Overzicht Archie Portal Releases

Archie CRM portal - build 1.62
Diverse bugfixes

– In de Historie kan je tekst nu ook bold, italic of onderstreept zetten.

Archie CRM portal - build 1.60

Gewijzigd

– project niet zichtbaar bij sales
– er kan nu naar een project worden doorgeklikt bij activiteit
– Outlook meeting requests waren niet te verwijderen
– bij activiteiten is het hamburgermenu verdwenen (geldt alleen voor 59.x)

Archie CRM portal - build 1.53

Nieuw

Full

Als je inlogt kom je automatisch op de laatst bezochte pagina en tab.

App

Bij organisaties is het tabblad Concern beschikbaar.

Bij organisaties is het tabblad Campagnes beschikbaar. Scroll naar rechts om ook de respons en gekoppelde contactpersoon te zien.

Bij organisaties is het tabblad Connecties beschikbaar.

Gewijzigd

App

Uit het het activiteitenoverzicht is de knop “eerder” verdwenen. Je kunt nu omhoog scrollen om eerdere activiteiten te zien.

Archie CRM portal - build 1.52

Nieuw

Full

In het activiteitengrid wordt de projectcode getoond.

App

De app start sneller op en er wordt een voortgangsanimatie getoond.

Als je bij de attachments een afbeelding opneemt kun je deze bijsnijden.

Als je op een attachment klikt wordt het bestand automatisch gedownload. Als je je vinger langer op het bestand houdt verschijnen de menu opties.

Gewijzigd

App en Full

Het laatst geopende onderdeel wordt nu automatisch weer geopend als je inlogt.

De locatievoorzieningen (GPS) worden niet meer gebruikt. Om een route te plannen wordt de standaard navigatie-app van het toestel gebruikt.

Protect+ Als je een contactpersoon verwijdert die aan meerdere relatiekaarten is gekoppeld dan wordt niet meer gevraagd of de contactpersoon ook verwijderd moet worden bij andere kaarten.

App

In het scherm waar je de taal van de app instelt worden de keuzes nu in de juiste taal getoond.

Bug fixes

Full

Een attachment bij een project kon niet worden gedownload.

Er kon een notitie worden toegevoegd als de autorisatie hiervoor was uitgeschakeld.

Je kon geen historie opslaan bij project betrokkenen als er geen autorisatie was om notities toe te voegen.

Een attachment bij sales dat door protect was afgeschermd kon onterecht worden geopend.

De knoppen ‘Ouder’ en ‘Nieuwer’ waren niet meer zichtbaar bij correspondentie.

App

Na het toevoegen van een nieuw telefoonnummer of e-mailadres werd het grid niet altijd direct bijgewerkt.

Als je vanuit de Planner een agendaregel had gewijzigd werd het planneroverzicht niet altijd bijgewerkt.

Wanneer je de kleur van een contactpersoon had gewijzigd werd het overzicht niet direct bijgewerkt.

Negatieve sales bedragen werden soms in het groen weergegeven.

Bij het kiezen van een activiteitencategorie werd geen rekening gehouden met de ingestelde taal.

Er kon een notitie worden toegevoegd bij een organisatie of contactpersoon als de autorisatie hiervoor was uitgeschakeld

Bij gebruikersselectie is favorieten hernoemd naar suggesties en wordt er slimmer omgegaan met wie in deze lijst komen en verdwijnen.

De verjaardagkalender in het dashboard gaf een verkeerde dag aan geen jaartal was ingevuld.

Als je een activiteit archiveerde die aan een salesregel was gekoppeld dan werd de historie van die salesregel niet gevuld.

GDPR. Relaties die in quarantaine stonden werden niet rood weergegeven.

Archie CRM portal - build 1.50.6

Bug fixes

Full

Opslaan van een nieuw project was niet meer mogelijk.

Opslaan van een nieuwe bedragmutatie was niet meer mogelijk.

