fbpx

SQL Releases 1.47 en hoger

SQL 1.47.3 - verschijningsdatum 22-8-2019

Gewijzigd

In het Tel/e-mail/web overzicht bij een contact bij betrokken relaties van een project wordt het e-mailadres grijs getoond in het overzicht als dat e-mailadres niet bij die betrokken relatie hoort.

Als je in MS Outlook een Meeting request hebt toegvoegd kan je die activiteit in Archie niet wijzigen maar nog wel aan een andere relatie hangen of de soort wijzigen. Daar is nu bijgekomen dat je de campagne kan wijzigen.

Bug fix

WACP inlogprobleem opgelost.

SQL 1.47.1 - verschijningsdatum 22-7-2019

Gewijzigd

De teksten die tijdens het inloggen in Archie kunnen verschijnen als een update slechts deels is uitgevoerd zijn begrijpelijker gemaakt.

Bug fix

Beveiligingsfout Protect module verholpen.

SQL 1.47 - verschijningsdatum 15-07-2019

Nieuw

In het Algemene activiteitenoverzicht worden de instellingen die je maakt onder Activiteiten, Soort en B-groepen bewaard.

In een brieflayout kan de variabele <LABEL_TXT> worden opgenomen, hier komt dan het etiket te staan. Het verschil met de etiketregels <03> t/m <09> is dat er dan alleen precies zoveel ruimte wordt gereserveerd als dat er gevulde regels zijn. De variabele print maximaal 15 etiketregels per brief.

Als de kleur gewijzigd wordt bij een contactpersoon wordt de LW datum/initialen (te zien in Contactprofiel) bijgewerkt.

Je kan in de tabel Artikelen, Talen bij een Taal ook een taal opgeven voor het datumformaat. Dit kan namelijk per land verschillen. Als je dan een offerte/order print en je hebt in de Leveringsvoorwaarden bij die relatie een taal ingesteld waaraan ook een taal voor het datumformaat is gekoppeld, dan zullen de variabelen:
<01> – Computerdatum
<02> – Computerdatum voluit geschreven
<23> – maand computerdatum (voluit geschreven)
<29> – dag computerdatum voluit geschreven
in het juiste formaat en in de juiste taal worden afgedrukt.

Er is een nieuwe variabele A19 (Locatie activiteit) in Lijsten gekomen om op te nemen in een activiteitenoverzicht.

WORDxrm heeft nu de mogelijkheid om documenten tussentijds op te slaan in Archie.

Een Ease resultaat kan worden gesorteerd.

BOCP
Import van AGENDA_LWINIT, AGENDA_LWDATE en AGENDA_ARCHIVED is mogelijk.

Gewijzigd

De SBI 2008 tabel is geupdate naar v2019.

De 3 velden voor de projectnaam zijn vergroot van 35 naar 45 posities.

Na het dupliceren van een offerte/order etc. kom je direct in de wijzigmode zodat je er eventueel een andere Relatie aan kunt hangen. Als na opslag dan gekozen wordt voor een followup activiteit, hangt deze direct aan de nieuwe relatie.

Je kunt instellen Activiteit loggen bij toevoegen historie, je kunt dan ook een datum en initialen opgeven. Als je die velden niet wijzigt werden deze niet in de historie weggeschreven. Dat gebeurt vanaf nu wel.

Bug fixes

Als je een activiteit opende vanuit een helpdesk- of salesregel dan was de optie Bevestigen niet actief als dat wel moest.

Admin

Als er geen MPM velden waren gedefinieerd op een tabblad of geen velden die het Volgnummer kunnen bevatten en je wilde een veld toewijzen als Volgnummer kreeg je een foutmelding als je de beschikbare velden opriep.

SQL Releases