamViewer kan alleen door de Archie Europe support medewerker opgestart worden met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • De verbinding wordt pas tot stand gebracht als je hier specifiek jouw toestemming voor gegeven hebt.
  • Er hoeven geen extra poorten geopend te worden op jouw firewall. Een internetverbinding en browser zijn voldoende om een sessie te kunnen opstarten.
  • De firewall en virusscanners hoeven niet uitgeschakeld te worden. Jouw firewall kan vragen of het TeamViewer programma mag worden toegevoegd aan de lijst met veilige programma’s, dit dien je met ja te beantwoorden om de sessie succesvol op te starten.
  • TeamViewer laat geen sporen van installaties of software achter op jouw computer
  • Je kunt meekijken met de handelingen die worden uitgevoerd en je kan op elk moment de sessie beëindigen.
  • TeamViewer voldoet aan de eisen die door de Amerikaanse overheid gesteld zijn op het gebied van data-encyptie, the Advanced Encryption Standard (AES).
  • De verbinding vindt plaats middels een Secure Socket Layer (SSL) waarmee een verbinding tussen alleen de twee computers tot stand gebracht wordt.