Archie CRM portal - build 1.50.5

Gewijzigd

Multi Purposemodule

Op een MPM tabblad kun je een datacomponent voor een bestandsnaam opnemen. Het bestand dat je hier koppelde bleef staan op de “huidige locatie”. Vanaf nu wordt het bestand gekopieerd naar de subdirectory \mpm_storage\…\ van de attachments-directory zoals deze is opgegeven in Archie systeembeheer. Dit betekent dat het bestand nu door elke Archie gebruiker kan worden geopend door in Archie op het gele map-icoon bij het MPM veld te klikken.

N.B. Als je een bestand zoals hierboven beschreven is wilt openen in zowel de Portal versie als de Windows client moet je ook Release Candidate 1.51 van de Windows client installeren.

Salesvoorwaarden en kortingsafspraken bij organisatie zijn nu zichtbaar.

App

Het hoofdmenu item ‘Planner’ is verdwenen en deze is vervangen door een icoon op het item ‘Activiteiten’, bij Sales is de onderste menubalk verdwenen en vervangen door iconen in de bovenste menubalk.

Attachments hebben nu ondersteuning voor afdelingen (incl. Protect+).

Bij e-mail correspondentie wordt ook van, aan en (b)cc getoond.

De planner opent altijd op een zondag.

Aanpassing voor toestellen met een notch die in landscape formaat worden gebruikt.

Bij het archiveren wordt nu de ‘Order?’ vraag gesteld als er respons wordt geselecteerd.

Bug fixes

Diverse problemen opgelost.

Archie CRM portal - build 1.46.10

Versie informatie huidige en eerdere (allen niet uitgebrachte) versies:

46.10
App: bij het kiezen van een categorie bij het toevoegen van een activiteit, wordt nu automatisch een spatie toegevoegd zodat deze direct aangevuld kan worden
App: bij de contactpersoon is nu een extra actie ‘activiteit toevoegen’, deze zal direct de organisatie en de contactpersoon koppelen
App: bij een activiteit kan nu ook worden doorgeklikt op een gekoppelde contactpersoon
Full: projectcode (incl. link) toegevoegd aan salesgrids bij organisatie en sales cockpit.
Full: organisatiecode (incl. link) toegevoegd aan salesgrids projectenmodule.
Full: projectcode bij sales details is nu vetgedrukt en heeft een koptekst gekregen.
Full: beheertab is naar rechts verplaatst.
Beide: Salesvoorwaarden en kortingsafspraken bij organisatie zijn nu zichtbaar.
Full: tabs Contacten hernoemd naar Organisatie en Contact.
Full: historie e-mail link is geen aparte vetgedrukte link meer, maar zit in de LW-regel.
Full: wisselen van relatie (via smartsearch) geeft foutboodschap.
Full: verschil salesvoorwaarden prijslijst.
App: niet alle gebruikers worden getoond als er meer dan zeven favorieten zijn

46.9
App: bij het archiveren van een activiteit wordt onterecht om campagne/respons gevraagd als dit is uitgeschakeld
App: bij tijdregistratie werden onterecht ook suspects en facturen getoond voor het selecteren van sales
App: bij het toevoegen van nieuwe historie werd een gearchiveerde activiteit met de verkeerde initialen aangemaakt
App: de taal van de datums werd geforceerd op Nederlands
App: bij het toevoegen van nieuwe historie of een nieuwe notitie kan nu in het volledige scherm worden geklikt om focus aan het invoerveld te geven
App: contactpersoon op inactief zetten moet vragen K/M-groepen verwijderd moeten worden

