FAQ

FAQ

Gegevens printen of pdf-bestand exporteren via standaard Lijst?

Naast de standaard Relatie lijst en de Gearchiveerde Activiteitenlijst is er ook een standaardlijst in Archie CRM voor contactpersonen. HIermee is het mogelijk om een uitgebreid overzicht van de contactpersonen te genereren aan de hand van een Selectie of Analyse.

Om bij de lijst te komen ga je via het hoofdmenu naar Ga naar en dan naar Lijsten:

Daar krijg je een overzicht van alle lijsten die in Archie CRM al aangemaakt zijn en kies je voor de standaard CONTACT lijst waar Archie Report achter staat:

Gegevens exporteren, standaard contactpersonen lijst

Je krijgt dan de onderstaande lijst te zien:

Gegevens exporteren standaard contactpersonen lijst

Vervolgens ga je naar het hoofdmenu, naar Bestand en dan naar Afdrukken. Dan kom je in het volgende dialoog terecht waar je kan kiezen of je lijst van alle relaties of van alleen een selectiebestand wil maken:

Gegevens exporteren, standaard contactpersonen lijst

Als je daar een keuze hebt gemaakt kom je in het printmenu terecht waar je kan kiezen om de lijst af te drukken of er een pdf-bestand van te maken. Heb je voor de laatste optie gekozen dan krijg je automatisch de vraag, na de verwerking, hoe je het bestand wil noemen en waar je het wil opslaan.

Gegevens exporteren, standaard contactpersonen lijst

Wij hebben hier voor afdrukvoorbeeld gekozen en daar zie je keurig alle contactpersoon gegevens staan:

Gegevens exporteren, contactpersonen lijst

 

Link naar dit antwoord

Zijn er voorbeelden van SQL Selecties?

Ja, we hebben hieronder een paar voorbeelden. U dient wel kennis te hebben van SQL als u hiermee aan de slag gaat.

Voorbeeld 1: 

U wilt alle afspraken en bijbehorende Instellingen in Purmerend selecteren.

SQL Tabblad Instellingen:

TBL_ORG.ORG_HOME_CITY = 'PURMEREND'

én op SQL Tabblad Activiteiten:

UPPER(TBL_AGENDA.AGENDA_DESC) LIKE '%AFSPRAAK%'

Eerst worden de Instellingen in Purmerend geselecteerd. Vervolgens worden de activiteiten geselecteerd waar het woord 'afspraak' in de omschrijving voorkomt én die gekoppeld zijn aan één van de geselecteerde Instellingen. Hierna worden alle Instellingen die niet een geselecteerde afspraak hebben verwijderd. Wat overblijft zijn de bedrijven in Purmerend die een activiteit hebben waar het woord afspraak in voorkomt, en de afspraken zelf.

Voorbeeld 2:

U wilt alle Instellingen selecteren die de B-Groep PRO (prospects) hebben.

SQL Tabblad Instellingen:

TBL_ORG.ORG_ID IN (

SELECT TBL_GROUP.ORG_ID

FROM TBL_GROUP

WHERE GROUP_CODE = 'PRO')

U moet hier een subquery van maken, omdat de B-Groepen in een andere tabel liggen opgeslagen dan de Instellingen (Instellingen kunnen immers meerdere B-Groepen bevatten). U kunt niet direct invullen 'GROUP_CODE = 'PRO'. Selecties... kan niet het onderscheid maken dat het in een andere tabel moet zoeken.

Voorbeeld 3:

U wilt alle Instellingen selecteren die géén B-Groep PRO hebben.

SQL Tabblad Instellingen:

TBL_ORG.ORG_ID NOT IN (

SELECT TBL_GROUP.ORG_ID

FROM TBL_GROUP

WHERE GROUP_CODE = 'PRO')

Dit is een functionaliteit die in de originele selectie methode niet kan want u kunt daar niet invullen dat een B-Groep niet mag voorkomen.

Voorbeeld 4:

U wilt alle Instellingen selecteren waar geen enkele B-Groep is gekoppeld:

SQL Tabblad Instellingen:

ORG_ID NOT IN ( SELECT ORG_ID FROM TBL_GROUP )

Voorbeeld 5:

U wilt alle Instellingen selecteren waar géén Correspondentie, géén Historie en géén Contactpersonen aan gekoppeld zijn:

SQL Tabblad Instellingen:

ORG_ID NOT IN (  SELECT ORG_ID  FROM TBL_CORRESP ) AND

ORG_ID NOT IN (  SELECT ORG_ID  FROM TBL_LNK_ORGHIS ) AND

ORG_ID NOT IN (  SELECT ORG_ID  FROM TBL_LNK_CONORG )

N.B. Wij geven geen support op SQL.

