FAQ

FAQ

Hoe maak ik een nieuwe M-Groep?

Ga via Beheer naar Tabellen.

M groep aanmaken

Kies voor Contacten bij de hyperlink en daarna de tab M-Groep

M-Groep aanmaken 2

Nu heeft u een nieuwe M-Groep die u kan toekennen aan E-mailadressen

Link naar dit antwoord

Hoe pas ik de initialen aan voor Spotler (voorheen MailPlus)?

Dat kunt u doen in AEadmin.exe onder de tab Spotler.

Tab Spotler

Hier kunt u zowel bij Forms als Bounces de initialen aanpassen en klik op Apply. Pas na herstart van de services Amee zullen de aanpassing van toepassing zijn.

Link naar antwoord

 

Kan ik email in Outlook aan meerdere relaties koppelen?

Ja, het is mogelijk om een email-bericht in Outlook aan meerdere relaties en contactpersonen te koppelen. Als de Outlookkoppeling is geïnstalleerd zie je rechtsboven, als je een email aanklikt, "Opslaan in Archie"

Email in Outlook koppelen aan meerdere relaties

Als je er op klikt krijg je een pop-up scherm waar je mee in de database kan zoeken naar bedrijven en contactpersonen. In ons gevolg is dat het bedrijf "Adformatie" en Dhr. C. Persoon als contactpersoon.

Email in Outlook koppelen, popup scherm

In Outlook zie je nu dat de email gekoppeld is aan de relatie "Adformatie". Het kan gebeuren dat je een email aan meerdere relaties wil koppelen. Het enige dat je hoeft te doen is op het plusje te klikken dat bovenaan de tabbladen staat of je kan gewoon nog een keer op Opslaan in Archie klikken.

Email in Outlook koppelen, plusje

Er verschijnt wederom een pop-up scherm waar we nu voor de relatie "Adformatie Buitenland" hebben gekozen en als contactpersoon Mevrouw C. Persoon.

Email in Outlook koppelen, koppelscherm

Als je nu in Outlook kijkt zie je dat er een tabblad is bijgekomen met de gekoppeld relatie "Adformatie Buitenland" en de contactpersoon.

Email in Outlook koppelen, gekoppelde relatie

 

Link naar dit antwoord

 

Waarom blijft de link Opslaan in Archie in MS Outlook grijs?

In dat geval heeft uw MS Outlook geen toegang tot de Archie database. U kunt de koppeling herstellen door in MS Outlook naar Bestand te gaan. Kies daar voor de optie Archie en Accountinstellingen.

Opslaan in Archie CRM, grijs

U gaat vervolgens naar Gebruikersnaam en Toegangscode. Waarschijnlijk zijn deze gegevens niet gevuld. Vul deze dan in. Gebruik daarvoor dezelfde inloggegevens als voor uw Archie.

Opslaan in Archie CRM, gebruikersnaam toegangscode

Als de inloggegevens wel nog waren ingevuld dan kan het zijn dat de configuratie is veranderd. In dat geval gaan we de koppeling herinstalleren.

Verwijder de Archie Outmail Add-In. Doe dit als volgt:

Kies Bestand - Opties - Invoegtoepassingen

Opslaan in Archie Outmail Add-in

Daar gaat u naar COM-invoegtoepassingen en klikt u op de Start-knop. U krijgt een scherm te zien waarop Archie Outmail Add-in staat, selecteer deze en klik op de knop Verwijderen.

Archie CRM Outmail add-in verwijderen

Sluit MS Outlook. Vervolgens gaat u in Archie naar Beheer - Standaards - E-mail en klikt u op de link Configuratie Archie Add-In MS Outlook. Activeer Outmail en eventueel Outcalender en doorloop de stappen. Waarschijnlijk wordt er niet om uw Archie inloggegevens gevraagd omdat die nog bestaan. Zoniet, dan voert u uw inloggegevens weer in.

Als u niet geautoriseerd bent om in Beheer - Standaards  - E-mail deze stappen uit te voeren dan kunt u de Archie Add-In in MS Outlook toevoegen.

