SQL Releases 1.41 en hoger

SQL RC 1.42.7

Bug fixes

BOCP

Tijdens een Artikel import kon RTF code in de korte omschrijving terecht komen als er geen korte omschrijving werd geïmporteerd.

SQL RC 1.42.6 - verschijningsdatum 08-01-2018

Bug fix

Probleem met de WACP opgelost.

SQL RC 1.42.5 - verschijningsdatum 19-12-2017

Bug fixes

Selecteren vanuit de database analyses onder Instellingen en Vrije velden selecteerde geen contactpersonen meer.

Een aantal BTW-variabelen in Saleslayouts werd te ruim afgerond.

Een aantal variabelen voor Valuta in Saleslayouts werd niet goed meer berekend.

BOCP

Bij “vaste waarde” voor Multi Purposevelden kon je niet genoeg tekens invoeren.

Admin

De OAP configuratie is verbeterd.

SQL RC 1.42.3 - verschijningsdatum 17-11-2017

Bug fixes

Faciliteiten toevoegen aan een activiteit was niet altijd mogelijk als het een groepsactiviteit betrof die was ontstaan in de portal-versie.

Als je minder dan twee activiteitsoorten had opgegeven in “favorieten” ontstond een foutmelding als je een nieuwe agendaregel wilde toevoegen.

Zoeken naar attachments gaf een foutmelding als de module Protect+ actief was.

Als je een nieuwe activiteit opsloeg werkte de controle op een conflict niet meer als er al een activiteit aanwezig was met dezelfde datum, tijd en duur als de nieuwe activiteit.

Selecteren vanuit een detailregel van een campagne analyse selecteerde geen relatie als er geen contactpersoon aan de campagne was gekoppeld.

SQL build 1.42.1 - verschijningsdatum 03-11-2017

Bug fix

MailPlus. Er werden geen activiteiten meer aangemaakt tijdens het verwerken van formulieren.

SQL build 1.42 - verschijningsdatum 01-11-2017

Nieuw

In Lijsten met detailband Sales kun je de sub-detailband Activiteiten opnemen waarmee je de aan de salesregel gekoppelde activiteiten kunt afdrukken.

Aan de salesoverzichten bij instellingen en projecten is de kolom Contact toegevoegd.

BOCP

Je kunt B-, K-, P- en M-Groepen verwijderen door een veld of waarde te koppelen op een van de 5 verwijder regels (per soort).

Gewijzigd

Als je een 1:n Multi Purposeregel bij een activiteit verwijdert blijft deze bestaan bij de relatiekaart. In oudere versies van Archie werd de Multi Purposedata ook meteen verwijderd bij de relatiekaart.

Een artikel dat is opgenomen in de body van een salesregel kan niet meer worden verwijderd uit het artikelbestand.

In de body van een factuur of gescoorde offerte kunnen regels niet meer naar een andere positie worden gesleept.

Admin

De interface van de module OAP is gemoderniseerd.

Bug Fixes

Na het exporteren van een lijst naar een xlsx-bestand kon in Excel niet altijd met numerieke waarden worden gerekend.

Samenvoegen van relaties kon een foutmelding geven op Oracle databases als er een contact aanwezig was dat aan meerdere kaarten was gekoppeld.

Tijdens het printen van een lijst met 1:n Multi Purposegegevens werd het eerste teken van een memoveld niet afgedrukt. SQL Server databases.

Als je in de Landentabel had opgegeven dat plaatsnamen niet automatisch in hoofdletters moesten worden gezet en je had de postcode module dan werd de plaatsnaam toch in hoofdletters gezet.

De Aandachtsmonitor gaf geen resultaat als er bij Periode geen startdatum was opgegeven.

Selecteren vanuit een Multi Purposeanalyse werkte niet goed als op meerdere regels dezelfde waarden voorkwamen waarbij er alleen een verschil in hoofdlettergebruik was.

Als je in de Activiteitenanalyse op een regel klikte stond de knop Sluiten in het overzicht dat dan verschijnt op een verkeerde plaats.

BOCP

Als je geen initialen koppelde, maar wel een tussenvoegsel en er stond al een tussenvoegsel, dan werd het tussenvoegsel tijdens samenvoegen dubbel in het initialen veld gezet.

SQL RC 1.41 - verschijningsdatum 31-08-2017

Informatie over Archie Release 42 vind je verderop in deze tekst.
Deze tekst begint met informatie over Release Candidate 41.

Nu beschikbaar (31-8-2017)

Nieuw

Bij Relatie, Sales, Leveringsvoorwaarden kun je de standaard valuta instellen. Wanneer sales die nog niet eerder is geprint wordt afgedrukt zal deze valuta automatisch gekozen worden. Je kunt de valuta dan nog wel wijzigen en deze wijziging wordt dan ook meteen opgeslagen in de Voorwaarden.

