[13]
 
Uit onze administratie is gebleken dat onderstaande factu(u)r(en), waarvan de betalingstermijn reeds is verstreken, nog niet door u is/zijn voldaan. Wellicht is/zijn de factu(u)r(en) aan uw aandacht ontglipt. Daarom willen wij u verzoeken het openstaande factuurbedrag binnen een termijn van 8 werkdagen alsnog te voldoen. U kunt het factuurbedrag overmaken op rekeningnummer NL38RABOXXXXXXXXXX onder vermelding van het factuurnummer.
 
 
[OPEN]
 
 
Mocht dit schrijven uw betaling hebben gekruist, kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groet,

[30]
[USERFUNCTION]


Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Op onze producten
en diensten zijn toepasselijk onze "algemene voorwaarden" en "gebruiksvoorwaarden
gedeponeerd bij de rechtbank te Haarlem op 26 augustus 2011 nr. 36/2011