Een SQL server kan deze melding geven als de maximale grootte van het logbestand van de database bereikt is. Het kan zijn dat wijzigingen of toevoegingen in Archie dan niet opgeslagen kunnen worden. In dat geval wordt deze melding getoond.

Er kunnen verschillende scenario’s zijn die uiteindelijk resulteren in deze melding. In alle gevallen is de beschikbare ruimte geheel gebruikt. Het is mogelijk dat de schijf waarop het database log staat vol is, of er is een limiet gesteld voor de grootte van de database log en die grootte is bereikt.
Vraag uw databasebeheerder of systeembeheerder om schijfruimte vrij te maken of om het logbestand te schonen of om de maximale grootte van het logbestand bij te stellen.

 0