fbpx

SQL Releases 1.45 en hoger

SQL 1.46.17 - verschijningsdatum 13-8-2019

Gewijzigd

Bevat maatwerk aanpassingen.

SQL 1.46.14 - verschijningsdatum 9-7-2019

Gewijzigd

Admin

Als je in de OAP configuratie een nieuwe gebruiker toevoegt wordt automatisch een profiel gekoppeld.

SQL 1.46.12 - verschijningsdatum 28-5-2019

Bug fix

Als men in een Saleslayout de variabelen E12 (Totaal bruto kostprijs) en E14 (Totaal netto kostprijs)
heeft opgenomen werden deze ook afgedrukt als deze layout werd gebruikt bij het afdrukken
door iemand die vanwege zijn/haar autorisatie deze gegevens niet zou mogen zien.

SQL 1.46.11 - verschijningsdatum 16-5-2019

Bug fix

Admin. Er kon een foutmelding ontstaan wanneer in het onderdeel Algemeen, Gebruikers een gebruiker werd verwijderd die tevens een OAP-gebruiker was.

SQL 1.46.10 - verschijningsdatum 7-5-2019

Gewijzigd

Uit het landkaartje van Polen zijn de regio’s tijdelijk verwijderd omdat de indeling (uit 1975) nog gebruik maakte van 49 regio’s. In een volgende update wordt de huidige indeling met 16 regio’s (uit 1999) getoond.

Tools

Als de koppeling tussen Archie en MS Exchange (Outlook) actief is en in MS Exchange wordt een account (mailbox) van een gebruiker uitgezet (bijv. omdat hij/zij weg is of weggaat), dan kan Archie niet meer uitwisselen met Exchange en loopt de uitwisseling van activiteiten met andere gebruikers vast.

Om te voorkomen dat de uitwisseling vastloopt is Archie Tools aangepast. Bij het omzetten van de initialen van activiteiten worden nu nieuwe activiteiten gemaakt op de nieuwe initialen (met de bijbehorende data, excl. de oorspronkelijke aanmaakdatum). De bronactiviteiten worden verwijderd. Dit heeft tot gevolg dat als daarna de mailbox van de gebruiker in Exchange wordt verwijderd, er geen storing ontstaat. Deze functionaliteit wordt alleen aangeroepen als de uitwisseling met Exchange Activiteiten (Archie OAP) ingesteld is.

Een speciaal MPM “koppelveld” dat op een 1:n tabblad de waarde van een ander MPM veld toont wordt nu meteen getoond als voor Nieuw wordt gekozen. Vroeger werd de waarde pas getoond als het tabblad was opgeslagen.

Admin

In het onderdeel van de OAP configuratie waar gebruikers kunnen worden toegevoegd is een controle toegevoegd of er een correct e-mailadres is ingevuld.

In het onderdeel van de OAP configuratie waar gebruikers kunnen worden verwijderd wordt gevraagd wat er moet gebeuren met de activiteiten van de gebruiker die verwijderd wordt.

OAP

Als er door een bug in Admin (lees de info bij Bug fixes) accounts met dubbele initialen zijn ontstaan zal de OAP stoppen en een melding in het logbestand zetten. De synchronisatie gaat pas verder als het configuratieprobleem is opgelost door een medewerker van Archie Europe.

Bug fixes

Admin

In het onderdeel van de OAP configuratie waar gebruikers kunnen worden toegevoegd kon een bestaande gebruiker worden overschreven.

In het onderdeel van de OAP configuratie waar gebruikers kunnen worden toegevoegd konden regels met dubbele initialen en e-mailadressen ontstaan. Na een herstart van Admin had dit als gevolg dat initialen en e-mail adressen versprongen werden weergegeven en er niet meer duidelijk was dat er een dubbele gebruiker aanwezig was.

In het onderdeel van de OAP configuratie waar gebruikers kunnen worden toegevoegd werden initialen en e-mailadressen “versprongen” weergegeven als er regels met dubbele initialen waren ontstaan (zie punt hierboven). De OAP zelf bleef wel correct synchroniseren. Nu worden dubbele regels gewoon getoond zodat de configuratie door een medewerker van Archie Europe kan worden hersteld.

In het onderdeel van de OAP configuratie waar gebruikers kunnen worden toegevoegd kon onterecht de melding worden getoond dat een e-mailadres of initialen al bestonden.