Ga naar Bestand - Opties - Invoegtoepassingen. Kies bij Beheren voor COM-invoegtoepassingen en klik op de Start-knop. U krijgt een extra scherm te zien kies daarop voor de Toevoegen-knop.  In het scherm dat u te zien krijgt, gaat u naar de schijf waar uw Archie Client staat en selecteer AEOutmail.dll. of de AEOutmail64.dll (vraag uw systeembeheerder welke u moet selecteren) en klik op Openen en bevestig met Ok.

 

Link naar dit antwoord

De koppeling tussen Archie CRM en MS Outlook lijkt verdwenen. Hoe los ik dit op?

Als in MS Outlook de link om het mailtje op te slaan in Archie ontbreekt en als ook alle Archie knoppen in het menu zijn verdwenen, dan heeft MS Outlook waarschijnlijk de Archie invoegtoepassing uitgeschakeld. Als MS Outlook vastloopt kan het gebeuren dat de invoegtoepassingen van derde partijen uitgeschakeld worden.

Om te controleren of dat het geval is gaat u in MS Outlook naar Bestand – Opties

Koppeling tussen Outlook mail lijkt verdwenen

Ga vervolgens naar Invoegtoepassingen.

Koppeling Outlook mail

Onderin bij Beheren kiest u voor Uitgeschakelde Items en klikt u op de Start-knop. Selecteer de Archie Outmail Add-in, de AEOutmail.dll en klik op de knop Inschakelen. Sluit het venster en herstart MS Outlook.

Link naar dit antwoord

Hoe koppel ik Outlook aan Archie CRM?

Stap 1

Archie CRM inclusief de Outmail module en de juiste versie van MS Outlook moeten geïnstalleerd zijn. Zorg dat alle gebruikers die met Outmail gaan werken bekend zijn in het toegangscodebestand van Archie Systeembeheer (AEAdmin.exe).

Stap 2

Configureren van Archie Outmail in MS Outlook

Configureren kunt u doen, door in Archie via het menu Beheer (Standaards - E-mail) op de link "Configuratie Archie Add-In MS Outlook" te klikken. Het configureren lukt alleen als MS Outlook niet actief is en zal enkele seconden in beslag nemen.

Outlook koppelen aan Archie CRM

Vervolgens krijgt u een scherm waarin u dient te kiezen voor de optie Outmail Activeren en Volgende.
Archie gaat nu de koppeling registreren in Outlook en als dit gelukt is kunt u voor Voltooien kiezen.

Outlook aan Archie CRM koppelen

Let op: Wanneer in Archie Systeembeheer de initialen van een gebruiker gewijzigd worden, moet deze opnieuw als gebruiker worden geregistreerd via MS Outlook menu Extra (Opties, Archie Outmail).

Als iedereen binnen uw organisatie met Outmail werkt in plaats van Archie Mail, dan kan dit in Archie Systeembeheer (aeAdmin.exe) via de hyperlink Standaard user settings bij E-mail in één keer voor iedereen ingesteld worden. Wel moet de koppeling door elke Archie gebruiker in Archie geregistreerd worden in Beheer Standaards. Als u de Protect+ module van Archie heeft en Archie zo ingesteld heeft dat de gebruikers kunnen inloggen met hun Windows Credentials, is het ook mogelijk om de registratie automatisch te laten verlopen. Daarover later meer.

E mail adres

Hier vult u het e-mailadres van de Archie gebruiker in.

Stap 3

Na de registratie start u MS Outlook. U komt dan automatisch in de configuratie wizard van Outmail. U kiest vanuit het overzicht met Archie gebruikers de juiste gebruiker en tikt de daarbij behorende Archie toegangscode in (of het Windows wachtwoord als u met de Protect+ module werkt). Hierna is Outmail klaar voor gebruik.

Automatische uitrol voor systeembeheerder

Als u een compleet automatische uitrol en registratie wilt hebben van de Outmail module moet u in het bezit zijn van de Archie Protect+ module. Een onderdeel van die module is dat u Archie gebruikers kunt koppelen aan de Windows gebruikers via de Active directory. Archie gebruikers kunnen dan met hun Windows gebruikersnaam en password inloggen in Archie. Ook Outmail maakt hier dan gebruik van en kan dan de Windows gebruiker koppelen aan de Archie gebruiker.

