FAQ

FAQ

Hoe kan ik Automatisch inloggen in Archie?

Optie 1 SQL:
Automatisch inloggen met de WACP (Windows Authentication Connection Pack), een onderdeel van de protect+ module).
U kunt Archie automatisch starten indien u de volgende parameter bij de snelkoppeling waarmee u Archie start, meegeeft:
"archie.exe" /autologon
of
"aeautopudate.exe" /autologon
Bij deze methode wordt er gebruik gemaakt van de Windows aanmeldingsgegevens (Windows credentials)
De Archie gebruikers moeten dan in het systeembeheer (AEadmin.exe) van Archie gekoppeld zijn aan de Windows gebruikers van de Windows Active directory.

Optie 2:
U kunt Archie automatisch starten indien u de volgende parameter bij de snelkoppeling waarmee u Archie start, meegeeft.
"archie.exe" AL /PASSWORD=welkom (geen automatische update)
of "C:\Program Files (x86)\Archie Europe bv\Archie Client\aeAutoUpdate.exe" -/autologon AL /PASSWORD=welkom
waarbij "AL" de gebruikersnaam is en "welkom" de toegangscode.
Als er gebruik wordt gemaakt van verschillende databases kan de volgende parameter er achter worden geplaatst: /P=1 (Waarbij 1 staat voor de 1e database en 2 voor de 2e etc…….)
dus: "aeautopudate.exe" AL /PASSWORD=welkom /P=1
NB. De toegangscodes van Archie zijn bij Optie 2 voor iedereen te lezen die deze snelkoppelingen kan zien.

Kan ik Automatisch Lijsten exporteren?

Om gegevens vanuit Archie CRM in een ander softwarepakket te importeren, is het mogelijk om automatisch gegevens via lijsten te exporteren. U maakt hiervoor een scheduled task aan van AeArchie.exe en vult de executable aan met parameters.

archie.exe [gebruikersnaam] [/PASSWORD=] [/reports] [Code van de lijst] [cofq] [rtf of xls of of dos of txt of csv of html]

[gebruikersnaam] - de gebruikersnaam van een geautoriseerde gebruiker

[/PASSWORD=] - de toegangscode van een geautoriseerde gebruiker

[/reports] - geeft aan dat een Lijst moet worden geëxporteerd

[Code van de lijst] - zoekcode van de gewenste Lijst

[c of q] - c voor Contactfile (Relatiebestand) q voor Querie file (Selectiebestand)  [rtf of xls of dos of txt of csv of html] - gewenste formaat van het exportbestand

Het bestand wordt opgeslagen in de directory die staat ingesteld onder Beheer Standaards bij de gebruiker die wordt opgegeven in de snelkoppeling.

Voorbeeld:

Archie.exe USER /PASSWORD=mypsw /reports adreslijst q xls

of Archie.exe LV /PASSWORD=123 /reports ALIST q xls

  1. Wanneer de lijst variabelen bevat van een MPM 1 op n tabblad en Archie dient alleen de geselecteerde MPM-regels te exporteren, dan dient de executable van Archie nog aangevuld te worden met de hoofdletter M.

Voorbeeld:

archie.exe DG /PASSWORD=demo /reports MPMLIJST q xls M

Wanneer de lijst van een selectiebestand moet worden geëxporteerd, dan zou de selectie ook automatisch kunnen worden aangemaakt. Ook hiervoor is een parameter zodat u deze taak in een scheduled task kunt opnemen en deze voor het exporteren van de lijst kunt laten uitvoeren.

archie.exe [gebruikersnaam] [/PASSWORD=] [/queries] [organizations of projects] [code van de selectie]

[/queries] - geeft aan dat een selectie moet worden uitgevoerd

[organizations of projects] - relatie of project selectie|

[code van de selectie] - code/naam zoals deze in Archie bekend is

Voorbeeld:

Archie.exe LV /PASSWORD=123 /queries organizations klantsel

Archie wordt gestart als gebruiker LV met het wachtwoord 123 en voert de selectie KLANTSEL uit.

 

Link naar dit antwoord