fbpx

SQL Releases 1.51 en hoger

SQL 1.54.2 - verschijningsdatum 2-3-2020

Nieuw

UBL- of e-factuur. UBL (Universal Business Language) is een internationale standaard voor het elektronisch uitwisselen van (bedrijfs)documenten zoals bijvoorbeeld facturen. Wanneer je in Archie een factuur maakt of print en dan bij de optie Merge/Mail PDF kiest voor Verzend via e-mail of Opslaan zal ook automatisch een e-factuur worden gemaakt. Het bestand wordt automatisch aan het e-mailbericht gekoppeld of op schijf opgeslagen op dezelfde locatie waar het PDF bestand wordt opgeslagen en krijgt de bestandsnaam Ubl_factuurnummer.xml, bijvoorbeeld Ubl_2020123.xml). Een UBL factuur wordt alleen gemaakt als aan een aantal voorwaarden is voldaan, zie de aanvullende informatie hieronder

Aanvullende informatie:

 • Archie, Admin en Amee moeten minimaal versie 1.53 zijn.
 • Er moet een Portal versie 53 of nieuwer geïnstalleerd en bereikbaar zijn.
 • In Archie Admin, Standaards, Systeeminstellingen moet het nieuwe veld Application Programming Interface URL zijn of worden gevuld met de het adres waar de Portal draait. Het veld wordt ook automatisch gevuld door een Amee plugin maar nadat Amee build 53 is geïnstalleerd kan dit een aantal uur duren.
 • In Beheer, Tabellen, Sales moeten in de nieuwe tabel UBL leverancier de juiste leveranciersgegevens worden ingevuld.
 • In Beheer, Tabellen, Sales is de nieuwe tabel UBL ID Types al gevuld met twee waarden: Kamer van Koophandel nummer (type 0106) en Overheidsindentificatienummer (type 0190).
 • Voor elke klant (of factuuradres, als de factuur naar een andere instelling wordt verstuurd) waar je een UBL factuur gaat maken kies je in Relatie, Sales, Voorwaarden welk UBL ID type voor deze klant van toepassing is en vul je vervolgens bij UBL ID het juiste nummer in. (Bij relatiekaarten die zijn ontstaan vanuit Company.info wordt het KvK nummer al automatisch ingevuld als je UBL ID type 0106 kiest)
 • De UBL factuur die gemaakt wordt voldoet aan de UBL 2.1 (Invoice), EN16931 en NL-CIUS standaarden.

Archie CRM, merge mail pdf

Als bij een relatie bij Sales – Leveringsvoorwaarden de velden UBL ID type en UBL ID zijn gevuld en men bij het factureren kiest voor Merge/Mail PDF, dan wordt als attachment bij het mailtje de factuur in PDF en in UBL-formaat meegestuurd.

Als je een Contactpersoon opslaat en er is geen of een onbekende titulatuurcode gekozen dan komt automatisch het overzicht met titulatuurcodes in beeld.

In het database overzicht van een Multi Purposeveld voor contactpersoongegevens worden contacten met de kleur E – (Niet meer werkzaam) grijs weergegeven.

Admin

Je kunt het profiel van een gebruiker nu ook ontkoppelen door het veld leeg te maken.

In Standaards, Systeeminstellingen is het veld Application Programming Interface URL t.b.v. UBL facturen toegevoegd.

Bug fixes

Als in een gebruikersprofiel was bepaald dat een gebruiker alleen de geselecteerde tabellen mocht bewerken dan mocht hij/zij in sommige gevallen ook de andere tabellen bewerken.

Tijdens het wijzigen van een gebruikersprofiel werkte de knop Sluiten niet altijd als je binnen het profiel naar een ander tabblad was genavigeerd.

SQL 1.53.2 - verschijningsdatum 4-2-2020

Nieuw

UBL- of e-factuur. UBL (Universal Business Language) is een internationale standaard voor het elektronisch uitwisselen van (bedrijfs)documenten zoals bijvoorbeeld facturen. Wanneer je in Archie een factuur maakt of print en dan bij de optie Merge/Mail PDF kiest voor Verzend via e-mail of Opslaan zal ook automatisch een e-factuur worden gemaakt. Het bestand wordt automatisch aan het e-mailbericht gekoppeld of op schijf opgeslagen op dezelfde locatie waar het PDF bestand wordt opgeslagen en krijgt de bestandsnaam Ubl_factuurnummer.xml, bijvoorbeeld Ubl_2020123.xml). Een UBL factuur wordt alleen gemaakt als aan een aantal voorwaarden is voldaan, zie de aanvullende informatie hieronder

Aanvullende informatie:

