FAQ

Hoe krijg ik de activiteiten in beeld op het beginscherm van Archie?

Gebruik je Activiteiten in Archie, dan koppel je deze natuurlijk aan een relatie. Als je Archie opstart kun je er voor kiezen automatisch al je activiteiten direct in beeld te hebben. Zo heb je een overzicht van wat er allemaal te doen is. Maar je kunt er ook voor kiezen alleen de Activiteiten van die dag te tonen. Of om helemaal geen Activiteiten direct te laten zien. Je regelt het in Beheer, Standaards.

Activiteiten beginscherm van Archie CRM

Link naar dit antwoord

Kan ik email in Outlook aan meerdere relaties koppelen?

Ja, het is mogelijk om een email-bericht in Outlook aan meerdere relaties en contactpersonen te koppelen. Als de Outlookkoppeling is geïnstalleerd zie je rechtsboven, als je een email aanklikt, "Opslaan in Archie"

Email in Outlook koppelen aan meerdere relaties

Als je er op klikt krijg je een pop-up scherm waar je mee in de database kan zoeken naar bedrijven en contactpersonen. In ons gevolg is dat het bedrijf "Adformatie" en Dhr. C. Persoon als contactpersoon.

Email in Outlook koppelen, popup scherm

In Outlook zie je nu dat de email gekoppeld is aan de relatie "Adformatie". Het kan gebeuren dat je een email aan meerdere relaties wil koppelen. Het enige dat je hoeft te doen is op het plusje te klikken dat bovenaan de tabbladen staat of je kan gewoon nog een keer op Opslaan in Archie klikken.

Email in Outlook koppelen, plusje

Er verschijnt wederom een pop-up scherm waar we nu voor de relatie "Adformatie Buitenland" hebben gekozen en als contactpersoon Mevrouw C. Persoon.

Email in Outlook koppelen, koppelscherm

Als je nu in Outlook kijkt zie je dat er een tabblad is bijgekomen met de gekoppeld relatie "Adformatie Buitenland" en de contactpersoon.

Email in Outlook koppelen, gekoppelde relatie

Link naar dit antwoord

Hoe koppel ik een bestand aan de relatiekaart?

In Archie CRM kan je attachments aan de relatiekaart en de contactpersonen koppelen. Dit kunnen officebestanden als documenten en spreadsheets zijn, maar ook een pdf of en bouwtekening, Om deze bestanden te koppelen ga je naar het bestandsicoontje rechtsboven in het scherm.

Hoe koppel ik een bestand aan een relatiekaart

Daar klik je in het menu rechtsboven op nieuw en gaat via de verkenner naar het bestand dat je wilt koppelen.

Attachments Tabblad

Daar klik je in het menu rechtsboven op nieuw en gaat via de verkenner naar het bestand dat je wilt koppelen.

Bestand dat je wilt koppelen

Als je een bestand hebt aangeklikt krijg je een dialoogvenster met daarin de opties die je hebt om het bestand toe te voegen

Dialoogvenster bestanden toevoegen

1. Je kan een kopie maken van het bestand in Archie. Het originele bestand blijft staan op de eigen locatie.
2. Je kan het bestand verplaatsen naar Archie. Hierdoor komt het bestand in de Archie bestandsdirectory te staan.
3. Je kan het bestand vanuit de huidige locatie benaderen. Het bestand blijft op de originele locatie staan.

In dit voorbeeld is gekozen om het bestand te verplaatsen naar Archie.

Bestand verplaatsen naar Archie

Hier kan je het soort, een korte omschrijving en een lange omschrijving aan meegeven. Ook kan je hier aangeven of je het als miniatuur wil gebruiken.

Korte of lange beschrijving meegeven

Als je vervolgens op opslaan klikt zie je bij het tabblad attachments het bestand gekoppeld is, wat voor soort bestand het is en of er een omschrijving bijstaat.

Koppel bestand aan een relatiekaart

Link naar dit antwoord

Hoe koppel ik Outlook aan Archie CRM?

