+ 31 299 - 411 800 archie@archie.nl

Non Profit

Non-Profit

Van reactief naar proactief relatiebeheer

Overheden, stichtingen, kennisinstituten, belangen- en brancheverenigingen; ze zijn allemaal op zoek naar nieuwe manieren om hun kennis te gelde te maken. Ze hebben vaak op hoog niveau wel een helder beeld van hun doel-groepen, maar velen hebben geen centrale relatiedatabase. Laat staan dat er ervaring is met het inrichten van verschillende communicatieflows voor verschillende doelgroepen. Dat is waar Archie CRM bij helpt. 

Breng relatienetwerken in kaart

Non-profit organitsaties hebben een veelheid aan contacten die van grote waarde zijn. Archie CRM is zo ontworpen om deze contacten in kaart te brengen samen met de daaronder liggende relatienetwerken, zoals bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden met ketenpartners. Centraal inzicht in deze relatieverbanden is een voorwaarde om relevant met relaties te communiceren.

Leg de contactgeschiedenis vast

Archie legt niet alleen relatieverbanden bloot, maar slaat ook bij iedere relatie -of het nu een organisatie of een contactpersoon in die organisatie is- de contactgeschiedenis op. Op die manier weet iedereen in jouw organisatie welke medewerkers contact hebben gehad met welke relaties over welke onderwerpen. Deze informatie kan ook worden gedeeld in werkgroepen en commissies, zodat de activiteiten van deze partijen beter worden afgestemd op de doelgroep.

Stel communicatieflows op 

Concreet betekent het afstemmen van activiteiten op de doelgroep dat je per doelgroep kijkt welke informatiebehoefte er is. Vervolgens stel je een plan op om in die behoefte te voorzien: op welke momenten communiceren we met welke doelgroepen over welke onderwerpen? Die communicatie kan vele vormen aannemen, van een uitnodiging voor een event of een e-mailnieuwsbrief tot een persoonlijk gesprek.

Wees proactief

Nieuwe inkomstenbronnen aanboren betekent dat je proactief zult moeten zijn. Archie CRM voor non-profit kan jouw organisatie daar bij helpen. Weten hoe? Vraag hier een online demo aan.

Lees ook:
CRM software voor non-profit organisaties
Relatiebeheer cruciaal voor kwaliteit en kosten zorg

Onderscheidende kenmerken

Het gemak voor de gebruikers, de compleetheid, de aanpasbaarheid, het korte leertraject en de beperkte consultancy. U kunt Archie draaien vanaf uw eigen servers of u kunt kiezen voor de Archie Cloud, waardoor u geen servers en databaseprogrammatuur nodig heeft.

Investering

Archie CRM is er voor de smartphone, tablet, laptop en pc. De investering is vanaf € 200 per maand. U kunt Archie op uw eigen systemen draaien of in de Nederlandse of Europese Archie Cloud.

Overheid

Zorg & Welzijn

Kennis & Belangen

Kunst, Cultuur & Recreatie

CRM Non Profit

Modules Non Profit