FAQ

U kunt per gebruiker aangeven of ze gebruik maken van de Sales Monitor. In (Gebruikers) moet u hiervoor het vakje achter “Sales Monitor” onder “Gebruikt” aanvinken. Via de Sales Monitor krijgt u een overzicht per verkoper van de Sales-regels per soort gegroepeerd. Tevens ziet u een geconsolideerd resultaat van de orders en facturen per relatie (Klantentop). U kunt een overzicht vragen van alle Sales-regels in de database of van een groep geselecteerde relaties. Onder in het scherm kunt u een keuze aanklikken, “Relatie” of “Selectie”.

De Sales Monitor bestaat uit 3 elementen:

1.       Onderin het scherm kunt u een aantal instellingen aangeven:

•     van welke gebruiker(s) een overzicht moeten worden gegeven

•     of de Sales-regels van een “Soort” sales in het overzicht moet worden getoond

•     voor welke periode een overzicht van de Sales-regels moet worden weergegeven: dag, week, maand of een zelf in te stellen periode.

•     of de Sales-regels van het “Relatiebestand” of “Selectiebestand” moeten worden getoond.

2.       Rechts onder in het scherm vindt u twee knoppen:

•     “Selecteer”: alle Relaties, die gekoppeld zijn aan een Sales-regel in de Sales Monitor, worden op het selectiebestand geplaatst.

•     “MS-Excel”: Excel wordt gestart en gevuld met alle gegevens van de in het overzicht getoonde Sales-regels.

3.       Linksboven in het scherm vindt u de Sales-regels afgebeeld, in de volgende kolommen:

•     Suspects, Prospects, Orders, Facturen, Vervallen Offertes en Klantentop. Boven in iedere kolom staat het totaal aantal aan suspects, prospects e.d.

N.B.

Via de menu optie (Standaards, Beeld, Sales), kunt u instellen welke kolommen in het overzicht getoond moeten worden.

Wie ziet de salesmonitor

In iedere kolom vindt u:

In.

Initialen van de gebruiker op wiens naam de Sales-regel staat.

Relatie

De relatie waarbij de regel is aangemaakt.

Bedrag

Het bedrag van de offerte, order e.d.

Onder iedere kolom staat het totaalbedrag van de betreffende Sales-regels.

Vanuit de Sales Monitor kan een Sales-regel worden geopend door op de relatiecode (hyperlink) te klikken. De relatiekaart van deze relatie en het tabblad “Sales” worden direct geopend. Door op de knop [Terug] in de Channelbar te klikken keert u automatisch terug naar de regel in de Sales Monitor.

Link naar dit antwoord

 0