Link naar dit antwoord

Wat kan ik doen met SQL Selecties?

Selecties is in Archie XRM/s, in vergelijking met de Codebase versie van Archie, herschreven om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van de SQL database en om Archie gebruikers de mogelijkheid te geven om elke willekeurige selectie te kunnen maken, ook als deze niet mogelijk is via de oorspronkelijke selectie interface. Er is voor gekozen om het selectie scherm van XRM intact te laten en daarnaast de gebruiker de mogelijkheid te geven om zelf een SQL Query in te voeren. Per gebruiker kan in Archie Systeembeheer worden bepaald of deze SQL-selecties mag gebruiken of niet. Het is verstandig om mensen die geen verstand hebben van SQL geen autorisatie te geven voor het wijzigen/toevoegen van SQL selecties. Iedereen mag wel de SQL selecties draaien.

Als u naar Selecties... gaat, krijgt u eerst het overzicht te zien met voorgedefinieerde selectiecriteria. Deze lijst is te ordenen door in de titelbalk op een kolom te klikken. De laatste kolom heeft als titel SQL. Als hier een vinkje staat betekent dit dat de selectie met behulp van de SQL interface gemaakt is. Als hier geen vinkje staat betekent het dat de selectie met de klassieke XRM interface gemaakt is.

Als u een selectie uit de lijst selecteert gaat u van het overzicht naar de detail mode. Als het een SQL selectie betreft komt u op het SQL tabblad en als het een klassieke selectie betreft gaat u naar de klassieke interface. U kunt wisselen tussen SQL en klassieke mode, door aan de onderkant van het scherm van tabblad te wisselen. Als u de selectiecriteria in de SQL mode aanpast staat vanaf dat moment een vinkje in de laatste kolom SQL.

Links van het overzicht ziet u hoeveel gegevens er in de database aanwezig zijn en daaronder het aantal geselecteerde gegevens met de naam van de gemaakte selectie. Voordat u gaat selecteren kunt u nog kiezen of u een selectie op alle gegevens of op het Selectiebestand wilt maken. Ook kunt u kiezen of u het Selectiebestand wilt schonen. Als u dit niet wenst blijven alle gegevens van de laatste selectie bewaard en zal uw huidige selectiebestand worden aangevuld met de relaties van de nieuwe selectie. Verder kunt u kiezen of u in het overzicht alle voorgedefinieerde selecties zichtbaar moeten zijn of alleen degene toegevoegd door een bepaalde gebruiker.

Als u nieuwe selectiecriteria maakt en u wilt dat doen door zelf een SQL Query samen te stellen, voegt u eerst de selectiecriteria toe door de Code en Omschrijving toe te voegen. U slaat de gegevens op en wisselt naar de SQL-mode door onderin het scherm op de SQL-tab te klikken. Vervolgens kunt u weer op [Wijzigen] klikken.

Wat kan ik doen met SQL selecties?

Op elk tabblad kan een query worden ingetypt in de editor. Zodra u op [Wijzigen] klikt wordt het eerste vaste deel van de query zichtbaar, namelijk:

SELECT [ID_VELD] FROM [BRONTABEL(LEN)] WHERE deze tekst kunt u niet aanpassen.

De rest van de query kunt u wel vullen. Wat u opgeeft is dus de WHERE clausule van de SQL query. U kunt geen extra tabellen joinen, de query is statisch, afgezien van de WHERE clausule. Dit betekent dat als u een referentie naar een andere tabel wilt hebben, u altijd een subquery moet maken.

Aan de rechterkant van de editor is er een hulpmiddel om de queries mee te maken. Via de combobox kunt u een tabel selecteren, waaronder u dan een beschrijving en een overzicht krijgt van de velden in deze tabel, met hun type, lengte en eventueel een beschrijving. Als u een veld twee keer aanklikt, wordt [TABEL].[VELD] op de huidige positie in de editor geplakt.

N.B.

Er is een gedegen kennis nodig van zowel SQL als van de Archie database om een SQL selectie te kunnen maken. Op het maken van SQL selecties is geen support beschikbaar.

 

Link naar dit antwoord