CRM software voor Non-Profit sector, pasklare oplossing

Archie Europe beschikt over een pasklare ‘non-profit’ versie van zijn CRM-software. Deze ondersteunt organisaties zonder winstoogmerk onder meer bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De programmatuur is toegesneden op de behoeftes en wensen van organisaties in de non-profit sector, zoals overheidsinstellingen, stichtingen, belangenverenigingen en charitatieve instellingen.

Eén centraal relatiebestand

Archie CRM Non-Profit biedt fondsenwervers toegang tot één centraal relatiebestand. Gebruikers krijgen zicht op hun relaties en het belang dat zij vertegenwoordigen. Relatienetwerken en relaties binnen lopende projecten worden inzichtelijk.

Effectief campagne management

Tevens levert de software een bijdrage aan het voeren van effectief campagne management. Snel en eenvoudig maak je selecties, verstuur je (e-)mailings en maak je analyses. Ook de communicatie met afzonderlijke doelgroepen zoals leden, donateurs, sponsors, partners en vrijwilligers wordt met Archie CRM Non-Profit een stuk eenvoudiger.

Inzicht en rapportage

Dossiervorming, organisatie- en activiteitenbeheer en klachtenregistratie behoren tot de mogelijkheden. Je deelt kennis en rapporteert. Je krijgt inzicht in administratieve processen. Je hebt direct toegang tot alle benodigde managementinformatie en maakt snel en eenvoudig managementanalyses voor (bij)sturing en beslissingen.

Directe efficiencyverbeteringen

De structuur van de software en de gemakkelijke invoer van gegevens leveren direct productiviteits- en efficiencyverbeteringen op. De verhouding tussen besteding en inkomsten is transparant. De optimale communicatie garandeert behoud en groei van de financiële instroom. Aan de andere kant ontstaat kostenbesparing, omdat je met Archie CRM het aantal applicaties kunt minimaliseren.

Archie CRM Non-Profit levert de organisatie direct een interne kostenbesparing op en een externe imagoverbetering.

CRM Non Profit