fbpx

SQL Releases 1.37 en hoger

Archie CRM SQL Build 1.38 revisie 14

Nieuw

Als je in een Helpdesk melding kiest voor de optie Mail dan kunnen de H-variabelen gebruikt worden in het bericht. Dit kon eerder alleen als was gekozen voor Bevestigen.

BOCP

Voor het samenvoegen van Tel/Fax/E-mail gegevens kan in de instellingen van een importeerwijze worden opgegeven of moet worden samengevoegd op omschrijving, inhoud of de combinatie omschrijving+inhoud. Voorheen kon alleen worden gekozen voor vervangen of toevoegen.

Gewijzigd

BOCP

Importeren op databases met miljoenen records is verbeterd.

Bug fixes

Wanneer bij een attachment dat uit een e-mail kwam een Soort werd opgegeven kon het attachment daarna alleen nog worden geopend door de gebruiker die de Soort had toegekend.

CreateAttachments.exe gaf een foutmelding na de actie Starten.

Archie CRM SQL Build 1.38 revisie 11

Bug fixes

Analyse Project MPM gaf een foutmelding als er geen P-groep aan het MPM tabblad was gekoppeld.

Analyse Relatie MPM gaf een foutmelding als er geen B-groep aan het MPM tabblad was gekoppeld.

Analyse Contact MPM gaf een foutmelding als er geen K-groep aan het MPM tabblad was gekoppeld.

Archie CRM SQL Build 1.38 revisie 9

Nieuw

BOCP

Projecten kunnen worden samengevoegd op basis van een nieuw veld: P00 “Unieke code t.b.v. IMPORT”. Het veld is 50 posities lang en niet zichtbaar in Archie. In de Standaards van de BOCP kun je bij “Project Uniek kenmerk staat op Archie veld” opgeven dat je het veld wilt gebruiken.

In de Standaards van de BOCP is het aantal opties bij “Uniek kenmerk staat op Archie veld” uitgebreid met   de MPM tekstvelden die kunnen worden gebruikt (deze velden konden al worden ingetikt). Bij Projecten wordt ook een aantal vrije velden van de projectkaart getoond.

Bug fixes

Serienummers werden niet in het standaard lettertype geprint dat in Standaards, Tekstverwerking voor de artikelomschrijving was ingesteld.

Sneltoetsen konden op sommige plekken ten onrechte actief zijn.

Protect+

Wanneer de optie “alleen NAW” was geconfigureerd, de module Company.info niet actief was en een relatiekaart werd geopend zonder een protect+ B-groep ontstond een foutmelding.

Archie CRM SQL Build 1.38 revisie 7

Nieuw

In Lijsten kan de variabele R18R00 worden gebruikt om het unieke import kenmerk van de moeder-relatie (relaties met) af te drukken. Variabele R18R32 print de unieke-key van de moederrelatie. Als er geen moeder-relatie is gekoppeld zijn beide variabelen leeg.

In een Sales-layout kan de variabele O79 worden opgenomen. Deze variabele print de uiterste betaaldatum. In de Voorwaarden van Sales moet de betalingstermijn aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. op de eerste posities staat een getal, bijvoorbeeld 1 of 21
  2. na het getal een spatie
  3. en dan één van de volgende teksten in hoofd- of kleine letters: dagen; days; jour; weken; weeks; semain

Voorbeelden van correcte betalingstermijnen zijn: 1 week, 21 Days, 2 SEMAIN. 
Tijdens het afdrukken wordt de betaaldatum bepaald aan de hand van de Factuurdatum en de opgegeven betalingstermijn. Als de betalingstermijn niet of niet correct gevuld is print O79 de factuurdatum.

Admin

Aan een Multi Purposetabblad bij Relaties kunnen meerdere B-groepen worden gekoppeld. Als een Relatie in  Archie één of meer van de opgegeven B-groepen heeft wordt het tabblad zichtbaar bij die relatiekaart.

OMP

Als een e-mailbericht is gekoppeld aan een relatie staat boven het tabje een icoon met de afbeelding van een “+” teken om aan te geven dat het bericht aan meerdere relaties kan worden gekoppeld. Deze knop doet hetzelfde als de hyperlink “Opslaan in Archie” die ook al in eerdere versies van de OMP kon worden gebruikt.

