Implementatie

Garantie voor succesvolle CRM implementatie

Voor een succesvolle implementatie van de CRM visie en de Archie CRM software in een organisatie is, naast een gedegen voorbereiding en de betrokkenheid van directie en medewerkers, ook een goede begeleiding van Archie Europe noodzakelijk. Het is belangrijk dat de implementatie stapsgewijs wordt uitgevoerd volgens het implementatieplan. Dit geldt voor grote projecten en in zekere mate ook voor kleinschalige implementaties.

Implementatietraject

Ieder implementatietraject start met de kick-off van het project waarin o.a. de planning en het moment van oplevering wordt besproken. De implementatie wordt op de specifieke situatie van de organisatie afgestemd. De totale doorlooptijd is dan ook afhankelijk van de organisatie en de grootte van het project.

De Operational Coach en Software Integration Engineer van Archie spelen tijdens de implementatie een belangrijke rol. Zij begeleiden je en zorgen ervoor dat je uiteindelijk zelfstandig en leveranciersonafhankelijk de Archie software kunt gebruiken.

Implementatieplan

Voor een succesvolle implementatie van Archie binnen je organisatie is het belangrijk dat deze stapsgewijs wordt uitgevoerd. Dat geldt zowel voor grotere als kleinere projecten. Per project wordt gekeken welke wensen en eisen er zijn en welke stappen er moeten worden genomen om tot een succesvolle implementatie te komen. 

Een volledig implementatieplan ziet er als volgt uit: 

Initiatieffase - Planning en doelstelling

Tijdens deze fase wordt door de Operational Coach van Archie Europe de Kick-off van het project uitgevoerd, waarin de grote lijnen van het uit te voeren project worden vastgesteld. De projectorganisatie, planning, de doelen en de gewenste resultaten van de implementatie worden met je besproken en opgenomen in het projectplan. De gewenste datum waarop de implementatie is gerealiseerd wordt vastgesteld.

Resultaat: Projectplan
Betrokkenen: Projectteam (functioneel) klant
Operational Coach Archie Europe
Customer Service Manager Archie Europe
Definitiefase - Functionele en technische inventarisatie

In deze fase wordt door de Operational Coach van Archie Europe een diepgaander onderzoek gedaan naar de door jouw geformuleerde resultaten/wensen zoals opgenomen in het projectplan. Het onderzoek wordt uitgevoerd middels een aantal vragen per geformuleerd resultaat.

Je projectteam zorgt voor de benodigde informatie die nodig is om een prototype van Archie te ontwikkelen en bereidt iedere bijeenkomst voor zodat wensen en eisen zo helder mogelijk zullen zijn aan het begin van iedere inventarisatie-ronde.

Voor het goed verlopen van de installatie van Archie, vindt in deze fase ook een technische inventarisatie en controle van de bestaande infrastructuur plaats. Deze wordt uitgevoerd door de Software Integration Engineer van Archie Europe.

Resultaat Functioneel: Functionele inventarisatie
Betrokkenen: Projectverantwoordelijke & Projectteam
(functioneel) klant
Operational Coach Archie Europe
Resultaat Techniek: Technische inventarisatie
Betrokkenen: Systeembeheerder & Projectverantwoordelijke
klant
Software Integration Engineer Archie Europe
Ontwerpfase - Inrichten Archie

Naar aanleiding van de geformuleerde resultaten wordt op basis van één of meer uitvoerige inventarisaties van wensen en eisen door de Operational Coach van Archie Europe een prototype van Archie ingericht. In het prototype zijn de wensen en eisen vertaald in een inrichting. Het prototype wordt aan het projectteam gepresenteerd en eventueel bijgesteld naar aanleiding van feedback.

Resultaat: Functionele realisatie
Betrokkenen: Projectverantwoordelijke & Projectteam
(functioneel) klant
Operational Coach Archie Europe
Voorbereidingsfase - Importeren en koppelen van gegevens

Tijdens deze fase vindt de voorbereiding van de installatie van de definitieve versie van Archie plaats. Op basis van de vastgestelde inrichting van Archie wordt onderzoek gedaan naar de te importeren/koppelen bestanden. De import wordt voorbereid en getest. Degene die binnen je organisatie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de import/koppeling, zorgt voor het aanleveren van de bestanden in een door Archie te importeren formaat.

De toekomstige gebruikers van Archie worden geïnformeerd over het gebruik van Archie binnen de organisatie. In overleg met de Operational Coach van Archie Europe wordt deze informatievoorziening voorbereid en uitgevoerd.

Resultaat Functioneel: Informatievoorziening gebruikers
Betrokkenen: Projectverantwoordelijke & Projectteam 
(functioneel) klant
Operational Coach Archie Europe
Resultaat Techniek: Import
Betrokkenen: Import verantwoordelijke(n) & 
Projectverantwoordelijke klant
Software Integration Engineer Archie Europe
Realisatiefase - Opleveren Archie en trainen medewerkers

De installatie van Archie wordt uitgevoerd volgens de afgesproken procedure.

In overleg wordt een trainingsprogramma opgesteld. De toekomstige Archie gebruikers krijgen kennisoverdracht van de functionaliteiten van Archie en de werkwijze waarop de programmatuur de dagelijkse werkzaamheden zal ondersteunen.

Resultaat Techniek: Installatie
Betrokkenen: Systeembeheerder & Projectverantwoordelijke
klant
Software Integration Engineer Archie Europe
Resultaat Functioneel: Training Archie
Betrokkenen: Key- users & gebruikers klant
Operational Coach Archie Europe
Curriculum Developer Archie Europe
Nazorgfase - Evalueren en nazorg

Het project wordt met je geëvalueerd en er wordt geïnventariseerd op welke wijze de (toekomstige) nazorgbehoefte wordt ingevuld en uitgevoerd.

Resultaat: Evaluatie
Betrokkenen: Projectteam klant
Projectleden Archie Europe
Doorlooptijd

De duur van een implementatietraject ligt tussen een aantal dagdelen tot 6 maanden. Uiteraard is dit afhankelijk van de specifieke wensen en eisen van de organisatie. 

Heb je nog vragen? Of wil je meer weten over het implementeren van Archie CRM? Neem dan contact met op:
+31 (0) 299 – 411 800 of services@archie.nl.