46.8
App: bij het wijzigen van de taal, werd een deel van het Dashboard niet correct vertaald
Full: foutmelding bij het opslaan van een activiteit waar nog geen relatiekaart aan gekoppeld is
App: soms kon je browsen naar de volgende en vorige activiteit of correspondentie terwijl deze er niet was
Beide: bij het archiveren wordt nu de ‘Order?’ vraag gesteld als er respons wordt geselecteerd (conform full client)
App: als je een tijdregistratie item meer dan één keer wijzigt, dan lijkt het alsof de tijden niet goed worden opgeslagen
App: klikken op vrije velden geeft geen hint meer
App: het selecteren van een tijdzone werkt niet meer
App: het selecteren van gebruikers werkt niet meer
Full: jarig-portal control geeft ajax foutmelding (i.v.m. verwijderd contactpersoon GDPR)

46.7
Full: het toevoegen van een activiteit mislukt als de persoonlijke relatiekaart van de OAP niet bestaat of niet zichtbaar is (Protect+)

46.6
App: de iconen voor attachments bij het relatiescherm hebben meer witruimte gekregen zodat er makkelijker op geklikt kan worden
App: bij het toevoegen van een activiteit kan het locatieveld nu gevuld worden met het adres van de relatiekaart
App: bij het selecteren van meerdere gebruikers, worden nu de reeds geselecteerde gebruikers bovenaan geplaatst
App: bij het wijzigen van tijdregistratie zijn iconen verwijderd, het scherm is nu conform de rest van de app
App: het is nu mogelijk een activiteit te archiveren door naar rechts te swipen op de activiteitenlijst
App: Bij het selecteren van een of meerdere gebruikers, wordt nu onderscheid gemaakt tussen geselecteerden, meest gebruikte/favoriete en overige gebruikers
Full: intrekken GDPR permissie moet reden vragen (mét goede kopregel)
App: klikken op pop-up-menu-label moet altijd menu sluiten
App: activiteitencategorieën die alleen uit cijfers bestaan worden niet getoond
Full: sales cockpit toont nu de revisie

46.5
App: Safe areas implementatie (ondersteuning voor inkepingen als het toetsel in landscape modus staat)
Full: MPM veld voor projecten bij projectenmodule werkt niet.
Full: Agenda opslaan met veel contacten geeft foutmelding (locatieveld wordt te lang).
Full: Intrekken GDPR permissie vraagt om reden.
App: kan geen activiteit opslaan als locatieveld niet is ingevuld.

46.4
Full: Probleem opgelost met weergave correspondentie.
App: bij het opslaan van historie (bij een relatie) vraagt de app om contactpersonen te koppelen als er bij de relatiekaart geen contacten zijn
App: Bij het opslaan van historie werd geen rekening gehouden met het afbreken van de tekst (zoals dit in de Windows client gebeurt).
App: als bij het archiveren geen campagne/response gekozen werd, dan was de historie incompleet
Workflow P-Groep verwijderd
Beide: Probleem opgelost met weergave correspondentie (soms stond er onterecht ‘niet beschikbaar’).
Full: Saleshistorie wordt niet aan contact gekoppeld
App: als je bij het toevoegen van een activiteit geen categorie kiest, dan kun je geen datum (meer) kiezen.
API: kan geen organisatie ophalen als R38 (UDF11) niet bestaat.
Beide: Activiteiten zonder categorie zijn niet zichtbaar in de web app (en app).
Full: organisatie/contact tabs komen niet terug na wegklikken MPM
App: Bij het opslaan van een activiteit zonder tijd in een andere tijdzone, werd de lokale starttijd getoond
App: Bij activiteiten en tijdregistratie kun je nu op de data klikken om het popup menu (voor bijv. wijzigen en archiveren) op te roepen

Archie CRM portal - build 1.46.3

Vernieuwingen telefoonversie Archie

De bediening is vereenvoudigd en de responssnelheid is verviervoudigd.
De gebruikersinterface is afgestemd op de ‘look and feel’ van moderne Apps en Archie El Dorado.
De kleurige iconen in de vorige App hebben plaats gemaakt voor herkenbare iconen die op smartphones gangbaar zijn.