Rechts in het scherm, onder de tab met de gekoppelde relatie, wordt het brievenbestand getoond als het e-mailbericht niet in “Algemeen” is opgeslagen.

BOCP

Als in Archie gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een nieuwe relatiekaart automatisch te voorzien van een volgnummer dan wordt nu ook een volgnummer toegekend door de BOCP.

Gewijzigd

Verbeteringen met betrekking tot Windows 10 doorgevoerd, o.a. in Help, Info.

De browser (waarin ook Company Info wordt getoond) is verbeterd, met name bladeren met een geopende browser gaf problemen.

BOCP

Als een .CSV bestand niet kon worden gelezen dan werd een pop-up getoond. Nu wordt alleen een melding in het Logbestand geschreven.

In de workflow van de ECCP mag de activiteitensoort nu 3 posities zijn.

OMP

Outlook thema’s worden beter ondersteund.

Bug fixes

Wanneer de soort van een groepsactiviteit werd gewijzigd vroeg Archie niet of de wijziging ook moest worden doorgevoerd bij de andere gebruikers.

De Archie browser verwerkte HTTPS beveiligde websites niet goed. In sommige gevallen werd het certificaat niet goed geverifieerd.

Aankopen in Company.info in de Archie Webbrowser werden door een extra beveiliging niet verwerkt/gedownload. De extra beveiliging van Company.info is nodig omdat anders iedereen die gebruik maakt van de algemene inlog voor Company.info (opgegeven in het systeembeheer van Archie) aankopen zou kunnen doen.

Het opvragen van een uittreksel uit Company Info kon een foutmelding opleveren.

Admin

Wanneer gebruik werd gemaakt van zogenaamde “concurrent users” en in Systeembeheer werd de Sales-module aangezet bij meer gebruikers dan er tegelijkertijd mogen inloggen, dan volgde een melding dat er teveel gebruikers voor de Sales-module waren.

EASE

In een gefilterd resultaat bevatten de tweede en volgende pagina’s ook resultaten die niet aan het filter voldeden.

OMP

Wanneer een al eerder aan een relatie gekoppeld bericht in Outlook ook aan een tweede kaart werd gekoppeld, en er was geen contact gekozen, dan verscheen de gekoppelde relatie niet rechts naast het bericht.

Een gekoppelde Helpdeskmelding kon ongewenst ontkoppeld worden.

Outlook kon op sommige systemen gaan “hangen” tijdens het opstarten. Dit hing samen met een nieuwe versie van Dropbox.

Mail+

Als tijdens het verwerken van een Mail+ activiteit werd gekozen om een M-groep te koppelen werd niet gecontroleerd of die M-groep al aanwezig was bij het e-mailadres.

BOCP

Er ontstond een foutmelding als werd samengevoegd op een MPM veld en er tevens Rel.Met werd geïmporteerd.

Archie CRM SQL Build 1.37 revisie 1

Bug fix

Het installatiebestand met de nieuwe software kon niet altijd worden uitgepakt.

Archie CRM SQL build 1.37 RC

Nieuw

In een Sales lay-out kan de variabele O97 “Naam Verkoper” worden opgenomen. Deze variabele drukt de naam af die in systeembeheer van Archie is opgegeven bij de initialen die aan de salesregel zijn gekoppeld.

Lijsten

Archie CRM selectiecriteria betrokkenen

Wanneer je een lijst print waarin een subdetailband Project_Betrokkenen is opgenomen dan kun je opgeven welke soort Betrokkenheid moet worden geprint en of gedeactiveerde betrokkenen ook moeten worden afgedrukt. Als je geen betrokkenheid opgeeft worden alle betrokkenheden afgedrukt. Als er in de lijst bijvoorbeeld ook een subdetailband Activiteitenlog is kun je daar  opgeven dat relaties zonder juiste criteria onderdrukt moeten worden, dit heeft ook invloed op het aantal afgedrukte Betrokkenen.

