FAQ

FAQ

Wijziging BTW tarief

Per 1 januari 2019 is het lage BTW tarief aangepast. Als het lage BTW tarief voor u van toepassing is dan wordt het huidige tarief van 6% verhoogd naar 9%. Factureert u in Archie? Dan moet u het lage BTW tarief ook in Archie aanpassen. Hier leggen we uit waar u rekening mee dient te houden bij het aanpassen van het BTW tarief in Archie.

Offerte

Als u uw offertes altijd verstuurt exclusief BTW, dan geeft u waarschijnlijk in uw basis lay-out aan dat alle bedragen exclusief 6% of 21% BTW zijn. Dit kunt u wijzigen in 9% of 21% BTW.

Offreert u altijd inclusief BTW dan kunt u in uw lay-out aangeven dat de prijzen gebaseerd zijn op het bedrag inclusief 9% BTW.

BTW codes in Archie

Op 1 januari 2019 dient u alle factuur lay-outs aan te passen naar het juiste (lage) BTW percentage. U zet in de Archie Admin het percentage van de huidige code op 9%. Daarnaast maakt u een extra BTW code aan voor 6%. Deze heeft u nodig indien een factuur van voor 1 januari 2019 gecorrigeerd moet worden.

N.B. Wij adviseren u om met uw accountant te overleggen wat de voorwaarden en regelingen zijn die specifiek voor uw bedrijf van toepassing zijn voor de fiscale afhandeling.

Link naar dit antwoord

De offerte wordt maar 1 keer geprint terwijl 2 keer staat ingesteld?

Dit kan te maken hebben met de update naar Windows 10. Als het daarvoor gewerkt heeft, en na de update niet meer, ga dan naar de website van de fabrikant van de printer om te kijken of er nieuwe printerdrivers staan die geschikt zijn voor Windows 10. Na de installatie daarvan zou er gewoon weer een kopie van de offerte uitgeprint moeten worden.

Wie ziet de Salesmonitor?

U kunt per gebruiker aangeven of ze gebruik maken van de Sales Monitor. In (Gebruikers) moet u hiervoor het vakje achter “Sales Monitor” onder “Gebruikt” aanvinken. Via de Sales Monitor krijgt u een overzicht per verkoper van de Sales-regels per soort gegroepeerd. Tevens ziet u een geconsolideerd resultaat van de orders en facturen per relatie (Klantentop). U kunt een overzicht vragen van alle Sales-regels in de database of van een groep geselecteerde relaties. Onder in het scherm kunt u een keuze aanklikken, “Relatie” of “Selectie”.

De Sales Monitor bestaat uit 3 elementen:

1.       Onderin het scherm kunt u een aantal instellingen aangeven:

•     van welke gebruiker(s) een overzicht moeten worden gegeven

•     of de Sales-regels van een “Soort” sales in het overzicht moet worden getoond

•     voor welke periode een overzicht van de Sales-regels moet worden weergegeven: dag, week, maand of een zelf in te stellen periode.

•     of de Sales-regels van het “Relatiebestand” of “Selectiebestand” moeten worden getoond.

2.       Rechts onder in het scherm vindt u twee knoppen:

•     “Selecteer”: alle Relaties, die gekoppeld zijn aan een Sales-regel in de Sales Monitor, worden op het selectiebestand geplaatst.

•     “MS-Excel”: Excel wordt gestart en gevuld met alle gegevens van de in het overzicht getoonde Sales-regels.

3.       Linksboven in het scherm vindt u de Sales-regels afgebeeld, in de volgende kolommen:

•     Suspects, Prospects, Orders, Facturen, Vervallen Offertes en Klantentop. Boven in iedere kolom staat het totaal aantal aan suspects, prospects e.d.

N.B.

Via de menu optie (Standaards, Beeld, Sales), kunt u instellen welke kolommen in het overzicht getoond moeten worden.

Wie ziet de salesmonitor

 

In iedere kolom vindt u:

In.

Initialen van de gebruiker op wiens naam de Sales-regel staat.

Relatie

De relatie waarbij de regel is aangemaakt.

Bedrag

Het bedrag van de offerte, order e.d.

Onder iedere kolom staat het totaalbedrag van de betreffende Sales-regels.

Vanuit de Sales Monitor kan een Sales-regel worden geopend door op de relatiecode (hyperlink) te klikken. De relatiekaart van deze relatie en het tabblad “Sales” worden direct geopend. Door op de knop [Terug] in de Channelbar te klikken keert u automatisch terug naar de regel in de Sales Monitor.

 

Link naar dit antwoord