Overview Archie Portal Releases

Archie CRM portal - build 1.53

info coming later

Archie CRM portal - build 1.52

New

Full

The project code is shown in the activity grid.

App

The app launches faster and a progress animation is shown.

If you include an image in the attachments, you can crop it.

Tapping an attachment will automatically download the file. If you keep your finger on the file longer, the menu options will appear.

Changes

App and Full

The most recently open item will now automatically be reopened when you log in.

The location facilities (GPS) are no longer used. To plan a route, the device’s default navigation app is used instead.

Protect+: If you delete a contact who is linked to multiple organization records, you will no longer be asked whether the contact should also be deleted from the other records.

App

On the screen where you set the language of the app, the choices are now shown in the correct language.

Bug fixes

Full

An attachment added to a project could not be downloaded.

A note could be added while the authorization for this was disabled.

You could not save history for persons involved in a project if there was no authorization to add notes.

An attachment to sales that was protected by Protect could be unwarrantedly opened.

The buttons ‘Older’ and ‘Newer’ were no longer visible in correspondence.

App

After adding a new phone number or email address, the grid was not always updated immediately.

After changing a calendar entry from within the Planner, the planner overview was not always updated.

After changing the color of a contact, the overview was not updated immediately.

Negative sales figures were sometimes shown in green.

When selecting an activity category, the language set was not taken into account.

A note could be added to an organization or contact while the authorization for this was disabled.

In user selection, favorites has been renamed to suggestions, and the automatic addition and removal of entries to/from this list is now smarter.

The birthday calendar in the dashboard indicated an incorrect day when no year had been entered.

When archiving an activity that was linked to a sales line, the history of that sales line was not filled.

GDPR: Quarantined organizations were not shown in red.

 

Archie CRM portal - build 1.50.6

Changes

Multi-Purpose Module

On an MPM tab, you can include a data component for a filename. The file you linked here remained at the “current location”. From now on, the file will be copied to the subdirectory \mpm_storage\…\of the attachments directory as specified in Archie System Administration. This means that the file can now be opened by any Archie user by clicking the yellow folder icon for the MPM field in Archie.

Please note: If you want to open a file as described above in both the Portal version and the Windows client, you also need to install Release Candidate 1.51 of the Windows client.

Sales conditions and discount agreements with organizations are now visible.

Apps

The main menu item ‘Planner’ has disappeared and has been replaced by an icon on the item ‘Activities’. In Sales, the bottom menu bar has disappeared and has been replaced by icons in the top menu bar.

Attachments now support departments (incl. Protect+).

Email correspondence now also shows From, To and (B)CC.

The planner now always opens on a Sunday.

Layout adjustment for devices with a notch that are used in landscape orientation.

When archiving, the ‘Order?’ question is now asked when response is selected.

Bug fixes

Fixed various problems.

Archie CRM portal - build 1.50.5

Gewijzigd

Multi Purposemodule

Op een MPM tabblad kun je een datacomponent voor een bestandsnaam opnemen. Het bestand dat je hier koppelde bleef staan op de “huidige locatie”. Vanaf nu wordt het bestand gekopieerd naar de subdirectory \mpm_storage\…\ van de attachments-directory zoals deze is opgegeven in Archie systeembeheer. Dit betekent dat het bestand nu door elke Archie gebruiker kan worden geopend door in Archie op het gele map-icoon bij het MPM veld te klikken.

N.B. Als je een bestand zoals hierboven beschreven is wilt openen in zowel de Portal versie als de Windows client moet je ook Release Candidate 1.51 van de Windows client installeren.

Salesvoorwaarden en kortingsafspraken bij organisatie zijn nu zichtbaar.

App

Het hoofdmenu item ‘Planner’ is verdwenen en deze is vervangen door een icoon op het item ‘Activiteiten’, bij Sales is de onderste menubalk verdwenen en vervangen door iconen in de bovenste menubalk.

Attachments hebben nu ondersteuning voor afdelingen (incl. Protect+).

Bij e-mail correspondentie wordt ook van, aan en (b)cc getoond.

De planner opent altijd op een zondag.

