CRM software markt

door | feb 16, 2016 | CRM

Strategische doelstellingen worden gerealiseerd als er passende ICT-oplossingen voor handen zijn. Voor relatiebeheer, marketing en verkoop is het CRM software die de interactie met de markt verbetert. Inmiddels is de term CRM een containerbegrip geworden voor alle vormen van relatiebeheer. Cloud CRM, ERP-CRM, geïntegreerde CRM, boekhoudpakket CRM en gratis CRM komen veelvuldig voor.

Aan alle omgevingen kleven voor- en nadelen en vaak is het lastig om een goed onderscheid te maken. In grote lijnen geldt dat volledig op de Cloud georiënteerde CRM pakketten zich kenmerken door schermen met veel witruimte en beperkte functionaliteit. De rubriekinformatie is ten koste van klantgegevens overheersend in beeld. Dit maakt het overzicht lastig en heeft veel zoeken en scrollen tot gevolg.

Geïntegreerde-, ERP- en boekhoudpakket CRM zijn gemaakt voor medewerkers die procesmatig werken. De systemen zijn minder geschikt voor mensen die dagelijks met relaties in contact staan. Het opzoeken en invoeren van gegevens is omslachtig en de veelgehoorde klacht is dat het crm systeem niet goed door het personeel gevuld wordt.
Met gratis CRM loop je snel tegen beperkingen op en alleen kleine organisaties hebben er enige baat bij; alhoewel uiteindelijk niets gratis is. Slimme integratie met Microsoft producten en Back Office systemen is zelden voorhanden.

CRM software markt

Administratieve CRM

Microsoft Dynamics, SAP en Salesforce zijn partijen die CRM ontwikkeld hebben voor de groot zakelijke markt. De eindgebruiker vervult zijn/haar taken (rol) volgens nauwkeurig gedefinieerde procedures en wordt verplicht tot het correct vullen van het systeem.

Deze systemen zijn minder geschikt voor zelfsturende teams of werknemers waarvan verwacht wordt dat ze flexibel inspelen op kansen en veranderingen. Bij de verkoop van deze systemen worden directie en bestuur verleid met dashboards en rapportages zonder dat er rekening gehouden wordt met de verzwaring van de dagelijkse werkzaamheden voor sales en marketing en de toename van administratieve processen.

De ervaringen met de grote leveranciers zijn wisselend. Van Microsoft en Salesforce zegt men dat het consultancy producten zijn. Bij SAP lijkt het alsof CRM er als een noodzakelijk kwaad aan is toegevoegd. Vast staat dat de implementatie een kostbare aangelegenheid is, dat de resultaten tegenvallen en dat in veel gevallen de medewerkers ontevreden zijn omdat ze met een bureaucratisch ICT-systeem moeten werken.

Archie CRM

Bij de ontwikkeling van Archie is men ervan uitgegaan dat grote organisaties behoefte hebben aan systemen waar administratieve processen de boventoon hebben en dat kleine organisatie behoefte hebben aan het tegendeel en juist groeien door het gebruik van systemen voor kleine werkgroepen zoals bijv. Act! en Maximizer.

Archie CRM heeft gekozen voor een centrale positie tussen de groot zakelijke markt en het kleinbedrijf. Invoer wordt niet afgedwongen maar gestimuleerd en de minimale gelaagdheid geeft groepen tussen 10 en 300 medewerkers relevante functionaliteit en slagkracht.

Stuur mij een brochure of Neem contact op voor een online demo