BOCP

Bij een MPM check box vulde de optie “vaste waarde” een verkeerde waarde in als je deze uit het helpscherm haalde.

Niet alle foutmeldingen werden gelogd.

Er kon een fout komen als een bepaald datumformaat was ingesteld.

SQL 1.46.16 - verschijningsdatum 22-7-2019

Bug fix

Beveiligingsfout Protect module verholpen.

SQL 1.45.0 - verschijningsdatum 25-2-2019

Beschikbaar (25-2-2019)

Belangrijk voor klanten die Smartsearch gebruiken:
Installeer Portal versie 44.7 om te kunnen blijven werken met Smartsearch.

Belangrijk voor klanten die een koppeling met Company.info hebben:
Voor deze koppeling moet je nu gebruik maken van de nieuwe webservices van Company.info. Company.info heeft dit al voor je geregeld. Mocht het nog niet geregeld zijn dan neem je contact op met Archie Europe. In Archie Systeembeheer moet je daarna de nieuwe inloggegevens voor Company.info opgeven.

Belangrijk voor klanten die Ease gebruiken:
Op de server waar Ease staat moet Java 11 of hoger geïnstalleerd zijn, deze versie is echter niet meer gratis voor zakelijk gebruik. Je kunt als alternatief Open JDK 11 of hoger installeren, deze versie is gratis. Ease is compatibel met beide varianten.

In de Tomcat manager werkt de functionaliteit “Deploy WAR file” niet goed meer. Om de nieuwe Ease.war toch te installeren kun je na de actie “Deploy” Tomcat herstarten, Ease zou daarna moeten werken. Een andere mogelijkheid is om de inhoud van het bestand ease.war handmatig in de directory \Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\webapps\EASE\… te kopiëren.

Nieuw

Archie CRM tijdregistratie

In het overzicht Tijdregistratie bij een Relatie zijn de kolommen Order- en Factuurnummer toegevoegd.

Het overzicht van Tijdregistratie dat je oproept bij een order of factuur kan nu geëxporteerd worden naar Excel.

Een speciaal Multi purpose linkveld voor relatiegegevens kan het e-mailadres van de relatie weergeven. 

Archie CRM Multipurpose linkveld relatiegegevens

Company.info. Via het menu dat je opent met de rechter muistoets op het Company.info icoon in de relatiekaart kun je een jaarrekening opvragen.

Smartsearch.

Als in Admin een wijziging wordt doorgevoerd met betrekking tot initialen of protect+ autorisaties van een gebruiker wordt automatisch een zogenaamde “full index run” gepland zodat de betreffende gebruiker snel weer kan zoeken met de correcte autorisatie.

Archie CRM Ease interface vernieuwd

Ease.

De interface is vernieuwd, de opties en geavanceerd zoeken zijn verplaatst naar een balk aan de rechterkant van het scherm en naast het zoekveld vind je de filter mogelijkheden en een menu knop waarmee ook de selectie-optie kan worden gestart.

Er is een eenvoudige Api functie beschikbaar waarmee de status van de Ease index kan worden opgevraagd. Je vraagt de gegevens op via een link die er als volgt uit ziet:

https://localhost:8080/EASE/SimpleApi.jsp?command=index-status&username=EASE&password=ease!2

Uiteraard vervang je de inloggegevens, server en poort door de gegevens die in jouw omgeving van toepassing zijn. Het resultaat ziet er ongeveer als volgt uit:
{ “id”: “GDPR Test”, “licenseNumber”: “A0300”, “stamp”: “2018-12-31T14:15:24+01”, “message”: “OK” }

Outmail/Outcalendar

Ondersteuning voor DPI in gemengde modus in Outlook 2016.

Ondersteuning voor Outlook 2019.

In Outlook, Bestand, Archie,

Archie CRM ondersteuning Outlook 2019

Gebruikersinstellingen, E-mailing kun je opgeven hoe de geadresseerde moet worden opgenomen. Standaard is de bovenste optie actief.

BOCP

In het overzicht met actieve importdefinities is een kolom toegevoegd waar een uitroepteken aangeeft dat er een pre- of afterrun is geconfigureerd (maatwerk).

De velden OBJ_DATE_ADDED en OBJ_INIT_ADDED worden automatisch gevuld wanneer een Project wordt geïmporteerd.

Gewijzigd

MailPlus heet nu Spotler.

De optie Google Earth in het filter heet nu Export KML.

