Relatiemanagement

Productivity management

Deze module maakt rendementsverbetering mogelijk doordat beter inzicht wordt verkregen in de bestede tijd van commerciële en operationele medewerkers. Per activiteit kan de gewerkte tijd op een snelle en eenvoudige manier worden geregistreerd. Dit heeft als voordeel dat de medewerkers altijd inzicht hebben in de hoeveelheid tijd die bij een klant is besteed. Dit motiveert tot adequate invoer, leidt tot makkelijke acceptatie en tot een toename van te factureren uren. 

Functionaliteit

De volgende gegevens kunnen worden vastgelegd:
Initialen (wie heeft de activiteit uitgevoerd), datum, bestede tijd, reistijd, kilometers, soort activiteit (gekoppeld aan tabel), omschrijving activiteit, indicatie productief of non-productief, groep, opmerking, salesnummer en projectcode (bij Object module).

Analyse

In de analyse zijn de volgende gegevens beschikbaar:
Aantal maal dat de activiteit heeft plaatsgevonden, totale werktijd, gemiddelde tijd, totale tijd productief, totale tijd non-productief, totale reistijd, gemiddelde reistijd, totaal aantal kilometers en gemiddeld aantal kilometers. Per activiteitensoort kan via de hyperlink een detailoverzicht opgevraagd worden waarin de activiteiten uitgesplitst worden over de medewerkers.