Update-instructie Archie XRM Portal

In het kort

Het vernieuwen van de portal kan door het uitpakken van een zip-bestand in de installatie directory (in de meeste gevallen c:\Inetpub\ArchieXrmPortal of d:\Inetpub\ArchieXrmPortal). Het zip bestand heet ‘ArchieXRM_Portal_(versie)_Update.zip’. De update procedure is gelijk voor IIS 6 en IIS 7. Als het bestand volledig is uitgepakt in de portal installatie directory, dan is de Archie XRM portal gepatched en kan er weer gebruik worden gemaakt van de applicatie.

Stap voor stap beschrijving

1. Offline halen van de applicatie.
Maak in de directory waar de applicatie is ge├»nstalleerd een bestand genaamd ‘app_offline.htm’ (deze directory bevat het ‘web.config’ bestand). Zodra dit bestand is aangemaakt zal elke gebruiker die op dat moment naar de site toe gaat de inhoud van dit bestand zien. Het is verstandig hier een bericht in te plaatsen (in html), welke aangeeft dat er onderhoud aan de website wordt gepleegd.

2. Alle in gebruik zijnde resources opheffen
Ga naar het bestand ‘web.config’ en verander de datum/tijd van dit bestand naar de huidige datum/tijd. De eenvoudigste manier om dit te doen is door het bestand in kladblok (notepad) te openen en bovenin een enter toe te voegen en weer te verwijderen. Bewaar nu het bestand en de datum/tijd zal worden gewijzigd. Door deze actie worden alle resources vrijgegeven en nu kan de applicatie gepatched worden.

3. Pak ArchieXRM_Portal_(versie)_Update.zip uit
Ga naar het bestand ‘ArchieXRM_Portal_(versie)_Update.zip’ en pak deze uit in de applicatie directory (deze directory bevat het ‘web.config’ bestand). Overschrijf alle bestaande bestanden

4. Zet de applicatie weer online
De applicatie kan weer online worden gezet door het ‘app_offline.htm’ bestand te verwijderen of te hernoemen. Als het bestand wordt hernoemd, dan kan bij een volgende release ditzelfde bestand eventueel opnieuw worden gebruikt. De update procedure is nu afgerond.