 • Archie, Admin en Amee moeten minimaal versie 1.53 zijn.
 • Er moet een Portal versie 53 of nieuwer geïnstalleerd en bereikbaar zijn.
 • In Archie Admin, Standaards, Systeeminstellingen moet het nieuwe veld Application Programming Interface URL zijn of worden gevuld met de het adres waar de Portal draait. Het veld wordt ook automatisch gevuld door een Amee plugin maar nadat Amee build 53 is geïnstalleerd kan dit een aantal uur duren.
 • In Beheer, Tabellen, Sales moeten in de nieuwe tabel UBL leverancier de juiste leveranciersgegevens worden ingevuld.
 • In Beheer, Tabellen, Sales is de nieuwe tabel UBL ID Types al gevuld met twee waarden: Kamer van Koophandel nummer (type 0106) en Overheidsindentificatienummer (type 0190).
 • Voor elke klant (of factuuradres, als de factuur naar een andere instelling wordt verstuurd) waar je een UBL factuur gaat maken kies je in Relatie, Sales, Voorwaarden welk UBL ID type voor deze klant van toepassing is en vul je vervolgens bij UBL ID het juiste nummer in. (Bij relatiekaarten die zijn ontstaan vanuit Company.info wordt het KvK nummer al automatisch ingevuld als je UBL ID type 0106 kiest)
 • De UBL factuur die gemaakt wordt voldoet aan de UBL 2.1 (Invoice), EN16931 en NL-CIUS standaarden.

Archie CRM, merge mail pdf

Als bij een relatie bij Sales – Leveringsvoorwaarden de velden UBL ID type en UBL ID zijn gevuld en men bij het factureren kiest voor Merge/Mail PDF, dan wordt als attachment bij het mailtje de factuur in PDF en in UBL-formaat meegestuurd.

Als je een Contactpersoon opslaat en er is geen of een onbekende titulatuurcode gekozen dan komt automatisch het overzicht met titulatuurcodes in beeld.

In het database overzicht van een Multi Purposeveld voor contactpersoongegevens worden contacten met de kleur E – (Niet meer werkzaam) grijs weergegeven.

Admin

Je kunt het profiel van een gebruiker nu ook ontkoppelen door het veld leeg te maken.

In Standaards, Systeeminstellingen is het veld Application Programming Interface URL t.b.v. UBL facturen toegevoegd.

Bug fixes

Als in een gebruikersprofiel was bepaald dat een gebruiker alleen de geselecteerde tabellen mocht bewerken dan mocht hij/zij in sommige gevallen ook de andere tabellen bewerken.

Tijdens het wijzigen van een gebruikersprofiel werkte de knop Sluiten niet altijd als je binnen het profiel naar een ander tabblad was genavigeerd.

SQL RC 1.53 - verschijningsdatum onbekend

Nieuw

Als je een Contactpersoon opslaat en er is geen of een onbekende titulatuurcode gekozen dan komt automatisch het overzicht met titulatuurcodes in beeld.

In het database overzicht van een Multi Purposeveld voor contactpersoongegevens worden contacten met de kleur E – (Niet meer werkzaam) grijs weergegeven.

Admin

Je kunt het profiel van een gebruiker nu ook ontkoppelen door het veld leeg te maken.

Gewijzigd

Bug fixes

Als in een gebruikersprofiel was bepaald dat een gebruiker alleen de geselecteerde tabellen mocht bewerken dan mocht hij/zij in sommige gevallen ook de andere tabellen bewerken.

Tijdens het wijzigen van een gebruikersprofiel werkte de knop Sluiten niet altijd als je binnen het profiel naar een ander tabblad was genavigeerd.

SQL 1.52.3 - verschijningsdatum 9-1-2020

Gewijzigd

BOCP

Als een datum in het importbestand zonder eeuw werd aangeduid werd het jaar “20” geïmporteerd als “1920”. De BOCP is nu zo aangepast dat het jaar “nu” en de 9 volgende jaren worden geïmporteerd als 20xx.

Dus tijdens een import die in 2020 wordt uitgevoerd met een BOCP build 52.3 of nieuwer geldt:

“20” wordt geïmporteerd als “2020″
“29” wordt geïmporteerd als “2029″
maar “30” wordt geïmporteerd als “1930″

Als je volgend jaar (2021) gaat importeren zal “30” worden geïmporteerd als “2030″.
Als je een volledig jaartal (incl. eeuw) importeert verandert er niets.

Bug fix

Er kon een foutmelding ontstaan wanneer het attachmentsoverzicht werd geopend en er een gekoppeld bestand was dat op een locatie stond die niet (meer) te benaderen was.

