CRM voor individuele merkpropositie

door | mrt 30, 2017 | CRM

Een merk laden heeft enerzijds te maken met hoe je als organisatie je merk neerzet en anderzijds met hoe de buitenwereld tegen jouw merk aankijkt. Wordt datgene wat je beoogt met je merk ook daadwerkelijk gerealiseerd? De CRM-strategie en de merkstrategie zijn daarin wezenlijk met elkaar verbonden.

CRM staat nooit op zichzelf, maar draagt bij aan het overall doel en daarmee dus ook aan het laden van een merk. CRM is daarmee misschien naast een strategie bovenal een filosofie. Tegelijkertijd is het CRM systeem een tool die helpt bij het vergaren van informatie ten behoeve van de merkstrategie en het delen van informatie om het merk steeds sterker te kunnen maken.

Merk laden continu proces

Het gedrag van een organisatie is van grote invloed op hoe men het merk beleeft. In de zin ‘een merk laden’ zit een werkwoord, wat verwijst naar een continu proces. Dat begint bij de interne organisatie, die moet doordrongen zijn van de kernwaarden en dat op die wijze uitdragen richting de buitenwereld; net als bij de CRM-filosofie. De medewerkers zorgen ervoor dat de belofte wordt waargemaakt; of dat nu per mail, aan de telefoon, op de website, in de winkel of in een ander gesprek is. Als een van de benoemde kernwaarden ‘excellente service’ is, dan zal dat in zowel (gesproken en geschreven) woorden als daden moeten terugkomen.

Loading your brand with  CRM

Persoonlijke merkbeleving

Hoe een ieder een merk beleeft is persoonlijk. En dat is nu precies waar een CRM-systeem helpt om op individueel niveau het merk te laden. De kernwaarden blijven de kernwaarden. Die veranderen niet van persoon tot persoon. Wat wél kan is die kernwaarde benadrukken die voor een specifieke klant van belang is en zo aan te sluiten bij een individuele behoefte. Stel de propositie is ‘excellente service tegen de scherpste prijs’. Voor de één is service veel belangrijker dan prijs. Met behulp van een CRM-systeem is het mogelijk klanten in te delen bij die kernwaarde die voor hen van belang is. De kernwaarden kunnen worden verwerkt in diverse contactmomenten en contenttypen op verschillende momenten en in verschillende fases in de customer journey. Zo helpt het CRM-systeem bij het laden van het merk; om de centrale boodschap consequent uit te dragen.

Met CRM-systeem on track blijven

Een CRM systeem stelt je eveneens in staat om on track te blijven. Van welke diensten maken klanten het meeste gebruik, welke producten scoren het beste, met welke vragen en klachten komen klanten, hoe praten prospects over je? Allemaal inzichten om te bepalen wat als organisatie nu eigenlijk je Unique Selling Points zijn. Misschien is het op basis van deze inzichten wel nodig je merkpropositie bij te stellen of kun je het nog meer aanscherpen.