FAQ

Via de knop Mailing kan worden gekozen om het Mailbestand te gebruiken zoals hieronder omschreven, of om rechtstreeks te mailen naar adressen met één zelf op te geven M-Groep. Wanneer de Mailing aan de hand van een M-Groep wordt verstuurd blijft het Mailbestand zoals dat via Etiketten is aangemaakt ongewijzigd bestaan.

Bij Mailingen wordt het veld “Aan:” gevuld met de hyperlink “Mailing –  x record(s)”. Klikken op deze hyperlink toont een aantal gegevens uit het Mailbestand.

In Mailingen kan Cc/Bcc aangevinkt worden. Het adres dat in Cc/Bcc wordt opgegeven ontvangt een kopie van elk verstuurd Mailing bericht. Dus als het Mailbestand 1000 adressen bevat, ontvangt ieder Cc/Bcc adres ook 1000 berichten!

Als u bij … een heeft aangemaakt, kunt u kiezen voor de optie “Mailing” in het etikettenscherm. Archie Mail zal dan direct gestart worden en er zal direct een nieuw E-mailbericht worden geopend, dat u vervolgens kunt intikken. In het veld “Aan” staat “(E-mailing) x records”; Alle E-mailadressen van de personen die op uw Mailbestand staan zullen uw bericht ontvangen, waarbij zij alleen zichzelf als geadresseerde terug kunnen vinden. Als u op de hyperlink klikt, wordt een aantal gegevens uit het Mailbestand getoond. In het tekstvak ziet u de variabelen “01” tot en met “11” en de variabele “13”. De variabelen “03” tot en met “11” zullen worden vervangen door de etiketregels, en de variabele “13” door de aanhef (Beste of Geachte  ….). Uw bericht tikt u onder de variabele “13” in. Het resultaat zal zijn dat uw Mailing gepersonaliseerd verstuurd wordt. Als de mail klaar is, klikt u op “Verzenden”, en alle personen op uw Mailbestand zullen het gepersonaliseerde bericht ontvangen.

Als u op enig ander moment een bericht wilt schrijven aan een groep mensen die al op uw Mailbestand staan, dan kunt u in Archie Mail de knop “Mailing” aanklikken. Verder verloopt de procedure zoals boven omschreven.

In de preview van een Mailing worden de gegevens van het eerste etiket getoond.

Link naar dit antwoord

 0