Archie CRM vernieuwingen telefoon versie

Archie CRM portal - build 1.45

Belangrijke informatie voor de systeembeheerder!

Voor deze versie van de Portal is minimaal versie 7 van IIS vereist, IIS 6 wordt niet langer ondersteund. IIS 6 is onderdeel van Windows Server 2003 en wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft (klik hier voor meer info). Verder is .Net Framework 4.7 vereist.

Nieuw

Als je alleen relaties mag zien van een bepaalde B-Groep zag je in de planners ook geen afspraken staan van collega’s die afspraken hadden bij relaties die jij niet mag zien. Daardoor was het mogelijk dat iemand dubbel werd ingepland. Nu is het zo dat je alle activiteiten in de planner krijgt te zien, maar activiteiten die aan relaties hangen die jij niet mag zien, zijn niet te openen.

Gewijzigd

Interface:

De iconen voor relatie, sales, planning, standaards enz. zijn vervangen door een rij tabs. Standaards is hernoemd naar Beheer.

Klassiek zoeken is niet meer mogelijk. Het pulldown menu achter in het Smartsearch zoekveld is uitgebreid met acties om een nieuwe relatie of project toe te voegen en toont nu ook de drie laatst opgeroepen projecten.

De interface van het algemene activiteitenoverzicht is veranderd. Rechts van het overzicht kun je een datum of initialen kiezen.

De interface van Sales is veranderd. Rechts van de Cockpit, Sales monitor en Omzetstatus vind je de opties.

Een Sub-tab set zoals bijvoorbeeld bij Sales en MPM wordt niet meer onder de tab getoond, maar eroverheen gezet. Met een terugtoets << kun je weer naar de voorliggende tab.

Het tabblad Activiteiten opent een subtab met de Activiteiten en hier kan ook het Activiteitenlog geraadpleegd worden.

De Activiteitenlog is beschikbaar bij relaties, contacten, het algemene activiteitenonderdeel en de Planner. Van hieruit kan een gearchiveerde activiteit geraadpleegd worden.

Tabblad Prospects heet nu Offertes

Tabblad Instellingen heet nu Organisaties

Bij een jarige contactpersoon wordt een taartje achter de naam getoond

Indien de CVO module wordt ingezet, wordt de CVO kwalificatie bij de Organisatie getoond onder het veld kleur

In het relatiescherm worden de omschrijvingen van de telefoon- en e-mailadressen zichtbaar als het Contacten tabblad geopend wordt

Connecties op Organisatieniveau kunnen worden verwijderd.

Datum/Tijd worden niet meer weergegeven.

Bug fixes

Je kon een relatiekaart niet altijd verwijderen.

Het toevoegen van een project werkte niet altijd als gebruik werd gemaakt van een aangepaste veldnaam.

Het toevoegen van een relatie werkte niet altijd.

Multi Purpose tabbladen worden beter weergegeven.

Protect+ Diverse verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de “alleen NAW” optie.

Archie CRM portal - build 1.44.7

Belangrijke informatie voor de systeembeheerder!

Voor deze versie van de Portal is minimaal versie 7 van IIS vereist, IIS 6 wordt niet langer ondersteund. IIS 6 is onderdeel van Windows Server 2003 en wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft (klik hier voor meer info). Verder is .Net Framework 4.7 vereist.

Beschikbaar (25-2-2019)

Gewijzigd

Smartsearch aangepast om compatible te blijven met Archie release candidate build 45.

Multi Purpose velden worden beter weergegeven.

Archie CRM portal - build 1.44.4

Belangrijke informatie voor de systeembeheerder!

Voor deze versie van de Portal is minimaal versie 7 van IIS vereist, IIS 6 wordt niet langer ondersteund. IIS 6 is onderdeel van Windows Server 2003 en wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft (klik hier voor meer info). Verder is .Net Framework 4.7 vereist.

Nieuw

Op de vrije velden van de relatie wordt een hint getoond (volledige versie).