Aanpassing voor toestellen met een notch die in landscape formaat worden gebruikt.

Bij het archiveren wordt nu de ‘Order?’ vraag gesteld als er respons wordt geselecteerd.

Bug fixes

Diverse problemen opgelost.

Archie CRM portal - build 1.46.10

Versie informatie huidige en eerdere (allen niet uitgebrachte) versies:

46.10
App: bij het kiezen van een categorie bij het toevoegen van een activiteit, wordt nu automatisch een spatie toegevoegd zodat deze direct aangevuld kan worden
App: bij de contactpersoon is nu een extra actie ‘activiteit toevoegen’, deze zal direct de organisatie en de contactpersoon koppelen
App: bij een activiteit kan nu ook worden doorgeklikt op een gekoppelde contactpersoon
Full: projectcode (incl. link) toegevoegd aan salesgrids bij organisatie en sales cockpit.
Full: organisatiecode (incl. link) toegevoegd aan salesgrids projectenmodule.
Full: projectcode bij sales details is nu vetgedrukt en heeft een koptekst gekregen.
Full: beheertab is naar rechts verplaatst.
Beide: Salesvoorwaarden en kortingsafspraken bij organisatie zijn nu zichtbaar.
Full: tabs Contacten hernoemd naar Organisatie en Contact.
Full: historie e-mail link is geen aparte vetgedrukte link meer, maar zit in de LW-regel.
Full: wisselen van relatie (via smartsearch) geeft foutboodschap.
Full: verschil salesvoorwaarden prijslijst.
App: niet alle gebruikers worden getoond als er meer dan zeven favorieten zijn

46.9
App: bij het archiveren van een activiteit wordt onterecht om campagne/respons gevraagd als dit is uitgeschakeld
App: bij tijdregistratie werden onterecht ook suspects en facturen getoond voor het selecteren van sales
App: bij het toevoegen van nieuwe historie werd een gearchiveerde activiteit met de verkeerde initialen aangemaakt
App: de taal van de datums werd geforceerd op Nederlands
App: bij het toevoegen van nieuwe historie of een nieuwe notitie kan nu in het volledige scherm worden geklikt om focus aan het invoerveld te geven
App: contactpersoon op inactief zetten moet vragen K/M-groepen verwijderd moeten worden

46.8
App: bij het wijzigen van de taal, werd een deel van het Dashboard niet correct vertaald
Full: foutmelding bij het opslaan van een activiteit waar nog geen relatiekaart aan gekoppeld is
App: soms kon je browsen naar de volgende en vorige activiteit of correspondentie terwijl deze er niet was
Beide: bij het archiveren wordt nu de ‘Order?’ vraag gesteld als er respons wordt geselecteerd (conform full client)
App: als je een tijdregistratie item meer dan één keer wijzigt, dan lijkt het alsof de tijden niet goed worden opgeslagen
App: klikken op vrije velden geeft geen hint meer
App: het selecteren van een tijdzone werkt niet meer
App: het selecteren van gebruikers werkt niet meer
Full: jarig-portal control geeft ajax foutmelding (i.v.m. verwijderd contactpersoon GDPR)

46.7
Full: het toevoegen van een activiteit mislukt als de persoonlijke relatiekaart van de OAP niet bestaat of niet zichtbaar is (Protect+)

46.6
App: de iconen voor attachments bij het relatiescherm hebben meer witruimte gekregen zodat er makkelijker op geklikt kan worden
App: bij het toevoegen van een activiteit kan het locatieveld nu gevuld worden met het adres van de relatiekaart
App: bij het selecteren van meerdere gebruikers, worden nu de reeds geselecteerde gebruikers bovenaan geplaatst
App: bij het wijzigen van tijdregistratie zijn iconen verwijderd, het scherm is nu conform de rest van de app
App: het is nu mogelijk een activiteit te archiveren door naar rechts te swipen op de activiteitenlijst
App: Bij het selecteren van een of meerdere gebruikers, wordt nu onderscheid gemaakt tussen geselecteerden, meest gebruikte/favoriete en overige gebruikers
Full: intrekken GDPR permissie moet reden vragen (mét goede kopregel)
App: klikken op pop-up-menu-label moet altijd menu sluiten
App: activiteitencategorieën die alleen uit cijfers bestaan worden niet getoond
Full: sales cockpit toont nu de revisie