Postcode databank. PCDBLibrary.dll wordt niet meer gebruikt.

Protect+

Verbetering Filterfunctie in combinatie met Relaties en Objecten.

Verbetering Dashboard Activiteiten in combinatie met Relaties met Objecten.

Als iemand ingelogd was in Archie systeembeheer dan gaf de BOCP een melding als je daar ook inlogde met gebruiker SY.

Als je alleen relaties mag zien van een bepaalde B-Groep zag je in de planners ook geen afspraken staan van collega’s die afspraken hadden bij relaties die jij niet mag zien. Daardoor was het mogelijk dat iemand dubbel werd ingepland. Nu is het zo dat je alle activiteiten in de planner krijgt te zien, maar activiteiten die aan relaties hangen die jij niet mag zien, zijn niet te openen en de omschrijving van de activiteit op de planner wordt vervangen door de tekst “Protected”.

GDPR

Vanaf nu worden de campagnes en respons, waar een contactpersoon aan hangt die je niet mag zien, onderdrukt.

Outmail/Outcalendar

Wanneer Outlook geen e-mailbericht kan samenstellen door bijvoorbeeld verbindingsproblemen wordt de gebruiker geïnformeerd en de opslag correspondentie afgebroken

Mailen via projecten laat de e-mailadressen niet meer zien in het “Aan” veld. Het “Aan” veld toont nu “Archie E-mailing”.

Versturen uit de bak met Concepten kan niet meer.

Het versturen van E-mailingen aan Betrokkenen uit de Outlook Conceptenbak is niet mogelijk omdat er geen e-mailadressen worden bewaard bij het opslaan van het Concept.

Admin. Een OAP gebruiker kan niet meer worden verwijderd uit de OAP configuratie. Neem contact op met de Archie helpdesk als je toch een OAP gebruiker wilt verwijderen uit de configuratie.

Bug fixes

Boven de grafiek van de consolidatie van de Campagne analyse kon een verkeerde koptekst staan.

In de grafiek van de consolidatie van de Campagne analyse werd slechts één teken van de campagnecode getoond.

Als een gebruiker alleen de NAW van een relatie mocht zien (Protect+) kon hij/zij in een enkel geval Historie en/of Notities toevoegen of wijzigen. Dit is niet meer mogelijk.

Een gebruiker kan nu via het Relatiefilter direct doorspringen vanuit Betrokkenen bij een Object naar een relatie die hij/zij alleen mag lezen. In vorige versies werd ten onrechte ‘U heeft geen autorisatie’ getoond.

Als je de bladervolgorde verandert wordt het actieve bladerveld paars met witte letters. In combinatie met een Smartsearch zoekopdracht kon het voorkomen dat de letters zwart werden weergegeven.

Als je een regel in de correspondentie opende werd de Referentie niet getoond.

Als je in Brieven in de voettekst een paginanummer-variabele had opgenomen en deze brief werd via de knop Export PDF via E-mail verzonden dan stond op elke pagina hetzelfde paginanummer.

Als je een Order opzocht via de Omschrijving kwam de gescoorde offerte in beeld. Vanaf nu wordt als eerste de Order getoond.

Op beeldschermen waarbij de resolutie op 150% of hoger was gezet was de naam van de contactpersoon niet zichtbaar op het scherm dat getoond werd voordat je een offerte/order gaat printen.

Admin.

Als je een gebruiker verwijdert kun je er ook voor kiezen om meteen het OAP account te laten verwijderen. Dit laatste werkte niet.

GDPR.

De bedrijfsnaam van een relatiekaart die in quarantaine stond werd niet altijd rood weergegeven.

Outmail/Outcalendar

Bij mailen via projecten werd alleen het eerste adres gemaild bij een betrokken contactpersoon met meerdere e-mailadressen.

Wanneer geen standaard relatie gebruikt werd bij het aanmaken van een afspraak, maar er werd wel een categorie gekozen dan werd deze genegeerd bij het koppelen van een relatie.

Opgeslagen correspondentie kon een datum en tijd hebben van 29-12-1899 wanneer er geen datum en tijd in het, door Outlook gegenereerde, bericht voorkwam.

Als je een bericht aan het beantwoorden was en tegelijkertijd een nieuw e-mailbericht maakte kon het voorkomen dat het nieuwe bericht werd gekoppeld aan de relatie waar het te beantwoorden bericht aan gekoppeld was.

SQL Releases