Stap 1

Archie CRM inclusief de Outmail module en de juiste versie van MS Outlook moeten geïnstalleerd zijn. Zorg dat alle gebruikers die met Outmail gaan werken bekend zijn in het toegangscodebestand van Archie Systeembeheer (AEAdmin.exe).

Stap 2

Configureren van Archie Outmail in MS Outlook

Configureren kunt u doen, door in Archie via het menu Beheer (Standaards - E-mail) op de link "Configuratie Archie Add-In MS Outlook" te klikken. Het configureren lukt alleen als MS Outlook niet actief is en zal enkele seconden in beslag nemen.

Outlook koppelen aan Archie CRM

Vervolgens krijgt u een scherm waarin u dient te kiezen voor de optie Outmail Activeren en Volgende.
Archie gaat nu de koppeling registreren in Outlook en als dit gelukt is kunt u voor Voltooien kiezen.

Outlook aan Archie CRM koppelen

Let op: Wanneer in Archie Systeembeheer de initialen van een gebruiker gewijzigd worden, moet deze opnieuw als gebruiker worden geregistreerd via MS Outlook menu Extra (Opties, Archie Outmail).

Als iedereen binnen uw organisatie met Outmail werkt in plaats van Archie Mail, dan kan dit in Archie Systeembeheer (aeAdmin.exe) via de hyperlink Standaard user settings bij E-mail in één keer voor iedereen ingesteld worden. Wel moet de koppeling door elke Archie gebruiker in Archie geregistreerd worden in Beheer Standaards. Als u de Protect+ module van Archie heeft en Archie zo ingesteld heeft dat de gebruikers kunnen inloggen met hun Windows Credentials, is het ook mogelijk om de registratie automatisch te laten verlopen. Daarover later meer.

E mail adres

Hier vult u het e-mailadres van de Archie gebruiker in.

Stap 3

Na de registratie start u MS Outlook. U komt dan automatisch in de configuratie wizard van Outmail. U kiest vanuit het overzicht met Archie gebruikers de juiste gebruiker en tikt de daarbij behorende Archie toegangscode in (of het Windows wachtwoord als u met de Protect+ module werkt). Hierna is Outmail klaar voor gebruik.

Automatische uitrol voor systeembeheerder

Als u een compleet automatische uitrol en registratie wilt hebben van de Outmail module moet u in het bezit zijn van de Archie Protect+ module. Een onderdeel van die module is dat u Archie gebruikers kunt koppelen aan de Windows gebruikers via de Active directory. Archie gebruikers kunnen dan met hun Windows gebruikersnaam en password inloggen in Archie. Ook Outmail maakt hier dan gebruik van en kan dan de Windows gebruiker koppelen aan de Archie gebruiker.

Om een automatische uitrol te bewerkstelligen gaat u alsvolgt te werk:

- stel in Archie Systeembeheer de WACP (Windows Authentication Connection Pack) in en koppel de Archie gebruikers aan de Windows gebruikers

- voer daar ook het juiste E-mailadres in bij die gebruikers

- ga in Archie Systeembeheer naar Standaard User Settings E-mail en stel "E-mail met" in alszijnde de Outmail module

- neem in het login script voor de gebruikers op : REGSVR32 aeOutmail.DLL

- maak een "outconfig.xml" bestand aan in

voor XP: C:\Document and Settings\Application Data\Archie Europe bv\outlook

voor Vista,Windows 7 en Windows 10 : C:\Gebruikers\....\AppData\Roaming\Archie Europe bv\outlook

met daarin de volgende gegevens:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<outconfig>

<profiles>

<profile name="Outlook">

<connection amee="AMEE" userid=""/>

<folders appointmentconfirmations="FolderName" helpdesk="FolderName"/>

</profile>

</profiles>

</outconfig>

AMEE (zie aeAMEE.INI in Archie clientdirectory)

FolderName =        optioneel Folder waar de templates voor de afspraakbevestigingen staan of

optioneel Folder waar de templates voor de helpdeskbevestigingen staan

Link naar dit antwoord