Hoe maak je een Etiket via Instelling of Contact?

Etiketten vormen een belangrijke schakel in de verzorging van uw mailingen. Als u een brief print wordt er voor alle Etiketten, die op dat moment op uw Etikettenbestand staan, een brief geprint. Het aantal etiketten dat is gemaakt, is bepalend voor het aantal brieven dat geprint wordt. U kunt Etiketten laten maken van al uw Relaties of van uw Selectiebestand. Ook kunt u Etiketten aanmaken van een afzonderlijke relatie als u daar even snel een briefje naar toe wilt sturen.

U kunt het dialoogscherm van de etiketten activeren via het etiketten-icoon rechts in het vak achter “Instelling” of “Contact”. U komt vervolgens in het aanmaakscherm. In het dialoogscherm ziet u bij “Huidige etiketten” het eerste etiket van de etiketten die u het laatst heeft gemaakt en die nu nog op uw persoonlijke Etikettenbestand staan.

Een etiket maken in Archie CRM

Onder het venster met Contactpersonen kunt u aangeven of het huis- of postadres moet worden gebruikt en of de briefaanhef formeel (Geachte heer...) of informeel (Beste...) moet zijn. Rechts onderin kunt u aangeven of uw Etikettenbestand moet worden geschoond of niet. Tenslotte geeft u op volgens welke lay-out de etiketten moeten worden aangemaakt. Als u de checkbox Etiket lay-out aanvinkt, wordt er een etiket aangemaakt volgens de etiket lay-out die daarachter vermeld staat. Vinkt u de checkbox niet aan, dan wordt er een etiket gemaakt volgens de lay-out die gekoppeld is aan de landcode van de relatie. Zie Tabellen (Instellingen Landen, kolom Etiket lay-out). Als er meer dan één Contactpersoon is bij de relatie, dan geeft u links in een “Tag”-venster aan van welke persoon of personen een etiket moet worden gemaakt.

Als u de knop [Maken] aanklikt, worden de etiketten aangemaakt.

Etiket maken in Archie CRM, etikettenbestand

Nadat de etiketten zijn gemaakt, krijgt u het hoofdscherm van de etiketten in beeld.

Hier kunt u door de door u aangemaakte etiketten bladeren en er verschillende bewerkingen mee uitvoeren. U kunt ze onder andere printen, met de knop [Ga naar Brieven] meenemen naar Brieven..., waar u een brief kunt maken en printen. Met de knop [Tekstverwerker] kunt u direct naar een externe tekstverwerker schakelen of via [Export] meenemen naar een ander programma, bijvoorbeeld een externe tekstverwerker.

Link naar dit antwoord