46.5
App: Safe areas implementatie (ondersteuning voor inkepingen als het toetsel in landscape modus staat)
Full: MPM veld voor projecten bij projectenmodule werkt niet.
Full: Agenda opslaan met veel contacten geeft foutmelding (locatieveld wordt te lang).
Full: Intrekken GDPR permissie vraagt om reden.
App: kan geen activiteit opslaan als locatieveld niet is ingevuld.

46.4
Full: Probleem opgelost met weergave correspondentie.
App: bij het opslaan van historie (bij een relatie) vraagt de app om contactpersonen te koppelen als er bij de relatiekaart geen contacten zijn
App: Bij het opslaan van historie werd geen rekening gehouden met het afbreken van de tekst (zoals dit in de Windows client gebeurt).
App: als bij het archiveren geen campagne/response gekozen werd, dan was de historie incompleet
Workflow P-Groep verwijderd
Beide: Probleem opgelost met weergave correspondentie (soms stond er onterecht ‘niet beschikbaar’).
Full: Saleshistorie wordt niet aan contact gekoppeld
App: als je bij het toevoegen van een activiteit geen categorie kiest, dan kun je geen datum (meer) kiezen.
API: kan geen organisatie ophalen als R38 (UDF11) niet bestaat.
Beide: Activiteiten zonder categorie zijn niet zichtbaar in de web app (en app).
Full: organisatie/contact tabs komen niet terug na wegklikken MPM
App: Bij het opslaan van een activiteit zonder tijd in een andere tijdzone, werd de lokale starttijd getoond
App: Bij activiteiten en tijdregistratie kun je nu op de data klikken om het popup menu (voor bijv. wijzigen en archiveren) op te roepen

Archie CRM portal - build 1.46.3

Important information for the system administrator!

This Portal version requires IIS version 7 or above, and IIS 6 is no longer supported. IIS 6 is a component of Windows Server 2003 which is no longer supported by Microsoft (for more information please click here). .Net Framework 4.7 is also required.

New in the phone version of Archie

Operation has been simplified and response speed has quadrupled.
The user interface is now in line with the look and feel of modern Apps and Archie El Dorado.
The colorful icons in the old App have been replaced by the easily recognizable icons common on smartphones.

Portal build 46.3

The Archie App allows you to consult the following data:

Organizations
– Organization data
– Contact persons
– Activities
– Activity archive
– History
– Notes
– Correspondence, including email contents
– User-defined fields
– Sales, incl. bodies and detail lines
– Attachments
– B-Groups
– Time registration (if module active)
– MPM (if module active)

Contact persons
– Contact details
– Tel./Email/Web
– Activities with History, Attachments and, if available, MPM and Sales
– Activity archive
– History
– Notes
– Other organizations in which the contact is active
– Correspondence, including email contents
– Sales, incl. bodies and detail lines
– Attachments
– K-Groups
– M-Groups
– MPM (if module active)

Planner
– Ongoing activities
– Archived activities

Activities
– Ongoing activities
– Archived activities

Sales
– Monitor (sales from Today, this Week or this Month)
– Cockpit (open opportunities)

Personal Dashboard
– Feed readers
– Planners
– Activities
– Birthdays
– Tasks
– Notifications
– Sales Monitors
– Sales Cockpits

The following data can be added or edited:

Activities
– Add
– Edit
– Delete
– Archive

Organization and Contact History
– Add
– Edit

Organization and Contact Notes
– Add
– Edit

Organizations and Contacts
– Change color

Attachments
– Link to Organization
– Link to Contact
– Link a profile photo to a Contact
– Upload and download

Time registration (if module active)
– Add
– Edit

Filters
– Planner
– Activities
– Activity archive
– Cockpit
– Monitor

No longer available

Classic search (Smartsearch is now always used)
Previous and Next Organization
Organization History via Activity and Sales
Browsing days, weeks and months in the Sales Monitor
Custom font size