Relatiefilter exporteer naar Excel

Archie CRM relatiefilter exporteer naar Excel

Bij export naar Excel vanuit het filter kan nu opgegeven worden dat ook een e-mailadres van de contactpersoon moet worden geëxporteerd. Daarbij kan een M-Groep opgegeven worden en een string die voor moet komen in de omschrijving van het E-mailadres. Archie pakt altijd het meest recente, dus laatst toegevoegde E-mailadres, van de contactpersoon. Geeft men een M-Groep op dan wordt het E-mailadres gepakt waaraan die M-Groep gekoppeld is. Geeft men een string op dan moet de Omschrijving van het E-mailadres deze string bevatten. E-Mailadressen die niet gemaild mogen worden, worden overgeslagen. Als een E-mailadres alleen bij een bepaalde Instelling geldig is, dan wordt daar ook rekening mee gehouden.

Doorlooptijd offertes

Als u werkt met Archie release 36.8 of hoger dan worden ook de doorlooptijden van uw uitgebrachte offertes gemeten. De doorlooptijd is de tijd die het heeft geduurd (in dagen) voordat een offerte is omgezet naar order of vervallen offerte.

Archie CRM doorlooptijd offertes

In de analyse Scorevergelijking wordt dan per verkoper getoond wat zijn/haar gemiddelde doorlooptijd was van de orders, facturen en vervallen offertes die in de opgegeven periode zijn ontstaan. Dit aantal dagen wordt in de laatste kolom Doorlooptijd getoond. In de kolom daarvoor ziet u het aantal offertes waarover dit is berekend.

Op het panel links kunt u opgeven of de weekenden mee moeten tellen. Ook kunt u aangeven of u de doorlooptijd wilt zien van de offertes die geleid hebben tot orders in de opgegeven periode en/of de doorlooptijd van de vervallen offertes die in die periode zijn ontstaan

In Lijsten en Sales lay-outs is de variabele <O61> Ontstaansdatum offerte beschikbaar.

Als u zelf analyses wilt maken buiten Archie om is het handig om te weten wat de betekenis is van de diverse datumvelden.

bij Offertes – SALES_CODE = ‘O’
veld SALES_DATE = offertedatum
veld SALES_DECISION = beslisdatum
veld SALES_PROPOSAL_DATE = ontstaansdatum

De ontstaansdatum kan niet door een gebruiker gewijzigd worden en wordt automatisch gevuld met de systeemdatum op het moment dat de offerte ontstaat.
Bij sommige bedrijven kan het soms dagen duren voordat de offerte klaar is en verzonden kan worden naar de klant. In dat geval kan het beste eerst een suspect aangemaakt worden. Op het moment dat de offerte naar de klant verstuurd kan worden zet u de suspect om naar offerte. Vanaf dat moment wordt de doorlooptijd gemeten.

bij Orders – SALES_CODE = ‘T’
veld SALES_DATE = orderdatum
veld SALES_DECISION = offertedatum
veld SALES_PROPOSAL_DATE = ontstaansdatum offerte

bij Facturen – SALES_CODE = ‘U’
veld SALES_DATE = factuurdatum
veld SALES_DECISION = orderdatum
veld SALES_PROPOSAL_DATE = ontstaansdatum offerte

bij Vervallen offertes – SALES_CODE = ‘V’
veld SALES_DATE = vervallen offertedatum
veld SALES_DECISION = offertedatum
veld SALES_PROPOSAL_DATE = ontstaansdatum offerte

Als een order in delen wordt gefactureerd, wordt deze maar 1 keer geteld in de Doorlooptijdanalyse van Archie, tenzij niet alle Facturen op dezelfde initialen staan.
Als er alternatieve offertes zijn wordt alleen degene die order/factuur of vervallen offerte is geworden, geteld. 
Orders die direct zijn ingevoerd, zonder dat daar een offerte aan vooraf is gegaan, worden niet geteld.
Als een Salesregel op een zaterdag/zondag is onstaan gaat de berekening niet altijd goed.

De SALES_PROPOSAL_DATE van alle alternatieve offertes krijgen dezelfde waarde als de SALES_PROPOSAL_DATE van de eerste offerte.

