Hoe kan ik eenvoudig data exporteren?

Via Lijsten is het mogelijk om eenvoudig data te exporteren naar Excel. Via het menu Ga naar, ga je naar lijsten toe en maakt daar een nieuwe lijst aan. Je vult de code in en geeft de lijst een naam die goed te onthouden is. In ons voorbeeld hebben we als code RELFAQEXP gebruikt en als omschrijving Relaties Export. Hierdoor kan de lijst eenvoudig teruggevonden worden als er nog een keer geëxporteerd moet worden.

Exporteren data lijsten

Als je de lijst hebt aangemaakt klik je op het band icoontje en vervolgens op het werkblad om een relatieband aan te maken. In het eerste dialoogvenster klik je op Details

Exporteren lijsten, band aanmaken

En vervolgens op Relaties

Exporteren data, relaties

In het daaropvolgende dialoogvenster klik je op OK

Exporteren lijsten data ok

Als de relatieband aangemaakt is klik je je vervolgens op het icoon met de hoofdletter A en klikt in de relatieband.

Exporteren data, relatieband aanmaken

Je krijgt dan het onderstaande dialoogvenster te zien. Hierin moeten een paar instellingen aangepast worden. Het vinkje bij “Woord automatisch afbreken” en bij “Hoogte automatisch instellen” moet worden weggehaald en bij “Breedte automatisch instellen” moet een vinkje komen te staan.

Exporteren data, memo

Daarna klik je op Archie Variabelen en krijg je een lijst te zien met alle velden die in het gedeelte “Relaties” te vinden zijn. We kiezen in ons voorbeeld voor R01, de instellingsnaam.

exporteren data, lijsten variabelen

Als je R01 geklikt hebt, kan je vervolgens op OK klikken.

Exporteren data lijsten, r01

Op de Relatieband is nu het veld <R01> verschenen.

Zoals in onderstaand voorbeeld te zien is moet de lengte van de velden aangepast worden tot ze net zo groot zijn als de veldnamen. De procedure van het velden toevoegen herhaal je totdat je alle velden hebt staan die je wilt exporteren. Met behulp van de pijltjestoetsen kan je ze netjes naast elkaar zetten. In ons voorbeeld hebben we gekozen voor de variabelen R01 – Instelling naam regel 1, R09 – Plaats huisadres en R07 – Landcode huisadres.

Exporteren data, lengte aanpassen

Als je de lijst aan je wensen voldoet sla je hem op en gaat vervolgens naar Bestand, Export. 

exporteren data, bestand export

In het dialoogvenster kies je voor Data. In het daaropvolgende menu kan je aangeven wat je precies wilt exporteren. In ons voorbeeld kiezen we voor Etikettenbestand. Je kan hier ook aangeven dat je het hele Relatiebestand wil exporteren of het Selectiebestand dat je hebt aangemaakt.

Exporteren data, keuze data

Als je op OK geklikt hebt kom je in het dialoogvenster bestand opslaan terecht. Je ziet dat de Code die is meegegeven aan de lijst als bestandsnaam gebruikt wordt.

Exporteren data, bestand opslaan

Als je hier op Opslaan klikt, wordt niet alleen het bestand opgeslagen, maar Excel wordt ook gelijk gestart. In het werkblad staan de geëxporteerde velden keurig in kolommen naast elkaar.

Exporteren data, resultaat in Excel

Link naar dit antwoord

 0 

Waarom staan mijn gegevens na het exporteren vanuit lijsten niet per relatie op 1 regel?

Als u Lijsten gebruikt om gegevens te exporteren is het belangrijk dat u alle variabelen op exact dezelfde hoogte op 1 regel plaatst. Zodoende komen de gegevens in het exportbestand per relatie op 1 regel. Om zeker te weten dat ze op  dezelfde hoogte beginnen, drukt u de CTRL-toets in, selecteert u alle variabelen met de muis en klikt op het icoon dat linksonder in het venster “Uitlijning” staat, alle variabelen worden dan op exact dezelfde hoogte gezet.

Lijsten gegevens op 1 regel

U ziet dat de variabelen keurig op 1 regel op dezelfde hoogte staan. Staan de variabelen goed, maar staat de data in het exportbestand per relatie nog steeds verspreid over meer dan 1 regel, dan staan waarschijnlijk niet alle databoxen op breedte automatisch instellen. Als dat het geval is zal de variabele over meerdere regels geplaatst worden op het moment dat de data breder is als de databox.

U kunt dit controleren door de volgende actie te ondernemen. Ga op de databox staan en klik er dubbel op. U krijgt een scherm te zien waar u breedte automatisch aanpassen kunt aanvinken, klik daarna op OK.

Lijsten, memo

Link naar dit antwoord

 0 

Kan ik Automatisch Lijsten exporteren?

Om gegevens vanuit Archie CRM in een ander softwarepakket te importeren, is het mogelijk om automatisch gegevens via lijsten te exporteren. U maakt hiervoor een scheduled task aan van AeArchie.exe en vult de executable aan met parameters.

archie.exe [gebruikersnaam] [/PASSWORD=] [/reports] [Code van de lijst] [cofq] [rtf of xls of of dos of txt of csv of html] [gebruikersnaam] – de gebruikersnaam van een geautoriseerde gebruiker

[/PASSWORD=] – de toegangscode van een geautoriseerde gebruiker

[/reports] – geeft aan dat een Lijst moet worden geëxporteerd

[Code van de lijst] – zoekcode van de gewenste Lijst

[c of q] – c voor Contactfile (Relatiebestand) q voor Querie file (Selectiebestand)  [rtf of xls of dos of txt of csv of html] – gewenste formaat van het exportbestand

Het bestand wordt opgeslagen in de directory die staat ingesteld onder Beheer Standaards bij de gebruiker die wordt opgegeven in de snelkoppeling.

Voorbeeld:

Archie.exe USER /PASSWORD=mypsw /reports adreslijst q xls

of Archie.exe LV /PASSWORD=123 /reports ALIST q xls

  1. Wanneer de lijst variabelen bevat van een MPM 1 op n tabblad en Archie dient alleen de geselecteerde MPM-regels te exporteren, dan dient de executable van Archie nog aangevuld te worden met de hoofdletter M.

Voorbeeld:

archie.exe DG /PASSWORD=demo /reports MPMLIJST q xls M

Wanneer de lijst van een selectiebestand moet worden geëxporteerd, dan zou de selectie ook automatisch kunnen worden aangemaakt. Ook hiervoor is een parameter zodat u deze taak in een scheduled task kunt opnemen en deze voor het exporteren van de lijst kunt laten uitvoeren.

archie.exe [gebruikersnaam] [/PASSWORD=] [/queries] [organizations of projects] [code van de selectie] [/queries] – geeft aan dat een selectie moet worden uitgevoerd

[organizations of projects] – relatie of project selectie|

[code van de selectie] – code/naam zoals deze in Archie bekend is

Voorbeeld:

Archie.exe LV /PASSWORD=123 /queries organizations klantsel

Archie wordt gestart als gebruiker LV met het wachtwoord 123 en voert de selectie KLANTSEL uit.

Link naar dit antwoord

 0