New

Organization
Swipe through organization data: 1) Name, address, telephone details, 2) Spare fields, 3) Map
Data: email, IBAN, last change and link to Parent within concern (Rel.met is now known as Concern)
Archived activities
Route planner now uses the navigation app set as the default on the phone
Change Color, History and Notes
Hint on B-Groups
B-Groups with Description and Info
User-defined fields
Open linked email message from History
Open linked (archived) activity from History
Sales (prospects, proposals, orders, invoices, scored and expired proposals)
Body and details of all Sales (Sales module)
Swipe between prospects, proposals, orders, invoices, scored and expired proposals
CVO color/layout S, M, L, or XL (Customer Value Optimizer module)
Consult/edit time registration (if module active)

Contact Person
Swipe through contacts at an Organization (underlying tab will refresh)
Cake icon when it’s the contact’s birthday
Change Color, History and Notes
Open linked email message from History
Open linked (archived) activity from History
M-Groups
K-Groups
Archived activities

Planner
Filter by Initials or Group
Reference-date filter to quickly jump to another period
Archived activities

Activities
Link or unlink contacts
Add/edit campaigns
Lock On/Off
Add/edit location
Add/edit project (Project module)
Add involvement if no involvement is known yet (Project module)
Info
Archived Activities
Send notification to the owner of an activity when it is modified by a colleague
Support for Campaign/Response input when archiving

Sales Monitor
Filter by Initials or Group
Filter by Sales Type


Sales Cockpit
Sales Cockpit
Body and details of available Sales (Sales module)
Filter by Sales Type
Filter by Initials or Group
Filter by Prospects, Prospects/Proposals, Proposals, Orders

 

Archie CRM portal - build 1.45

Belangrijke informatie voor de systeembeheerder!

Voor deze versie van de Portal is minimaal versie 7 van IIS vereist, IIS 6 wordt niet langer ondersteund. IIS 6 is onderdeel van Windows Server 2003 en wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft (klik hier voor meer info). Verder is .Net Framework 4.7 vereist.

Nieuw

Als je alleen relaties mag zien van een bepaalde B-Groep zag je in de planners ook geen afspraken staan van collega’s die afspraken hadden bij relaties die jij niet mag zien. Daardoor was het mogelijk dat iemand dubbel werd ingepland. Nu is het zo dat je alle activiteiten in de planner krijgt te zien, maar activiteiten die aan relaties hangen die jij niet mag zien, zijn niet te openen.

Gewijzigd

Interface:

De iconen voor relatie, sales, planning, standaards enz. zijn vervangen door een rij tabs. Standaards is hernoemd naar Beheer.

Klassiek zoeken is niet meer mogelijk. Het pulldown menu achter in het Smartsearch zoekveld is uitgebreid met acties om een nieuwe relatie of project toe te voegen en toont nu ook de drie laatst opgeroepen projecten.

De interface van het algemene activiteitenoverzicht is veranderd. Rechts van het overzicht kun je een datum of initialen kiezen.

De interface van Sales is veranderd. Rechts van de Cockpit, Sales monitor en Omzetstatus vind je de opties.

Een Sub-tab set zoals bijvoorbeeld bij Sales en MPM wordt niet meer onder de tab getoond, maar eroverheen gezet. Met een terugtoets << kun je weer naar de voorliggende tab.

Het tabblad Activiteiten opent een subtab met de Activiteiten en hier kan ook het Activiteitenlog geraadpleegd worden.

De Activiteitenlog is beschikbaar bij relaties, contacten, het algemene activiteitenonderdeel en de Planner. Van hieruit kan een gearchiveerde activiteit geraadpleegd worden.

Tabblad Prospects heet nu Offertes

Tabblad Instellingen heet nu Organisaties

Bij een jarige contactpersoon wordt een taartje achter de naam getoond

Indien de CVO module wordt ingezet, wordt de CVO kwalificatie bij de Organisatie getoond onder het veld kleur

In het relatiescherm worden de omschrijvingen van de telefoon- en e-mailadressen zichtbaar als het Contacten tabblad geopend wordt

Connecties op Organisatieniveau kunnen worden verwijderd.