SQL 1.52 - verschijningsdatum 19-12-2019

Bug-fixes

De eerste regel van de instellingsnaam werd niet getoond als je gebladerd had op volgorde van instellingsnaam en vervolgens via Smartsearch een contactpersoon opende.

De Ease indexering kon stoppen als een nieuwe Archie gebruiker was toegevoegd.

BOCP

De Amee Drive werkte niet meer.

Als je Tel/Fax/e-mail importeerde werden soms teveel mutaties voor Smartsearch aangemaakt.

Als in het importbestand een quote teken in de waarde stond, bijvoorbeeld 06`51404765 dan ontstond er een foutmelding.

SQL RC 1.51 - verschijningsdatum 18-11-2019

Nieuw

Aandachtsmonitor. Als je in het overzicht van contactmomenten een regel opent die betrekking heeft op een e-mailbericht met attachments dan kun je zo’n attachment direct openen.

Gewijzigd

Als je een activiteit die onderdeel is van een groepsafspraak verplaatst naar een andere relatiekaart en deze wijziging niet doorvoert bij de andere activiteiten van de groepsafspraak dan hoort die ene activiteit niet langer bij de groep.

Ease

Het filterscherm is sterk vereenvoudigd en de filteropties zijn op begrijpelijke wijze gegroepeerd.

Archie CRM Ease scherm vereenvoudigd

Multi Purposemodule

Op een MPM tabblad kun je een datacomponent voor een bestandsnaam opnemen. Het bestand dat je hier koppelde bleef staan op de “huidige locatie”. Vanaf nu wordt het bestand gekopieerd naar de subdirectory \mpm_storage\…\ van de attachments-directory zoals deze is opgegeven in Archie systeembeheer. Dit betekent dat het bestand nu door elke Archie gebruiker kan worden geopend door in Archie op het gele map-icoon bij het MPM veld te klikken.

N.B. Als je een bestand zoals hierboven beschreven is wilt openen in zowel de Windows client als de Portal versie moet je ook Release 1.50.5 van de Portal software installeren.

Archie CRM Multipurpose module

Systeembeheer

In de eigenschappen van een datacomponent voor een bestandsnaam kon je in het veld “Gekoppeld aan” (geel gemarkeerd in de afbeelding die verschijnt als je op het plaatje hiernaast klikt) een verwijzing maken naar een zogenaamd “Bestandsnaam afbeelding” veld. In zo’n veld werd dan een thumbnail getoond van een gekoppelde afbeelding. Deze functionaliteit vervalt voor afbeeldingen die vanaf nu worden gekoppeld.

Archie CRM Systeembeheer

CompanyInfo

Als je een dossier laat verwerken in Archie en daarbij kiest voor de optie “bijwerken” dan wordt een contactpersoon die al in Archie aanwezig is niet nogmaals toegevoegd.

Protect+

Als je een contactpersoon verwijdert die aan meerdere relatiekaarten is gekoppeld dan wordt niet meer gevraagd of de contactpersoon ook verwijderd moet worden bij andere kaarten.

Bug fixes

Als de autorisatie “Wijzigt/Voegt toe” voor Project was uitgezet kon in sommige gevallen toch een nieuw project worden toegevoegd.

Als de autorisatie “Wijzigt/Voegt toe” voor Project was uitgezet kon in sommige gevallen onterecht een betrokkenheid worden gedeactiveerd.

Als je vanuit de correspondentie of vanuit een helpdeskmelding een e-mail doorstuurde of beantwoordde
en in het onderwerp stond een &-teken, dan werd de body van het mailtje niet meegezonden.

Een wachtwoord dat je wijzigde in Beheer, Standaards, Algemeen werd niet direct herkend door de Portalversie van Archie.

Admin
In een profiel leek het alsof een autorisatie kon worden gewijzigd terwijl er niet voor Wijzigen was gekozen. Zo’n wijziging werd overigens niet opgeslagen.

Outmail/Outcalendar

Zoeken op contactpersoon werkte niet als de module Protect+ actief was.

Registreren van de plug-in werkte niet goed als er gebruik werd gemaakt van een 32-bits Outlook in combinatie met een 64-bits Windows 10 versie.

Als je tijdens het koppelen van een bericht een nieuw contactpersoon toevoegde, en in Archie was de relatiekaart nog geopend dan werd de nieuwe contactpersoon niet direct getoond.

Vreemde tekens in het locatieveld van een agendaregel werden niet goed getoond.

WORDxrm

Als je in correspondentie een document hebt opgeslagen dat uit WORDxrm afkomstig is en het document is niet meer te openen vanuit Archie omdat het verwijderd is of tijdelijk onbereikbaar dan kan Archie in sommige gevallen nog een kopie van het document uit de database tonen. Het tonen van zo’n kopie werkte niet meer.

SQL Releases