Om gegevens vanuit Archie CRM in een ander softwarepakket te importeren, is het mogelijk om automatisch gegevens via lijsten te exporteren. U maakt hiervoor een scheduled task aan van AeArchie.exe en vult de executable aan met parameters.

archie.exe [gebruikersnaam] [/PASSWORD=] [/reports] [Code van de lijst] [cofq] [rtf of xls of of dos of txt of csv of html] [gebruikersnaam] – de gebruikersnaam van een geautoriseerde gebruiker

[/PASSWORD=] – de toegangscode van een geautoriseerde gebruiker

[/reports] – geeft aan dat een Lijst moet worden geëxporteerd

[Code van de lijst] – zoekcode van de gewenste Lijst

[c of q] – c voor Contactfile (Relatiebestand) q voor Querie file (Selectiebestand)  [rtf of xls of dos of txt of csv of html] – gewenste formaat van het exportbestand

Het bestand wordt opgeslagen in de directory die staat ingesteld onder Beheer Standaards bij de gebruiker die wordt opgegeven in de snelkoppeling.

Voorbeeld:

Archie.exe USER /PASSWORD=mypsw /reports adreslijst q xls

of Archie.exe LV /PASSWORD=123 /reports ALIST q xls

  1. Wanneer de lijst variabelen bevat van een MPM 1 op n tabblad en Archie dient alleen de geselecteerde MPM-regels te exporteren, dan dient de executable van Archie nog aangevuld te worden met de hoofdletter M.

Voorbeeld:

archie.exe DG /PASSWORD=demo /reports MPMLIJST q xls M

Wanneer de lijst van een selectiebestand moet worden geëxporteerd, dan zou de selectie ook automatisch kunnen worden aangemaakt. Ook hiervoor is een parameter zodat u deze taak in een scheduled task kunt opnemen en deze voor het exporteren van de lijst kunt laten uitvoeren.

archie.exe [gebruikersnaam] [/PASSWORD=] [/queries] [organizations of projects] [code van de selectie] [/queries] – geeft aan dat een selectie moet worden uitgevoerd

[organizations of projects] – relatie of project selectie|

[code van de selectie] – code/naam zoals deze in Archie bekend is

Voorbeeld:

Archie.exe LV /PASSWORD=123 /queries organizations klantsel

Archie wordt gestart als gebruiker LV met het wachtwoord 123 en voert de selectie KLANTSEL uit.

Link naar dit antwoord

 0 

Gerelateerd