Datum/Tijd worden niet meer weergegeven.

Bug fixes

Je kon een relatiekaart niet altijd verwijderen.

Het toevoegen van een project werkte niet altijd als gebruik werd gemaakt van een aangepaste veldnaam.

Het toevoegen van een relatie werkte niet altijd.

Multi Purpose tabbladen worden beter weergegeven.

Protect+ Diverse verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de “alleen NAW” optie.

Archie CRM portal - build 1.44.7

Belangrijke informatie voor de systeembeheerder!

Voor deze versie van de Portal is minimaal versie 7 van IIS vereist, IIS 6 wordt niet langer ondersteund. IIS 6 is onderdeel van Windows Server 2003 en wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft (klik hier voor meer info). Verder is .Net Framework 4.7 vereist.

Beschikbaar (25-2-2019)

Gewijzigd

Smartsearch aangepast om compatible te blijven met Archie release candidate build 45.

Multi Purpose velden worden beter weergegeven.

Archie CRM portal - build 1.44.4

Available. Release info will be available soon.

Important information for the system administrator!

This Portal version requires IIS version 7 or above, and IIS 6 is no longer supported. IIS 6 is a component of Windows Server 2003 which is no longer supported by Microsoft (for more information please click here). .Net Framework 4.7 is also required.

Build 44.6 available (25-2-2019)

Changes

Smartsearch compatibility added for Archie client build 45.

Improved display of Multipurpose fields.

 

Build 44.4

New

The Spare Fields of an Organization now display a hint (full version).

Bug fixes

When clicking a time in the mobile planner and adding an agenda at that time, the workflow did not show the previously selected time.

If you selected a period in the mobile planner and then created an agenda, the duration in the Workflow was set to 8:30.

Display of correspondence on a tablet was not functional.

A P-group was wrongly requested when a new project was saved and the Protec+ module was active but no protect-P-group was linked to a user.

In a serial-number field in the Multi-Purpose Module, a double number could result if multiple sessions were used simultaneously.

GDPR: An error message would occur when linking e.g. tel./web/email if nothing had been set with regard to GDPR.

All tabs were visible even without MPM authorization.

Archie CRM portal - build 1.44

Available

Important information for the system administrator!

This Portal version requires IIS version 7 or above, and IIS 6 is no longer supported. IIS 6 is a component of Windows Server 2003 which is no longer supported by Microsoft (for more information please click here). .Net Framework 4.7 is also required.

Changes

Smartsearch results. A user with GDPR authorization will now see quarantined data in red font.

When the value of a special link field in Multi Purpose has been changed, the linked fields will now be updated immediately. Previously, this only happened when the MPM was saved.

Bug Fixes

Opening a sales line could result in an error message.

Opening a Multi Purpose tab could result in an error message.

In 1:N MPM overviews, NaN was shown if a numeric field was not filled.

Correspondence created by sending a mailing using WordXRM could not be opened.

Color indications were no longer shown.

An error message could occur when a Protect+ user logged in and the most recently viewed record was no longer available to this user.

On iPads, the ôbackö button wouldn’t work if you had opened correspondence.

While adding an Activity, the ôAdd Activityö button wrongly remained active.

Mobile. When linking a Contact Person to an Activity, the first name was not shown.

Mobile. An MPM Memo field that was filled on an iPad was not stored correctly and could therefore not be read properly by an Archie desktop client.

 

 

Archie CRM portal - build 43.0

Important information for the system administrator!

This Portal version requires IIS version 7 or above, and IIS 6 is no longer supported. IIS 6 is a component of Windows Server 2003 which is no longer supported by Microsoft (for more information please click here). .Net Framework 4.7 is also required.

New

The Phone/Fax/E-mail data of an involved contact person can be viewed in the Project Record window.

Smartsearch results now show the Color of Contacts.

The Project Module now displays hints for all values that can have an underlying table (e.g. P-Codes, P-Sorts, and the fields in the Data tab).

Changes

After dragging a time into the Planner, you no longer have to confirm the time and duration.

Various security improvements have been applied.

