Patch Installatie instructie

U kunt voor €175 per keer de patch ook remote door ons laten uitvoeren, dan zorgen wij dat het in orde komt.
Bel 0299-411800 of mail archie@archie.nl voor een afspraak.

Als u het zelf wilt doen volg dan onderstaande instructies.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR KLANTEN DIE PATCHEN VANAF VERSIE 1.26

Als u Archie wilt patchen en u heeft ook het portal (de webversie van Archie) draaien, dan dient de Portal opnieuw te worden geïnstalleerd op een server met ondersteuning voor IIS7 of hoger.

Ook als u EASE gebruikt moet de EASE programmatuur ge-update worden. Neem contact op met de helpdesk van Archie Europe voordat u dit gaat uitvoeren

De Archie Software kan op diverse manieren zijn geinstalleerd. Mogelijkheden zijn:

  • via distributie door AMEE op de clients (programmatuur aanwezig op elke PC)
  • via shared mapping (programmatuur aanwezig op 1 locatie)

Voor beide situaties geldt dat moet worden begonnen met het downloaden en uitpakken van de nieuwe release via de volgende 5 stappen:

  1. Download en start de nieuwste release.
  2. Geef in het veld “License file location” het licentiebestand (Archie.lic) op.
  3. De licentie wordt nu gecontroleerd. Als er voor de licentie een Onderhoudscontract is afgesloten kan de procedure met de knop Continue worden voortgezet.
  4. Geef een Targetdirectory op waarin de bestanden moeten worden uitgepakt en klik Continue om door te gaan.
  5. In de Targetdirectory is een aantal directories ontstaan. Hieronder worden deze beschreven. Voer ook in deze volgorde de verdere installatie uit.
AMEE directory

Alles wat in AMEE staat moet naar de update directory van AMEE, bijv: C:\Program Files\Archie Europe bv\Archie Multi-Tier Environment Engine\Updates (is deze Updates directory nog niet aanwezig, dan moet u deze eerst aanmaken).

Als de bestanden daar neergezet zijn zal AMEE binnen 2 minuten de update uitvoeren uitgaande van een AMEE versie 1.0.26.0 of later of binnen 30 minuten uitgaande van een AMEE versie 1.0.26.0 of eerder.

CLIENT directory

Als u werkt met shared mapping, dan kunt u alles wat in de CLIENT directory staat kopieren naar de locatie waar de software momenteel staat en kunt u door naar de instructies onder het kopje SCRIPT directory.

Als u werkt met distibutie via AMEE, moet alles in de patch-directory geplaatst worden. Deze patch-directory is te vinden op de AMEE machine, standaard in de directory: C:\Program Files\Archie Europe bv\Archie Multi-Tier Environment Engine\PatchPath

Als deze directory bij u niet bestaat, kunt u in AMEE kijken om welke directory het gaat.
Ga hiervoor naar de web interface van AMEE. Deze is te bereiken via https://[server]:35000. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn opgeslagen in het AMEE.ini bestand, welke in de AMEE installatie directory staat onder het kopje ‘Web Interface’. Eenmaal ingelogd in de web interface van AMEE klikt u in het tabblad plug-ins op de plug-in met de naam ‘Archie client update module’. Deze licht nu op. Klik vervolgens op ‘Configure’ en de configuratie van de plug-in verschijnt. Scroll in dat scherm een stukje naar beneden naar het kopje genaamd ‘Automatic update’. Hier staat een label genaamd ‘Global patch directory’. Dit is de directory waar de bestanden moeten worden geplaatst.

ADMIN directory

Alle files die hier in staan moeten naar de directory waarin nu Archie Systeembeheer (aeAdmin.exe) bij u staat. In de meeste gevallen is dit dezelfde directory als de client directory. In dit geval moeten de bestanden die dubbel voorkomen worden overschreven.

OAP en EASE directory

Deze directories bevatten een readme.txt bestand waarin de update van resp. de OAP en EASE module wordt beschreven.
Bij het patchen naar een nieuwe RC of Release is het belangrijk ook de OAP en EASE te patchen!

Voor de meest recente versie van Ease is minimaal Java 7 (Java 8 geniet de voorkeur) en minimaal Apache Tomcat 7 (Tomcat 8 geniet de voorkeur) vereist.

Database aanpassingen

Niet alleen de programmatuur moet vernieuwd worden. Ook moet er een script gedraaid worden vanwege een aantal database aanpassingen. Dit script wordt gedraaid in Archie Systeembeheer. Vervang eerst de oude aeAdmin.exe met de nieuwste versie en voer dan het patchscript uit! Start aeAdmin.exe en ga naar het tabblad ‘Database patch’. Rechtsonderin het scherm treft u een knop “Maak script” aan. Klik hierop met de muis en het script wordt samengesteld. Klik daarna op de knop ‘Uitvoeren’.

Als u werkt met distibutie via AMEE zal op het moment dat iemand op een client Archie opstart, gekeken worden of er nieuwe Archie programmatuur aanwezig is en er wordt dan aan de gebruiker gevraagd of deze automatisch geinstalleerd mag worden. Na een bevestiging wordt de nieuwe software op de client gekopieerd. Als blijkt dat deze vraag niet komt, staat er waarschijnlijk een tijdschema ingesteld in de client-updatemodule van AMEE. Dit betekent dat de check voor nieuwe files uitgevoerd wordt op een later tijdstip. Wilt u dat de nieuwe Archie software toch direct door de clients kan worden opgehaald, gaat u alsvolgt te werk:

  • ga naar de web-interface van AMEE (zie voor meer info het kopje CLIENT directory)
  • log in en ga naar de configuratie van de plug-in genaamd ‘Archie client update module’
  • klik op Check path directory. Als een gebruiker Archie nu opstart wordt direct gedetecteerd dat er nieuwe software is.

Alleen voor Oracle:

Als AMEE na de patch geen verbinding meer kan krijgen met de database dan mist MSVCR71.DLL in de Windows System 32 directory op de AMEE Server. Deze DLL kan gedownload worden op de Microsoft website.

SQL Releases