 

Om een automatische uitrol te bewerkstelligen gaat u alsvolgt te werk:

- stel in Archie Systeembeheer de WACP (Windows Authentication Connection Pack) in en koppel de Archie gebruikers aan de Windows gebruikers

- voer daar ook het juiste E-mailadres in bij die gebruikers

- ga in Archie Systeembeheer naar Standaard User Settings E-mail en stel "E-mail met" in alszijnde de Outmail module

- neem in het login script voor de gebruikers op : REGSVR32 aeOutmail.DLL

- maak een "outconfig.xml" bestand aan in

voor XP: C:\Document and Settings\Application Data\Archie Europe bv\outlook

voor Vista,Windows 7 en Windows 10 : C:\Gebruikers\....\AppData\Roaming\Archie Europe bv\outlook

met daarin de volgende gegevens:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<outconfig>

<profiles>

<profile name="Outlook">

<connection amee="AMEE" userid=""/>

<folders appointmentconfirmations="FolderName" helpdesk="FolderName"/>

</profile>

</profiles>

</outconfig>

AMEE (zie aeAMEE.INI in Archie clientdirectory)

FolderName =        optioneel Folder waar de templates voor de afspraakbevestigingen staan of

optioneel Folder waar de templates voor de helpdeskbevestigingen staan

 

Link naar dit antwoord

 

Hoe kan ik M-groepen toekennen aan E-mailadressen? (SQL)

In Archie SQL zijn M-groepen in het leven geroepen om eenvoudig E-mailingen te kunnen versturen. M-groepen worden gekoppeld aan de E-mailadressen. Via de actie Opvolgen van het E-mailbestand kan aan alle E-mailadressen die op dat moment op uw e-mailbestand staan een M-groep gekoppeld worden. Het E-mailbestand vindt u in het onderdeel Etiketten.

N.B. M-Groepen worden alleen gekoppeld aan E-mailadressen die toegevoegd zijn bij Tel/Fax/E-mail.

Hoe maak ik M-groepen

Zie ook: hoe maak ik een e-mailing

Link naar dit antwoord

Hoe maak ik een E-mailing?

Via de knop Mailing kan worden gekozen om het Mailbestand te gebruiken zoals hieronder omschreven, of om rechtstreeks te mailen naar adressen met één zelf op te geven M-Groep. Wanneer de Mailing aan de hand van een M-Groep wordt verstuurd blijft het Mailbestand zoals dat via Etiketten is aangemaakt ongewijzigd bestaan.

Bij Mailingen wordt het veld “Aan:” gevuld met de hyperlink “Mailing -  x record(s)”. Klikken op deze hyperlink toont een aantal gegevens uit het Mailbestand.

In Mailingen kan Cc/Bcc aangevinkt worden. Het adres dat in Cc/Bcc wordt opgegeven ontvangt een kopie van elk verstuurd Mailing bericht. Dus als het Mailbestand 1000 adressen bevat, ontvangt ieder Cc/Bcc adres ook 1000 berichten!

Als u bij … een heeft aangemaakt, kunt u kiezen voor de optie “Mailing” in het etikettenscherm. Archie Mail zal dan direct gestart worden en er zal direct een nieuw E-mailbericht worden geopend, dat u vervolgens kunt intikken. In het veld “Aan” staat “(E-mailing) x records”; Alle E-mailadressen van de personen die op uw Mailbestand staan zullen uw bericht ontvangen, waarbij zij alleen zichzelf als geadresseerde terug kunnen vinden. Als u op de hyperlink klikt, wordt een aantal gegevens uit het Mailbestand getoond. In het tekstvak ziet u de variabelen “01” tot en met “11” en de variabele “13”. De variabelen “03” tot en met “11” zullen worden vervangen door de etiketregels, en de variabele “13” door de aanhef (Beste of Geachte  ….). Uw bericht tikt u onder de variabele “13” in. Het resultaat zal zijn dat uw Mailing gepersonaliseerd verstuurd wordt. Als de mail klaar is, klikt u op “Verzenden”, en alle personen op uw Mailbestand zullen het gepersonaliseerde bericht ontvangen.

Als u op enig ander moment een bericht wilt schrijven aan een groep mensen die al op uw Mailbestand staan, dan kunt u in Archie Mail de knop “Mailing” aanklikken. Verder verloopt de procedure zoals boven omschreven.

In de preview van een Mailing worden de gegevens van het eerste etiket getoond.

 

Link naar dit antwoord