U kunt bij de Archie Supportlijn het gratis programma Doorlooptijden.exe aanvragen. 
Hiermee kunt u van uw huidige salesgegevens de ontstaansdata van de offertes die geleid hebben tot orders, facturen en vervallen offertes, voor zover nog te bepalen, laten vullen.

BOCP

Het nieuwe veld SALES_PROPOSAL_DATE kan worden geïmporteerd. 
Als je een Offerte importeert en het veld “datum” (SALES_DATE) koppelt maar het veld SALES_PROPOSAL_DATE niet koppelt dan wordt de offertedatum automatisch overgenomen in het veld SALES_PROPOSAL_DATE. 
Als je een offerte importeert zonder offertedatum en ook het veld SALES_PROPOSAL_DATE niet koppelt dan blijft het veld leeg.

Connecties van Relaties en Contactpersonen kunnen worden geïmporteerd. Geef in de importeerwijze het Uniek kenmerk van de Relaties/Contact op waarmee een connectie gemaakt moet worden en de soort Betrokkenheid.

Voorbeeld: als Relatie A wordt geïmporteerd en bij Connecties worden het Uniek kenmerk van Relatie B en soort “schoonmaakbedrijf” opgegeven dan zal in Archie bij Relatie A de tekst “is schoonmaakbedrijf van Relatie B” staan.

Outmail/Outcalendar

Duitse versies van Outlook worden ondersteund.

Gewijzigd

Het veld voor de achternaam van een contactpersoon is vergroot van 45 naar 60 tekens.

Outmail/Outcalendar

Dertig seconden na het afsluiten van Outlook wordt ook Aida afgesloten.

BOCP

Wanneer met de ECCP (e-Commerce) gegevens worden samengevoegd dan wordt de ingestelde Workflow uitgevoerd. Bij oudere versies van de BOCP werd de Workflow alleen uitgevoerd als relaties/contactpersonen werden toegevoegd.

Bug fixes

Als Archie in het Engels stond werd de schermtekst “plaats” niet vertaald wanneer een relatiekaart werd gewijzigd.

Als de systeemdatum op 29 februari stond werden in de verjaardagskalender geen leeftijden getoond.

In Lijsten kon je nog maar één Kolom_Koptekst opnemen.

Als in Correspondentie werd gekozen voor “Allen beantwoorden” dan kreeg niet iedereen een e-mail.

In Lijsten werkte de optie “aflopend sorteren” niet meer als er meerdere sorteervelden waren opgegeven.

Als er bij een contactpersoon geen voorletters bekend waren maar wel een tussenvoegsel dan werd de eerste letter van het tussenvoegsel in de “ter attentie van” regel niet omgezet naar een hoofletter.

De vorige Archie versie maakte het volgende etiket:

Archie Europe bv
t.a.v. de heer van Leer
Gorslaan 10
1441 RG PURMEREND

Dat wordt nu:

Archie Europe bv
t.a.v. de heer Van Leer
Gorslaan 10
1441 RG PURMEREND

Tijdens het patchen van de database wordt de Hyveskoppeling niet meer toegevoegd aan Uitgaande koppelingen.

Outmail/Outcalendar

Tijdens het kiezen van geadresseerden in het adresboek kun je uiterst rechts in het scherm de vakken voor Aan, CC of BCC actief maken. Als je vervolgens een e-mailadres koos werd dit niet in het juiste vak geplaatst.

Als er meerdere nieuwe berichten tegelijk werden gemaakt werkten de knoppen in het lint alleen op het laatst gemaakte bericht.

Als vanuit Projecten een bericht werd verstuurd dan werd dit wel opgeslagen bij een relatiekaart maar niet bij het project.

Als je in een agendaregel koos voor “deelnemers uitnodigen” werd ten onrechte het keuzescherm met activiteitensoorten getoond.

Als in Outlook 2016 een herinnering voor een agendaregel in beeld stond dan kon Outlook niet worden afgesloten.

MailPlus

Probleem met het exporteren van CSV bestanden opgelost.

Company.info

Er kon in sommige situaties een verbindingsprobleem ontstaan.

SQL Releases