FAQ

FAQ

Hoe kan ik Automatisch inloggen in Archie?

Optie 1 SQL:
Automatisch inloggen met de WACP (Windows Authentication Connection Pack), een onderdeel van de protect+ module).
U kunt Archie automatisch starten indien u de volgende parameter bij de snelkoppeling waarmee u Archie start, meegeeft:
"archie.exe" /autologon
of
"aeautopudate.exe" /autologon
Bij deze methode wordt er gebruik gemaakt van de Windows aanmeldingsgegevens (Windows credentials)
De Archie gebruikers moeten dan in het systeembeheer (AEadmin.exe) van Archie gekoppeld zijn aan de Windows gebruikers van de Windows Active directory.

Optie 2:
U kunt Archie automatisch starten indien u de volgende parameter bij de snelkoppeling waarmee u Archie start, meegeeft.
"archie.exe" AL /PASSWORD=welkom (geen automatische update)
of "C:\Program Files (x86)\Archie Europe bv\Archie Client\aeAutoUpdate.exe" -/autologon AL /PASSWORD=welkom
waarbij "AL" de gebruikersnaam is en "welkom" de toegangscode.
Als er gebruik wordt gemaakt van verschillende databases kan de volgende parameter er achter worden geplaatst: /P=1 (Waarbij 1 staat voor de 1e database en 2 voor de 2e etc…….)
dus: "aeautopudate.exe" AL /PASSWORD=welkom /P=1
NB. De toegangscodes van Archie zijn bij Optie 2 voor iedereen te lezen die deze snelkoppelingen kan zien.

Ik ben mijn toegangscode kwijt, wat moet ik doen?

Vraag uw Systeembeheerder of de Archie applicatiebeheerder om in Archie Systeembeheer (aeAdmin.exe) een nieuwe toegangscode voor u te maken.

Als ook de toegangscode tot Archie Systeembeheer niet meer bekend is kunt u de Archie Supportlijn bellen die u eenmalig toegang kan geven tot Archie Systeembeheer.

N.B. Wanneer bij u de Archie Protect+ module is geinstalleerd is het mogelijk om met Windows aanmeldgegevens toegang tot Archie te krijgen. Als dat is ingesteld kunt u in Archie Systeembeheer geen toegangscode invoeren. de desbetreffende gebruiker krijgt dan nl. met zijn/haar MS Windows inloggegevens toegang tot Archie.

Link naar dit antwoord