Customer Value Optimizer

De Customer Value Optimizer (CVO) werkt volgens de Pareto-methode en legt zich toe op het structureel vinden, maken en ontwikkelen van rendementvolle klanten. Je krijgt inzicht in de waarde van je klanten en kunt tussentijds je beleid bijsturen. Hierdoor ontvangen waardevolle klanten de juiste aandacht en heeft de interne organisatie continu een heldere klantfocus.

Klantenpiramide

De CVO visualiseert je klanten in een klantenpiramide. Op basis van de actuele grenswaarden volgens de Pareto-regel vindt er een waardeverdeling plaats. In de migratiematrix zie je de beweging van de klanten in de piramide. Je kunt analyseren welke klanten de potentie hebben om te groeien. Door middel van grafische presentaties is de dynamiek binnen de klantpiramide zichtbaar. Zo kun je makkelijk sturen op klantwaarde en klantretentie.

Vragen waar je met behulp van CVO een antwoord op krijgt:

  • Hoeveel (waardevolle) klanten heb ik?
  • Hoe zijn deze klanten verdeeld in relatie tot waarde of grootte?
  • Welke klanten realiseren 80% van de omzet?
  • Welke klanten zijn afgelopen periode gegroeid of gedaald naar een ander segment?
  • Welke klanten hebben we verloren?
  • Welke klanten hebben de potentie om te groeien?
  • Hoeveel nieuwe klanten zijn er bijgekomen?
  • Hoeveel is de klantwaarde gestegen of gedaald?

Met de klantenpiramide in Archie krijg je inzicht in de waarde van je klanten. Hierdoor heeft iedereen binnen de organisatie een heldere klantfocus en zo ontvangen je relaties de juiste aandacht.

Sales Modules

CRM Zakelijk