FAQ

U kunt op het lege zoekscherm in Relaties… de activiteiten oproepen via het menu Activiteiten (Activiteiten algemeen), of door op het icoon “Activiteiten” onderin het scherm te klikken.

Wat kun je doen met activiteiten

Onder het overzicht kunt u aangeven wat u wilt zien:

•     de activiteiten van één of meerdere gebruikers. U kunt de activiteiten van alle gebruikers zien door het vinkje in het vak voor “Gebruiker(s)” weg te halen.

•     alle activiteiten, activiteiten van een bepaalde soort (Bellen, Bezoeken etc…) of alleen de interne/externe activiteiten

•     de activiteiten van een bepaalde datum

•     de lopende of gearchiveerde activiteiten. Als u kiest voor het activiteitenlog wordt de archiveringsdatum in het overzicht getoond.

Activiteiten, overzichtscherm

Als u in het datumveld op het kalendericoon klikt verschijnt de kalender. In een geopende “Kalender” kan direct een dag of maand worden geselecteerd en een volgend of vorig jaar. Als er al activiteiten staan gepland op een datum wordt het dagnummer blauw gekleurd in de kalender weergegeven. De “Kalender” is ook voorzien van een “Hint”. Door de cursor op die datum te plaatsen, wordt als hint een overzicht getoond met de al geplande afspraken op die betreffende dag.

In het overzicht is de omschrijving van een activiteit een onderstreepte hyperlink. Als u één van die hyperlinks aanklikt komt u direct bij de betreffende relatiekaart en activiteit. Als u een ander veld aanklikt in het overzicht verschijnt een venster met daarin de initialen van degene die de activiteit heeft toegevoegd. Ook ziet u wanneer dat gebeurt is. Als er historie aan de activiteit is gekoppeld wordt deze ook getoond.

Onder in het overzicht kunt u via iconen:

•     een nieuwe activiteit aanmaken.

•     een activiteit wijzigen.

•     activiteiten verwijderen of archiveren.

•     het activiteitenoverzicht afdrukken.

•     een activiteit openen in het scherm “Activiteiten”

•     alle relaties selecteren waar een activiteit aan is gekoppeld die in het overzicht “Activiteiten Algemeen” staan.

•     met het activiteitenoverzicht naar MS Excel (alleen indien u geautoriseerd bent voor het Exporteren van gegevens) In het overzicht worden ook de straat en postcode van het huisadres meegenomen naar MS Excel.

•     doorschakelen naar Filter, Planner, GeoMap of Rapportage.

Wanneer in het overzicht alleen de Activiteiten van uzelf staan is het mogelijk om een aantal van hen te selecteren en in één keer te verwijderen of archiveren. Tijdens het archiveren van meerdere activiteiten tegelijkertijd, wordt geen Workflow (Campagne en Respons wegschrijven) toegepast. In de historie worden, boven de, tijdens het archiveren ingetikte tekst, alle Activiteiten getoond van die relatie die tijdens de aktie zijn gearchiveerd.

In het overzicht treft u de volgende kolommen aan:

Pijlen

Indicatie of het een interne of externe activiteit betreft.

In.

Initialen Archie gebruiker.

Dag

Dag van de activiteit.

Datum

Datum van de activiteit.

Dgn

Hier wordt aangegeven hoever de activiteit in de toekomst of in het verleden ligt.

Van

Begintijd van de activiteit.

Tot

Eindtijd van de activiteit.

Icoon

Een afbeelding die de soort activiteit weergeeft (bellen, documentatie sturen e.d.).

Omschrijving

Korte omschrijving van de activiteit.

C

Eventueel de code van de campagne (beurs, advertentie, mailing etc…), waaruit de activiteit voortkomt.

Relatie

De code en instellingsnaam waarbij de activiteit is gepland.

Plaats

De vestigingsplaats van de relatie.

Link naar dit antwoord

 0 

Gerelateerd