Bug Fixes

When choosing to add a time registration while archiving an activity, the registration was not automatically filled with the correct date and time.

The header and footer texts in sales line bodies incorrectly contained figures at the far right.

The Time Registration indication was, incorrectly, enabled.

If you had more than 50 appointments on a single day, the Planner’s Day Viewer (not the Activities overview) did not display all the lines up to 11 PM.

The full portal no longer asks whether a group appointment needs to be deleted for all the participants.

The Calendar overview of a specific day did not have a scroll bar, and the overview itself was incorrect.

The hint in the Activities overview no longer worked.

Mobile

Empty history lines contained/indicated

After opening a Calendar line, Info displayed an incorrect window with a yes/no option.

Changing a password did not work correctly.

Archie CRM portal - build 42.6

Belangrijke informatie voor de systeembeheerder!

Voor deze versie van de Portal is minimaal versie 7 van IIS vereist, IIS 6 wordt niet langer ondersteund. IIS 6 is onderdeel van Windows Server 2003 en wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft (klik hier voor meer info). Verder is .Net Framework4.7 vereist.

Nieuw

In de Projectkaart worden de Tel/Fax/E-mail gegevens van een betrokken contactpersoon getoond.

In Smartsearch resultaten wordt de Kleur van Contacten getoond.

In de Projectmodule zijn hints toegevoegd op alle waarden waar een tabel achter kan liggen (bijv. P-Codes, P-Soorten en de velden in het Data tabblad).

Gewijzigd

Als je in de planner een tijd sleept hoef je in de wizard die volgt niet nogmaals tijd en duur te bevestigen.

Diverse beveiligingsverbeteringen doorgevoerd.

Bug fixes

Als tijdens het archiveren van een activiteit werd gekozen om ook tijdregistratie toe te voegen dan werden in die tijdregistratie niet automatisch de juiste datum en tijd opgenomen.

In kop- en voettekst in de body van salesregels werden uiterst rechts ten onrechte cijfers getoond.

De indicatie Tijdregistratie stond ten onrechte aan.

Als je meer dan 50 afspraken hebt op één dag, dan rendert de dag view van de planner (dus niet activiteitenoverzicht) niet alle regels tot 23:00.

In de full portal wordt niet meer gevraagd om de afspraak bij alle deelnemers te verwijderen als het een groepsafspraak is.

In het agendaoverzicht van één dag verscheen geen scrollbalk en het overzicht dat wel getoond werd klopte niet.

De hint in het Activiteitenoverzicht werkt niet meer.

Mobile

Bij lege regels in historie stond  

In een geopende agendaregel stond bij Info een verkeerd scherm met een ja/nee keuze.

Wachtwoord aanpassen werkte niet goed.

Archie CRM portal - build 40.7

Now available (27-9-2017)

New

The Project card now shows Phone/Fax/Email details for a relevant contact.

Bug fixes

Tapping an email address in the mobile version will no longer result in a phone call rather than a new email.

Archie CRM portal - build 40.5

New

Attachments containing the URL of a file in Dropbox, Google Drive or similar cloud services can be opened.

Changes

The organization record screen now also displays past activities.

Bug Fixes

Mobile

Clicking on a line in the birthday calendar resulted in an error message.

Multi Purpose tabs were no longer accessible.

If there was no “last accessed organization”, an error message occurred.

A “health monitor” icon was erroneously displayed.

Archie CRM portal - build 40

Important information for the system administrator!

This version of the Portal requires IIS version 7 or higher. IIS6 is no longer supported. IIS6 is a component of Windows server 2003, which is no longer supported by Microsoft (please click here for more information).

New

The Project Module is available (not in the Mobile version).

Time Registration visible for sales lines.

Multi Purpose tabs can be used in Activities.

Changes

Various security improvements have been implemented.

Bug Fixes

The Km. in Time Registration field allowed only three characters to be stored. This has been changed to four, like in the client version of Archie.

When adding Contact Person Connections, table values past their End Date were incorrectly displayed.

The special Multi Purpose fields for Organization data no longer allowed you to select an organization.

Mobile

The Planner showed the days in English even when set to a different language.