De export van Data via een Lijst kan in XLSX formaat.

Het Activiteitenfilter is uitgebreid met een kolom voor de postcode.

Archie CRM relatie activiteiten

Bij Relatie, Projecten is een stringveld beschikbaar waarmee je het overzicht kunt filteren op Code, Omschrijving en Nummer.

De speciale relatieveldjes in Multi Purposetabbladen kunnen vrij veld R38 (IBAN) weergeven.

BOCP
Je kunt data importeren vanuit je eigen Archie database. Als je een nieuwe importeerwijze maakt open je het tabblad “Archie database” (zie ook het onderdeel Gewijzigd van deze info) en kiest daar een tabel uit de database. Je kunt de hele tabel laten importeren of via een zelfgemaakte query in de Command text een selectie van records maken. Je kunt nu bijvoorbeeld een Activiteit importeren bij Relaties waar de LW: datum op ‘vandaag’ staat of een B-groep toevoegen bij Relaties waarbij de afgelopen week een Factuur is ontstaan.

Archie CRM Bocp importeerwijze

Als je in een importeerwijze een Veldnummer koppelt zie je een voorbeeldrecord uit het importbestand. Je kunt nu met de + en – knoppen door maximaal 10 records van het bestand bladeren.

Met een importeerwijze voor Projectgegevens kan een Activiteit worden geïmporteerd. De activiteit wordt gekoppeld aan de Relatie die je in dezelfde importeerwijze als betrokken relatie importeert. Als je geen betrokken relatie importeert kan geen activiteit worden geïmporteerd.

Admin
Wanneer je een Gebruiker verwijdert en de OAP is actief vraagt Admin of ook het OAP account van die gebruiker verwijderd moet worden.

Gewijzigd

Het woord “fax” is verwijderd uit de schermtekst Tel/Fax/E-mail/Web. De nieuwe schermtekst is dus Tel/E-mail/Web. Je kunt nog wel faxnummers blijven opslaan in het onderdeel Tel/E-mail/Web.

Bij Relatie, Projecten staat de check box “Incl. gereed” onder het grid.

Met het Excel icoon in Tabellen, Analyse en Multi Purpose 1:n worden XLSX bestanden gemaakt, voorheen werden XLS bestanden gemaakt.

Als je een activiteit logt tijdens het toevoegen van Historie dan wordt het veld dat de archiveringsdatum bevat gevuld met de systeemdatum. De agendadatum wordt gevuld met de datum die je ziet bij “Activiteit uitgevoerd door” in het keuzescherm met activiteitsoorten.

Archie CRM Bocp wijzig import definitie

BOCP

Het scherm “wijzig importdefinitie” bevat nu tabbladen met de keuzes Bestand, Verbinding, Amee Drive en Archie Database (nieuw!). Voorheen werd voor deze keuze een ‘radio group’ gebruikt.Voor het importeren van xlsx bestanden is geen connection string meer nodig, je kunt nu gewoon kiezen voor de optie “bestand” als je een xlsx bestand wilt importeren.

Admin

De interface van het OAP configuratiescherm is gemoderniseerd.

Bug fixes

Als er geen autorisatie was om Analyses te gebruiken stond in de “vervolgacties” die verschijnen na het uitvoeren van een Selectie onterecht de keuze om te analyseren.

Het scherm dat wordt getoond als je in de Geomap bij een Relatie klikt op een vierkantje was incompleet.

In een salesregel stonden de + en – bladerknoppen over de tekst Nieuw heen als de module Word XRM actief was.

Als je bij een repeterende activiteit uit Outlook (module OAP) een stuk historie toevoegde of wijzigde konden ten onrechte ook datum en tijd van die regel worden aangepast.

Er ontstond een foutmelding als de taal op Pools stond en Smartsearch actief was.

BOCP
Als attachments bij Sales werden geïmporteerd werd in het Logbestand onterecht een melding over het initialenveld getoond.

In de tekst van het dialoog dat wordt getoond bij “Vul conversie” stond onterecht een &-teken.

Er kwam een foutmelding tijdens importeren op een MPM-Memo tabblad met een Contacten importeerwijze wanneer in de instellingen van die importeerwijze was gekozen voor “Memo MPM vervangen”.

Outmail/Outcalendar

Het opslaan in Archie van een leesbevestiging gaf een fout melding.

Het programma Aida kon vastlopen als bepaalde virusscanners werden gebruikt.

Bij gebruik van meerdere accounts in Outlook werd soms de verkeerde afzender van verzonden berichten opgeslagen in de Correspondentie.

SQL Releases