Hoe kan ik Automatisch inloggen in Archie?

Optie 1 SQL:
Automatisch inloggen met de WACP (Windows Authentication Connection Pack), een onderdeel van de protect+ module).
U kunt Archie automatisch starten indien u de volgende parameter bij de snelkoppeling waarmee u Archie start, meegeeft:
"archie.exe" /autologon
of
"aeautopudate.exe" /autologon
Bij deze methode wordt er gebruik gemaakt van de Windows aanmeldingsgegevens (Windows credentials)
De Archie gebruikers moeten dan in het systeembeheer (AEadmin.exe) van Archie gekoppeld zijn aan de Windows gebruikers van de Windows Active directory.

Optie 2:
U kunt Archie automatisch starten indien u de volgende parameter bij de snelkoppeling waarmee u Archie start, meegeeft.
"archie.exe" AL /PASSWORD=welkom (geen automatische update)
of "C:\Program Files (x86)\Archie Europe bv\Archie Client\aeAutoUpdate.exe" -/autologon AL /PASSWORD=welkom
waarbij "AL" de gebruikersnaam is en "welkom" de toegangscode.
Als er gebruik wordt gemaakt van verschillende databases kan de volgende parameter er achter worden geplaatst: /P=1 (Waarbij 1 staat voor de 1e database en 2 voor de 2e etc…….)
dus: "aeautopudate.exe" AL /PASSWORD=welkom /P=1
NB. De toegangscodes van Archie zijn bij Optie 2 voor iedereen te lezen die deze snelkoppelingen kan zien.

Wat betekent de melding “The log file for database … is full”?

Een SQL server kan deze melding geven als de maximale grootte van het logbestand van de database bereikt is. Het kan zijn dat wijzigingen of toevoegingen in Archie dan niet opgeslagen kunnen worden. In dat geval wordt deze melding getoond.

Er kunnen verschillende scenario's zijn die uiteindelijk resulteren in deze melding. In alle gevallen is de beschikbare ruimte geheel gebruikt. Het is mogelijk dat de schijf waarop het database log staat vol is, of er is een limiet gesteld voor de grootte van de database log en die grootte is bereikt.
Vraag uw databasebeheerder of systeembeheerder om schijfruimte vrij te maken of om het logbestand te schonen of om de maximale grootte van het logbestand bij te stellen.

Archie toont de files onder Help niet, hoe kan dat?

Als de Archie Help files op een netwerkdrive staan is de kans groot dat Windows niet toestaat dat u die bestanden opent. In dat geval moet u in het register de locatie van de Help files opnemen onder een bepaalde map.

Ga via ‘regedit’ naar het register en volg de volgende structuur:

HKEY_LOCAL_MACHINE

SOFTWARE

MICROSOFT

HTMLHelp

Hierin staan twee mappen:HHRestrictionsenItssRestrictions

In beide mappen staat een ‘UrlAllowList’. Open deze en voeg hier het pad naar de map Help onder Archie toe. (hierin staan de bestanden die met AeHelp.exe zijn uitgepakt). Bijvoorbeeld O:\ArchieSQL\Help

Als de mappen er nog niet in staan dan maakt u deze aan.

Mocht dit niet werken kunt u het volgende doen;

Microsoft recently released a security patch that makes it impossible to view CHM files that are stored on a network drive (as opposed to CHM files stored on your own computer). The help file will appear, but instead of the topic text you will see an error message "this page cannot be displayed".
The security patch and its effects are fully described on Microsoft's web site at http://support.microsoft.com/kb/896358
If you trust all the computers on your LAN or intranet (and the people using them), you can lower the restrictions on the Local Intranet zone to allow CHM files to be displayed with the following steps:
1. Click Start, click Run, type regedit, and then click OK.
2. Locate and then click the following subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions
If this registry subkey does not exist, create it.
3. Right-click the ItssRestrictions subkey, point to New, and then click DWORD Value.
4. Type MaxAllowedZone, and then press Enter.
5. Right-click the MaxAllowedZone value, and then click Modify.
6. In the Value data box, type 1, and then click OK.
7. Quit Registry Editor.
If this solution does not work for you, please see http://support.microsoft.com/kb/896358 for alternatives.

Ik ben mijn toegangscode kwijt, wat moet ik doen?

Vraag uw Systeembeheerder of de Archie applicatiebeheerder om in Archie Systeembeheer (aeAdmin.exe) een nieuwe toegangscode voor u te maken.

Als ook de toegangscode tot Archie Systeembeheer niet meer bekend is kunt u de Archie Supportlijn bellen die u eenmalig toegang kan geven tot Archie Systeembeheer.

N.B. Wanneer bij u de Archie Protect+ module is geinstalleerd is het mogelijk om met Windows aanmeldgegevens toegang tot Archie te krijgen. Als dat is ingesteld kunt u in Archie Systeembeheer geen toegangscode invoeren. de desbetreffende gebruiker krijgt dan nl. met zijn/haar MS Windows inloggegevens toegang tot Archie.

Link naar dit antwoord

Waarom krijg ik de melding “Client nieuwer dan database”?

Uw Archie Client gebruikt software die nieuwer is dan de database. Om dit op te lossen kan uw systeembeheerder de nieuwste versie van Archie CRM downloaden van onze website.

Client nieuwer dan database

Link naar dit antwoord

Waarom krijg ik de melding “Client ouder dan database” ?

De Archie CRM software die u gebruikt heeft een oudere datum dan de database. Dit betekent dat er vernieuwingen in de database zijn doorgevoerd die niet door de oudere software herkend worden. Het betekent dat de software op uw werkstation of laptop vernieuwd moet worden. Dit kan door middel van de "aeAutoUpdate.exe", deze vind u in de Archie Programma directory. Als u deze aanklikt gaat de software kijken of er nieuwe bestanden zijn en zal deze gaan downloaden.

Mocht u deze melding krijgen, dan kunt u het beste even contact opnemen met uw afdeling systeembeheer om te vragen of er een een update van de Archie CRM software heeft plaatsgevonden.Als u op de "aeAutoUpdate.exe" geklikt heeft krijgt u de vraag of uw de "Files" wil bijwerken. Als u hier op Ja klikt dan wordt u Archie automatisch bijgewerkt.

Link naar dit antwoord