Bug fixes

Als je in de mobiele planner een tijd klikte en op die tijd een agenda toevoegde
dan stond in de workflow niet de eerder gekozen tijd.

Als je in de mobiele planner een periode selecteerde en dan een agenda maakte dan stond de duur in de Workflow daarna op 8:30.

Weergave van correspondentie op een tablet werkte niet.

Er werd onterecht om een P-groep gevraagd als een nieuw project werd opgeslagen en de module Protec+ actief was maar aan een gebruiker geen protect-P-groep was gekoppeld.

In een volgnummerveld in de Multi purposemodule kon een dubbel nummer ontstaan als er meerdere sessies tegelijk werden gebruikt.

GDPR: er ontstond foutmelding bij koppelen van bijv. tel/web/mail als er nog niets was ingesteld m.b.t. GDPR.

 Als je geen MPM autorisatie had kon je toch alle tabbladen zien.

Archie CRM portal - build 1.44

Belangrijke informatie voor de systeembeheerder!

Voor deze versie van de Portal is minimaal versie 7 van IIS vereist, IIS 6 wordt niet langer ondersteund. IIS 6 is onderdeel van Windows Server 2003 en wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft (klik hier voor meer info). Verder is .Net Framework 4.7 vereist.

Gewijzigd

Smartsearch resultaat. Een gebruiker met GDPR autorisatie ziet de  gegevens die in quarantaine staan in een rood lettertype.

Als de waarde van een speciaal linkveld in Multi Purpose is gewijzigd worden de gekoppelde velden direct bijgewerkt, voorheen gebeurde dit pas als de MPM werd opgeslagen.

Bug fixes

Er kon een foutmelding optreden als een salesregel werd geopend.

Er ontstond een foutmelding als een Multi Purpose tabblad werd geopend.

In een 1:N MPM overzicht werd NaN getoond als een numeriek veld niet gevuld was.

Correspondentie die was ontstaan door het versturen van een mailing met WordXRM kon niet worden geopend.

Kleurindicaties werden niet meer getoond.

Er kon een foutmelding optreden wanneer een Protect+ gebruiker inlogde en de laatst geraadpleegde kaart niet meer beschikbaar was voor deze gebruiker.

Op een iPad werkte de “terug” knop niet als je correspondentie had geopend.

Tijdens het toevoegen van een Activiteit bleef onterecht de knop “Activiteit toevoegen” actief.

Mobile. Als je een contactpersoon aan een activiteit koppelde werd de voornaam niet getoond.

Mobile. Een MPM Memo veld dat op een iPad werd gevuld werd niet goed opgeslagen en was daardoor niet goed leesbaar in een Archie desktop client.

Archie CRM portal - build 43.0

Belangrijke informatie voor de systeembeheerder!

Voor deze versie van de Portal is minimaal versie 7 van IIS vereist, IIS 6 wordt niet langer ondersteund. IIS 6 is onderdeel van Windows Server 2003 en wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft (klik hier voor meer info). Verder is .Net Framework 4.7 vereist.

Nieuw

GDPR functionaliteit beschikbaar (module).

Gewijzigd

Het is niet meer mogelijk om de Memo van een Gunst te lezen.

Als de standaard landcode “BE” is wordt de melding ‘Tussenvoegsel verplaatsen naar initialenveld’ tijdens het toevoegen van een contactpersoon niet meer getoond.

Als een verjaardagkalender is gezet op “maand” dan worden de verjaardagen in de komende 30 dagen getoond, voorheen werden verjaardagen tot het eind van de maand getoond.

Bug fixes

Het postcodeveld werd leeg  gemaakt als er een landcode werd gekozen zonder “postcodeformaat”.

Er werd soms onterecht Tijdregistratie getoond in salesregels.

Incidenteel probleem tijdens inloggen bij gebruik van de WACP opgelost.

