Ja, we hebben hieronder een paar voorbeelden. U dient wel kennis te hebben van SQL als u hiermee aan de slag gaat.

Voorbeeld 1: 

U wilt alle afspraken en bijbehorende Instellingen in Purmerend selecteren.

SQL Tabblad Instellingen:

TBL_ORG.ORG_HOME_CITY = ‘PURMEREND’

én op SQL Tabblad Activiteiten:

UPPER(TBL_AGENDA.AGENDA_DESC) LIKE ‘%AFSPRAAK%’

Eerst worden de Instellingen in Purmerend geselecteerd. Vervolgens worden de activiteiten geselecteerd waar het woord ‘afspraak’ in de omschrijving voorkomt én die gekoppeld zijn aan één van de geselecteerde Instellingen. Hierna worden alle Instellingen die niet een geselecteerde afspraak hebben verwijderd. Wat overblijft zijn de bedrijven in Purmerend die een activiteit hebben waar het woord afspraak in voorkomt, en de afspraken zelf.

Voorbeeld 2:

U wilt alle Instellingen selecteren die de B-Groep PRO (prospects) hebben.

SQL Tabblad Instellingen:

TBL_ORG.ORG_ID IN (

SELECT TBL_GROUP.ORG_ID

FROM TBL_GROUP

WHERE GROUP_CODE = ‘PRO’)

U moet hier een subquery van maken, omdat de B-Groepen in een andere tabel liggen opgeslagen dan de Instellingen (Instellingen kunnen immers meerdere B-Groepen bevatten). U kunt niet direct invullen ‘GROUP_CODE = ‘PRO’. Selecties… kan niet het onderscheid maken dat het in een andere tabel moet zoeken.

Voorbeeld 3:

U wilt alle Instellingen selecteren die géén B-Groep PRO hebben.

SQL Tabblad Instellingen:

TBL_ORG.ORG_ID NOT IN (

SELECT TBL_GROUP.ORG_ID

FROM TBL_GROUP

WHERE GROUP_CODE = ‘PRO’)

Dit is een functionaliteit die in de originele selectie methode niet kan want u kunt daar niet invullen dat een B-Groep niet mag voorkomen.

Voorbeeld 4:

U wilt alle Instellingen selecteren waar geen enkele B-Groep is gekoppeld:

SQL Tabblad Instellingen:

ORG_ID NOT IN ( SELECT ORG_ID FROM TBL_GROUP )

Voorbeeld 5:

U wilt alle Instellingen selecteren waar géén Correspondentie, géén Historie en géén Contactpersonen aan gekoppeld zijn:

SQL Tabblad Instellingen:

ORG_ID NOT IN (  SELECT ORG_ID  FROM TBL_CORRESP ) AND

ORG_ID NOT IN (  SELECT ORG_ID  FROM TBL_LNK_ORGHIS ) AND

ORG_ID NOT IN (  SELECT ORG_ID  FROM TBL_LNK_CONORG )

N.B. Wij geven geen support op SQL.

Link naar dit antwoord

 0 

Gerelateerd