Protect+

Met deze module voor segmentbeveiliging kun je per gebruiker instellen welke relaties worden getoond. Ook kan per gebruiker de uitvoer van gegevens uit de database, via export of lijsten, worden beperkt.

Windows Authentication Connection Pack

In Protect+ is de WACP (Windows Authentication Connection Pack) opgenomen. Met de WACP is het mogelijk Windows gebruikers te koppelen aan Archie gebruikers. Gebruikers kunnen zich bij Archie aanmelden met hun Windows aanmeldgegevens. De WACP kan niet ingezet worden bij een ASP (hosting provider) model.

Functionaliteit

Naast de standaard autorisatie kunnen aan iedere gebruiker maximaal vijf doelgroepcodes (B-Groepen) worden gekoppeld. Er kan ingesteld worden of een gebruiker de relaties met minimaal 1 van die B-Groepen mag zien (in dat geval zijn alle andere relaties niet zichtbaar), of dat men alleen deze relaties mag bewerken en de overige zonder die B-Groepen alleen kan raadplegen. Wordt er in systeembeheer geen enkele B-Groep aan een gebruiker gekoppeld, dan heeft die gebruiker toegang tot alle relaties. Dit geldt zowel voor de NAW-gegevens als voor de historie en notities. Verder kan men instellen dat:

  • een gebruiker alleen zijn/haar eigen Brieven, Lijsten en/of Selecties mag zien.
  • een gebruiker meerdere relaties mag printen/exporteren
  • een gebruiker de activiteiten mag raadplegen van 1 bepaalde groep Archie gebruikers (bijv. van alleen je eigen afdeling)
  • een gebruiker de sales mag raadplegen van 1 bepaalde groep Archie gebruikers (bijv. van alleen je eigen afdeling)
  • de Vrije velden (Rubrieken) van de relaties verplicht ingevuld moeten worden
  • de Vrije velden (Rubrieken) van de relaties alleen gevuld mogen worden met data die in de achterliggende tabel aanwezig is

Relatiemanagement modules


CRM Zakelijk