FAQ

FAQ

Gegevens printen of pdf-bestand exporteren via standaard Lijst?

Naast de standaard Relatie lijst en de Gearchiveerde Activiteitenlijst is er ook een standaardlijst in Archie CRM voor contactpersonen. HIermee is het mogelijk om een uitgebreid overzicht van de contactpersonen te genereren aan de hand van een Selectie of Analyse.

Om bij de lijst te komen ga je via het hoofdmenu naar Ga naar en dan naar Lijsten:

Daar krijg je een overzicht van alle lijsten die in Archie CRM al aangemaakt zijn en kies je voor de standaard CONTACT lijst waar Archie Report achter staat:

Gegevens exporteren, standaard contactpersonen lijst

Je krijgt dan de onderstaande lijst te zien:

Gegevens exporteren standaard contactpersonen lijst

Vervolgens ga je naar het hoofdmenu, naar Bestand en dan naar Afdrukken. Dan kom je in het volgende dialoog terecht waar je kan kiezen of je lijst van alle relaties of van alleen een selectiebestand wil maken:

Gegevens exporteren, standaard contactpersonen lijst

Als je daar een keuze hebt gemaakt kom je in het printmenu terecht waar je kan kiezen om de lijst af te drukken of er een pdf-bestand van te maken. Heb je voor de laatste optie gekozen dan krijg je automatisch de vraag, na de verwerking, hoe je het bestand wil noemen en waar je het wil opslaan.

Gegevens exporteren, standaard contactpersonen lijst

Wij hebben hier voor afdrukvoorbeeld gekozen en daar zie je keurig alle contactpersoon gegevens staan:

Gegevens exporteren, contactpersonen lijst

 

Link naar dit antwoord

Gegevens printen of pdf-bestand exporteren via standaard relatie lijst?

In Archie CRM zitten een drietal standaard lijsten waarmee op eenvoudige wijze gegevens naar de printer gestuurd kunnen worden of naar een PDF-bestand. Dit zijn de Archie Report Lijsten: RELATIE voor uitgebreide relatiegegevens, CONTACT voor uitgebreide contactpersoon informatie en ACTLOG voor gearchiveerde afspraken. Deze lijsten kunnen gegenereerd worden aan de hand van het hele relatiebestand of via een selectiebestand.

Relatie

Met behulp van de Relatie lijst kan je uitgebreide gegevens over relaties, keurig gerangschikt, printen of exporteren naar een PDF-bestand. In deze lijst krijg je de de belangrijkste contactpersoongegevens, de doelgroepen, de universele velden, activiteiten, de historie en notities van de relatie, de campagnes, de suspects, de prospects en de klanten (orders) te zien.

Om bij de lijst te komen ga je via het hoofdmenu naar Ga Naar en vervolgens naar Lijsten. Je komt dan in het onderstaande lijstenoverzicht terecht:

Gegevens exporteren, relatielijst

Daar kies je de lijst RELATIE waar ARCHIE Report achterstaat. Dat is de Archie CRM standaardlijst voor relaties.

Gegevens exporteren, relatie lijst

Dan ga je via het hoofdmenu naar Bestand en dan naar Afdrukken. Dan krijg je het onderstaande dialoogvenster te zien waarin je een keuze kan maken tussen Relaties, Selectie en Etiketten. In ons voorbeeld kiezen we voor Relaties.

Gegevens exporteren, relatie lijst

Nadat je daar op OK geklikt hebt volgt het dialoogvenster Selectiecriteria Verkoophistorie. Hier kan je de gebruikers kiezen en een datumbereik aangeven voor de verkoophistorie. Tevens is er de optie om de Relaties zonder de juiste criteria wel of niet te onderdrukken. Als deze aangevinkt staan zullen de relaties die niet aan de criteria voldoen worden weggelaten.

Gegevens exporteren, relatie lijst

Als hier de juiste gegevens zijn ingevoerd en je drukt op OK dan kom je in de printerdialoog terecht waar je kan kiezen om de lijst af te drukken of te exporteren naar PDF.

Gegevens exporteren, relatie lijst

 

Link naar dit antwoord

Gegevens printen of pdf-bestand exporteren via standaard activiteiten lijst?

Gearchiveerde afspraken

Er zit een lijst in archie waarmee je een overzicht krijgt van de gearchiveerde afspraken. Op deze manier kan je bijvoorbeeld snel de verkoopgesprekken opvragen. Dit gaat wel op een andere manier dan met de bovenstaande standaard Archie lijsten.

In de menubalk ga je naar beheer en vervolgens naar lijsten.

Gegevens exporteren, gearchiveerde activiteiten

Daar kiezen we één van de standaard Archie Report lijsten: ACTLOG.

 

Gegevens exporteren, gearchiveerde activiteiten

Vervolgens ga je naar afdrukken en krijg je een speciale printerdialoog waarin je aan kan geven van wie je de gearchiveerde afspraken wilt zien, welke soort en de periode Tevens kan je aangeven op het op basis van datum activiteit moet worden uitgeprint of op basis van datum archivering.

Gegevens exporteren, gearchiveerde activiteiten

Nadat je op OK gedrukt hebt volgt er een printerdialoog waarin je kan kiezen of je de lijst wil afdrukken of exporteren naar een PDF-Bestand.Op onderstaand afdrukvoorbeeld zie je hoe zo'n lijst er uit komt te zien.

Gegevens exporteren, gearchiveerde activiteiten

 

Link naar dit antwoord