Mobile. Als Protect+ actief was werden bij de relatiekaart geen activiteiten meer getoond.

In de mobiele versie werd de duur van een nieuwe agendaregel niet altijd opgeslagen.

Archie CRM portal - build 42.6

Belangrijke informatie voor de systeembeheerder!

Voor deze versie van de Portal is minimaal versie 7 van IIS vereist, IIS 6 wordt niet langer ondersteund. IIS 6 is onderdeel van Windows Server 2003 en wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft (klik hier voor meer info). Verder is .Net Framework4.7 vereist.

Nieuw

In de Projectkaart worden de Tel/Fax/E-mail gegevens van een betrokken contactpersoon getoond.

In Smartsearch resultaten wordt de Kleur van Contacten getoond.

In de Projectmodule zijn hints toegevoegd op alle waarden waar een tabel achter kan liggen (bijv. P-Codes, P-Soorten en de velden in het Data tabblad).

Gewijzigd

Als je in de planner een tijd sleept hoef je in de wizard die volgt niet nogmaals tijd en duur te bevestigen.

Diverse beveiligingsverbeteringen doorgevoerd.

Bug fixes

Als tijdens het archiveren van een activiteit werd gekozen om ook tijdregistratie toe te voegen dan werden in die tijdregistratie niet automatisch de juiste datum en tijd opgenomen.

In kop- en voettekst in de body van salesregels werden uiterst rechts ten onrechte cijfers getoond.

De indicatie Tijdregistratie stond ten onrechte aan.

Als je meer dan 50 afspraken hebt op één dag, dan rendert de dag view van de planner (dus niet activiteitenoverzicht) niet alle regels tot 23:00.

In de full portal wordt niet meer gevraagd om de afspraak bij alle deelnemers te verwijderen als het een groepsafspraak is.

In het agendaoverzicht van één dag verscheen geen scrollbalk en het overzicht dat wel getoond werd klopte niet.

De hint in het Activiteitenoverzicht werkt niet meer.

Mobile

Bij lege regels in historie stond  

In een geopende agendaregel stond bij Info een verkeerd scherm met een ja/nee keuze.

Wachtwoord aanpassen werkte niet goed.

Archie CRM portal - build 40.7

Nieuw

In de Projectkaart worden de Tel/Fax/E-mail gegevens van een betrokken contactpersoon getoond.

Bug fixes

Als je in de mobiele versie op een e-mailadres tikte dan ging het apparaat bellen in plaats van

Archie CRM portal - build 40.5

Nieuw

Attachments waarin niet een bestandsnaam maar een URL naar een bestand in Dropbox, Google Drive of vergelijkbare clouddienst is opgenomen kunnen worden geopend.

Gewijzigd

Bij een relatiekaart worden nu ook activiteiten in het verleden getoond.

Bug fixes

Mobile

Er ontstond een foutmelding als werd geklikt op een regel in de verjaardagkalender.

Multi Purposetabbladen waren niet meer benaderbaar.

Als er nog geen “laatst bezochte relatie” was dan ontstond een foutmelding.

Ten onrechte werd een “health monitor” icoon getoond.

Archie CRM portal - build 40.4

Nieuw

De Projectmodule is beschikbaar (niet in de Mobile versie).

Tijdregistratie bij salesregels is zichtbaar.

Multie Purposetabbladen bij Activiteiten kunnen gebruikt worden.

Gewijzigd

Er zijn diverse aanpasingen doorgevoerd voor betere beveiliging.

Bug fixes

In het veld Km. in Tijdregistratie konden slechts drie posities worden opgeslagen. Nu is dat vier, net zoals in de client versie van Archie.

Tijdens het toevoegen van Contact, Connecties werden tabelwaarden waarvan de Einddatum verstreken was ten onrechte getoond.

In de speciale Multie Purposevelden voor Relatiegegevens kon je geen relatie meer kiezen.

Mobile

In de Planner werden de dagen in het Engels getoond.