Privacy beleid

Wij hanteren het onderstaande privacybeleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de informatie die we mogelijk verzamelen bij uw bezoek en/of gebruik van www.archie.nl.

Bezoeken van www.archie.nl en/of het gebruiken van de aangeboden services via www.archie.nl houdt in dat u zich akkoord verklaart met de bepalingen in dit privacy beleid.

www.archie.nl behoudt het recht voor om dit privacy beleid zonder voorafgaande kennisgeving, en naar eigen goeddunken, aan te passen. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Het verder bezoeken van de website en/of het gebruiken van de aangeboden services via de website na wijzigingen in dit privacy beleid zal inhouden dat u zich akkoord verklaart met het privacybeleid en/of eventuele wijzigingen hierin.

Bij een bezoek slaan de servers automatisch informatie op zoals, maar niet gelimiteerd tot, verwijzende URL, uw IP-adres, uw browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek. Wij kunnen voor dit doel de services van een derde partij inschakelen, zij kunnen cookies en web beacons inzetten om deze informatie te verzamelen, en u stemt ermee in dat deze derde partijen ook inzage zullen hebben in deze gegevens en deze zullen behandelen volgens hun specifieke privacybeleid.

Wij stellen persoonlijke gegevens en informatie die u eventueel persoonlijk kan identificeren enkel beschikbaar aan de medewerkers van de website en aan derden waarmee wij overeenkomsten hebben gesloten die (1) deze informatie dienen te verwerken voor ons of (2) die deze informatie nodig hebben om de services te kunnen leveren die beschikbaar worden gesteld op onze website. De medewerkers en/of derden waarmee wij samenwerken kunnen in een ander land gevestigd zijn dan u als bezoeker. Door het gebruiken van onze website stemt u in met de eventuele overdracht van deze gegevens.

Als u uw e-mail adres hebt doorgegeven, stemt u ermee in dat wij u op tijdstippen een e-mail kunnen sturen om u op de hoogte te houden van de website in het algemeen, of van veranderingen aan de website, uw feedback te vragen, of om u op de hoogte te houden van andere websites of producten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. U kunt ons te allen tijde vragen uw e-mail adres te verwijderen indien u deze berichten niet langer wenst te ontvangen.

Voor de eventuele plaatsing van advertenties sluiten wij overeenkomsten met derde partijen. De betrokken derde partijen kunnen mogelijk cookies plaatsen en lezen op de computer van de bezoeker van de website en/of web beacons gebruiken om informatie te verzamelen tijdens de weergave van de advertenties op de website.

Cookies

Een cookie is een bestand met informatie dat een website op de computer van de bezoeker plaatst. Zolang het op uw computer staat zal uw browser dit bestand terugsturen naar de betreffende website bij elk volgend bezoek aan deze website. Cookies kunnen gebruikers identificeren en volgen bij het bezoeken en/of gebruiken van de website en de services die worden aangeboden.

Bezoekers die wensen dat er geen cookies op hun computer worden geplaatst kunnen de instellingen van hun browser zo aanpassen dat er geen cookies worden aanvaard of enkel nadat de browser hiervoor toestemming vraagt aan en krijgt van de bezoeker, met als gevolg dat de website of bepaalde delen hiervan niet of niet correct functioneren zonder het gebruik van cookies.

Door het gebruik van een DART-cookie kan Google advertenties weergeven op basis van uw bezoek aan deze en andere sites op internet. U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Webbeacon

Een webbeacon is een kleine afbeelding, meestal transparant, die op de website wordt geplaatst om de activiteit van de bezoeker te volgen. Wanneer de HTML code van de website de afbeelding opvraagt, kan er informatie worden doorgegeven zoals het IP-adres van de bezoeker van de website, hoe lang de web beacon werd weergegeven, het type browser dat gebruikt werd en eventueel de andere informatie uit de cookie.

Door cookies uit te schakelen in uw browser zal een web beacon enkel in staat zijn om een anoniem bezoek te registreren, zonder unieke informatie van de bezoeker.

Cookies uitschakelen

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.