Stap 1

Archie CRM inclusief de Outmail module en de juiste versie van MS Outlook moeten geïnstalleerd zijn. Zorg dat alle gebruikers die met Outmail gaan werken bekend zijn in het toegangscodebestand van Archie Systeembeheer (AEAdmin.exe).

Stap 2

Configureren van Archie Outmail in MS Outlook

Configureren kunt u doen, door in Archie via het menu Beheer (Standaards – E-mail) op de link “Configuratie Archie Add-In MS Outlook” te klikken. Het configureren lukt alleen als MS Outlook niet actief is en zal enkele seconden in beslag nemen.

Outlook koppelen aan Archie CRM

Vervolgens krijgt u een scherm waarin u dient te kiezen voor de optie Outmail Activeren en Volgende.
Archie gaat nu de koppeling registreren in Outlook en als dit gelukt is kunt u voor Voltooien kiezen.

Outlook aan Archie CRM koppelen

Let op: Wanneer in Archie Systeembeheer de initialen van een gebruiker gewijzigd worden, moet deze opnieuw als gebruiker worden geregistreerd via MS Outlook menu Extra (Opties, Archie Outmail).

Als iedereen binnen uw organisatie met Outmail werkt in plaats van Archie Mail, dan kan dit in Archie Systeembeheer (aeAdmin.exe) via de hyperlink Standaard user settings bij E-mail in één keer voor iedereen ingesteld worden. Wel moet de koppeling door elke Archie gebruiker in Archie geregistreerd worden in Beheer Standaards. Als u de Protect+ module van Archie heeft en Archie zo ingesteld heeft dat de gebruikers kunnen inloggen met hun Windows Credentials, is het ook mogelijk om de registratie automatisch te laten verlopen. Daarover later meer.

E mail adres

Hier vult u het e-mailadres van de Archie gebruiker in.

Stap 3

Na de registratie start u MS Outlook. U komt dan automatisch in de configuratie wizard van Outmail. U kiest vanuit het overzicht met Archie gebruikers de juiste gebruiker en tikt de daarbij behorende Archie toegangscode in (of het Windows wachtwoord als u met de Protect+ module werkt). Hierna is Outmail klaar voor gebruik.

Automatische uitrol voor systeembeheerder

Als u een compleet automatische uitrol en registratie wilt hebben van de Outmail module moet u in het bezit zijn van de Archie Protect+ module. Een onderdeel van die module is dat u Archie gebruikers kunt koppelen aan de Windows gebruikers via de Active directory. Archie gebruikers kunnen dan met hun Windows gebruikersnaam en password inloggen in Archie. Ook Outmail maakt hier dan gebruik van en kan dan de Windows gebruiker koppelen aan de Archie gebruiker.

Om een automatische uitrol te bewerkstelligen gaat u alsvolgt te werk:

– stel in Archie Systeembeheer de WACP (Windows Authentication Connection Pack) in en koppel de Archie gebruikers aan de Windows gebruikers

– voer daar ook het juiste E-mailadres in bij die gebruikers

– ga in Archie Systeembeheer naar Standaard User Settings E-mail en stel “E-mail met” in alszijnde de Outmail module

– neem in het login script voor de gebruikers op : REGSVR32 aeOutmail.DLL

– maak een “outconfig.xml” bestand aan in

voor XP: C:\Document and Settings\Application Data\Archie Europe bv\outlook

voor Vista,Windows 7 en Windows 10 : C:\Gebruikers\….\AppData\Roaming\Archie Europe bv\outlook

met daarin de volgende gegevens:

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>

<outconfig>

<profiles>

<profile name=”Outlook”>

<connection amee=”AMEE” userid=””/>

<folders appointmentconfirmations=”FolderName” helpdesk=”FolderName”/>

</profile>

</profiles>

</outconfig>

AMEE (zie aeAMEE.INI in Archie clientdirectory)

FolderName =        optioneel Folder waar de templates voor de afspraakbevestigingen staan of

optioneel Folder waar de templates voor de helpdeskbevestigingen staan

Link naar dit antwoord

 0 

Gerelateerd