Doelgroepen selecties

Een relatiebestand voorzien van segmentatiecriteria of ingedeeld in verschillende (doel)groepen maakt het gemakkelijk om op eenvoudige wijze selecties te maken, bijvoorbeeld op sector, branche, regio, functie, kennisgebied samenwerkingsverband, werkgroep, commissie of een combinatie hiervan. Zo is direct inzichtelijk hoe groot de doelgroep is en wie daarbinnen zijn vertegenwoordigd.

Toepassen selecties

Deze selecties kunnen gebruikt worden om adresetiketten te maken, lijsten samen te stellen, exports te maken, e-mailings te verzenden en direct-mail acties te doen. Toepasbaar bij het verzenden van nieuwsbrieven en jaarverslagen, uitnodigingen voor evenementen en congressen, calamiteitenplannen of informatie over nieuwe ontwikkelingen.

Meetbaar

Met Archie CRM wordt communicatie met bestaande en potentiële relaties en samenwerkings- of ketenpartners efficiënt en meetbaar. Het maakt direct inzichtelijk hoe het relatiebestand is opgebouwd, welke kennisgebieden goed zijn vertegenwoordigd en welke nog aandacht behoeven. Ook hoe medewerkers en relaties ingezet kunnen worden, zoals bij lobbytrajecten om meer draagvlak te creëren op specifieke kennisgebieden.

Van ieder (direct) marketing programma worden relaties geïdentificeerd, vindt er een betere samenwerking plaats, wordt de loyaliteit gemeten en wordt het resultaat inzichtelijk. Een onmisbare tool voor de afdeling marketing en communicatie.

Marketing Modules

CRM Zakelijk