Selecties is in Archie XRM/s, in vergelijking met de Codebase versie van Archie, herschreven om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van de SQL database en om Archie gebruikers de mogelijkheid te geven om elke willekeurige selectie te kunnen maken, ook als deze niet mogelijk is via de oorspronkelijke selectie interface. Er is voor gekozen om het selectie scherm van XRM intact te laten en daarnaast de gebruiker de mogelijkheid te geven om zelf een SQL Query in te voeren. Per gebruiker kan in Archie Systeembeheer worden bepaald of deze SQL-selecties mag gebruiken of niet. Het is verstandig om mensen die geen verstand hebben van SQL geen autorisatie te geven voor het wijzigen/toevoegen van SQL selecties. Iedereen mag wel de SQL selecties draaien.

Als u naar Selecties… gaat, krijgt u eerst het overzicht te zien met voorgedefinieerde selectiecriteria. Deze lijst is te ordenen door in de titelbalk op een kolom te klikken. De laatste kolom heeft als titel SQL. Als hier een vinkje staat betekent dit dat de selectie met behulp van de SQL interface gemaakt is. Als hier geen vinkje staat betekent het dat de selectie met de klassieke XRM interface gemaakt is.

Als u een selectie uit de lijst selecteert gaat u van het overzicht naar de detail mode. Als het een SQL selectie betreft komt u op het SQL tabblad en als het een klassieke selectie betreft gaat u naar de klassieke interface. U kunt wisselen tussen SQL en klassieke mode, door aan de onderkant van het scherm van tabblad te wisselen. Als u de selectiecriteria in de SQL mode aanpast staat vanaf dat moment een vinkje in de laatste kolom SQL.

Links van het overzicht ziet u hoeveel gegevens er in de database aanwezig zijn en daaronder het aantal geselecteerde gegevens met de naam van de gemaakte selectie. Voordat u gaat selecteren kunt u nog kiezen of u een selectie op alle gegevens of op het Selectiebestand wilt maken. Ook kunt u kiezen of u het Selectiebestand wilt schonen. Als u dit niet wenst blijven alle gegevens van de laatste selectie bewaard en zal uw huidige selectiebestand worden aangevuld met de relaties van de nieuwe selectie. Verder kunt u kiezen of u in het overzicht alle voorgedefinieerde selecties zichtbaar moeten zijn of alleen degene toegevoegd door een bepaalde gebruiker.

Als u nieuwe selectiecriteria maakt en u wilt dat doen door zelf een SQL Query samen te stellen, voegt u eerst de selectiecriteria toe door de Code en Omschrijving toe te voegen. U slaat de gegevens op en wisselt naar de SQL-mode door onderin het scherm op de SQL-tab te klikken. Vervolgens kunt u weer op [Wijzigen] klikken.

Wat kan ik doen met SQL selecties?

Op elk tabblad kan een query worden ingetypt in de editor. Zodra u op [Wijzigen] klikt wordt het eerste vaste deel van de query zichtbaar, namelijk:

SELECT [ID_VELD] FROM [BRONTABEL(LEN)] WHERE deze tekst kunt u niet aanpassen.

De rest van de query kunt u wel vullen. Wat u opgeeft is dus de WHERE clausule van de SQL query. U kunt geen extra tabellen joinen, de query is statisch, afgezien van de WHERE clausule. Dit betekent dat als u een referentie naar een andere tabel wilt hebben, u altijd een subquery moet maken.

Aan de rechterkant van de editor is er een hulpmiddel om de queries mee te maken. Via de combobox kunt u een tabel selecteren, waaronder u dan een beschrijving en een overzicht krijgt van de velden in deze tabel, met hun type, lengte en eventueel een beschrijving. Als u een veld twee keer aanklikt, wordt [TABEL].[VELD] op de huidige positie in de editor geplakt.

N.B.

Er is een gedegen kennis nodig van zowel SQL als van de Archie database om een SQL selectie te kunnen maken. Op het maken van SQL selecties is geen support beschikbaar.

Link naar dit antwoord

 0 

Gerelateerd